O bibliotece

O Bibliotece UCBS

Biblioteka UCBS: niewielka, ale cenna!

 

Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem powstała w tym samym czasie co UCBS UW; ma więc już ponad 27 lat. W systemie bibliotecznym Uniwersytetu Warszawskiego to jedna z najmniejszych placówek bibliotecznych, ale za to z bardzo bogatym specjalistycznym księgozbiorem tematycznym dotyczącym szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju. Udział w projektach międzynarodowych oraz kontakty międzynarodowe utrzymywane przez UCBS i jego pracowników, zwłaszcza przez wieloletnią dyrektorkę dr Annę Kalinowską, przyczyniają się do tego, że obok bogatej literatury naukowej i popularno-naukowej wydawanej w języku polskim, biblioteka UCBS ma także bogaty księgozbiór zagraniczny, głównie w języku angielskim.

Według stanu z końca 2017 r. w zbiorach Biblioteki UCBS znajdowało się około 2 tys. tytułów książek. Ze względu na specyfikę wielu wydawnictw rozproszonych, przede wszystkim dotyczących edukacji ekologicznej (w tym prasy branżowej oraz wydawnictw nieskatalogowanych), rzeczywista wielkość księgozbioru Biblioteki UCBS przekracza grubo 2 tys. tytułów.

Zbiory Biblioteki UCBS gromadzone są w kilkunastu działach tematycznych, m. in.: ekologia, edukacja ekologiczna, ekonomia i zarządzanie środowiskiem, zanieczyszczenia i inżynieria środowiskowa, ochrona przyrody, medycyna i ochrona zdrowia, geologia, geografia, prawo i administracja, filozofia, socjologia, polityka, statystyka, problemy ogólne, słowniki i albumy.

W zbiorach specjalnych Biblioteki UCBS gromadzone są również prace dyplomowe: magisterskie i licencjackie oraz podyplomowe (wg. stanu na dzień 25.04.2018 – dokładnie 1000 prac!) obronione na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

Funkcjonowanie Biblioteki UCBS, udostępnianie zbiorów itp., odbywa się w zgodzie z Regulaminem Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z 2018 r. oraz Kodeksem Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji przyjętym w 2005 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji

Regulamin Biblioteki UCBS

Klauzula o ochronie danych osobowych Biblioteki UCBS

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW 2018

 

Lokalizacja

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Budynek Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Ochota UW)
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
piętro I, pok. 1104
tel. (22) 822 22 61, (22) 554 07 01
e-mail: ucbs@uw.edu.pl
www.ucbs.uw.edu.pl

Kustosz

mgr Krzysztof Walczak

E-mail: ka.walczak@uw.edu.pl
tel. 660 400 409

Godziny otwarcia

poniedziałek 14:00-16:00
wtorek 12:00-16:00
środa, czwartek, piątek 14:00-16:00

(poza godzinami pracy Biblioteki UCBS istnieje możliwość umówienia się indywidualnie – proszę o bezpośredni kontakt z Kustoszem lub Sekretariatem UCBS)