Prace licencjackie

Prace licencjackie studentów MSOŚ powstałe w UCBS pod kierunkiem doc. dr Anny Kalinowskiej:

Ocena trwałości i efektów społecznych wybranych małych grantów Globalnego Funduszu na Rzecz Środowiska w dziedzinie różnorodności biologicznej w rolnictwie, Weker O., 2017
An assessment of the social effects and durability of a few chosen small grants of the Global Environment Facility in the field of biological diversity in agriculture.
Streszczenie

 

Rola edukacji ekologicznej w zwiększaniu świadomości ekologicznej Polaków na przykładzie konkursu „Drugie Życie Elektrośmieci”, Walkiewicz P., 2014
The role of ecological education in increasing environmental awareness of Poles by the example of competition “The Second Life of Electronic Waste”
Streszczenie

 

Pilotażowe badanie postaw klientów lokalu podającego żywność ekologiczną, Bocian P., 2014
A pilot study of ecological attitudes of organic food restaurant customers
Streszczenie

 

Realizacja zasad trwałego rozwoju i nastawienie pracowników administracyjnych różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego do możliwości starania się
o certyfikat ekologiczny
, Kawa K., 2012
The implementation of the principles of sustainable development and the attitude of the administrative staff of University of Warsaw toward the opportunities of soliciting environmental certification
Streszczenie

 

Rola Field Studies Council w rozwoju edukacji ekologicznej w Wielkiej Brytanii i w Polsce, MichalakP., 2012
The Role of the Field Studies Council in straightening environmental education in Great Britain and Poland
Streszczenie

 

Rola imprez masowych w edukacji ekologicznej, Kiedrowski A., 2011
Role of Mass Events in Environmental Education
Streszczenie

 

Pilotażowe badanie nastawienia studentów Uniwersytetu Warszawskiego do tematyki ochrony środowiska, Skrzypiec M., 2011
Pilot survey of attitudes of Warsaw University students towards environmental issues
Streszczenie

 

Analiza skuteczności różnych form współzawodnictwa (konkursy, olimpiady) w kształtowaniu społecznej świadomości ekologicznej, Melon E., 2010
Analysis of the different forms of competition (competitions, the Olympics) in the shaping of public awareness in environmental
Streszczenie