Biblioteka

Profesora Macieja Nowickiego …piękna Europa

Nowości w Bibliotece UCBS

 

Profesora Macieja Nowickiego …piękna Europa

Moja piękna Europa” to zbiór dziesięciu esejów o historii, zabytkach, wielkich ludziach, ale i o znakomitych potrawach i winach Europy. Polecamy tę książkę nie tylko ze względu na autora: profesor Maciej Nowicki to znany autorytet w dziedzinie ochrony środowiska, laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, były dwukrotny minister ochrony środowiska, założyciel i wieloletni szef Fundacji EkoFundusz. W tej książce poznajemy jednak profesora jako człowieka zakochanego w historii, architekturze i sztuce; także miłośnika wspaniałej przyrody, która zawsze utrwala walory kulturowe. Dlatego, jako placówka uniwersytecka zajmująca się ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, dołączamy do profesora, który w błyskotliwy i ciekawy sposób prowadzi czytelnika szlakami wielu swoich podróży po mniej znanych, ale pięknych i ciekawych regionach naszego kontynentu.

Czytaj dalej

Katalog Biblioteki UCBS: pracujemy nad tym!

Według stanu z połowy 2017 r. w zbiorach Biblioteki UCBS znajdowało się około 2 tys. tytułów książek. Ze względu na specyfikę wielu wydawnictw rozproszonych, przede wszystkim dotyczących edukacji ekologicznej (w tym prasy branżowej oraz wydawnictw nieskatalogowanych), rzeczywista wielkość księgozbioru Biblioteki UCBS przekracza grubo 2 tys. tytułów.

Zbiory Biblioteki UCBS gromadzone są w kilkunastu działach tematycznych, m. in.: ekologia, edukacja ekologiczna, ekonomia i zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiskowa,  zanieczyszczenia środowiska, ochrona przyrody, medycyna i ochrona zdrowia, geologia, geografia, prawo i administracja, filozofia, socjologia, polityka, statystyka, problemy ogólne, słowniki i albumy.

W zbiorach specjalnych Biblioteki UCBS gromadzone są również prace magisterskie, dyplomowe i licencjackie (w sumie 933) obronione na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

Zbiory biblioteczne skatalogowane są w programie dość archiwalnym i mało użytecznym  we współczesnym świecie elektronicznej komunikacji (Microsoft Access). Pracujemy nad  tym, aby – zanim unowocześnimy dostęp elektroniczny do naszych półek – były one  dostępne przynajmniej w takiej konfiguracji. Na razie katalog zbiorów bibliotecznych  UCBS udostępniany jest w godzinach pracy Biblioteki (mamy kilka stanowisk dla  Czytelników i Użytkowników). Ponieważ mamy deklarację i obietnicę pomocy technicznej  ze strony nowoczesnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) sądzimy, że w  niedługim czasie będzie można ze zbiorów Biblioteki UCBS korzystać on line. Intensywnie nad tym pracujemy! Konsekwentnie publikujemy także wydawnictwa sygnowane przez UCBS (zwłaszcza materiały edukacyjne i dydaktyczne) w wersji dostępnej elektronicznie (http://ucbs.uw.edu.pl/category/nasze-publikacje/).

 

Regulamin Biblioteki UCBS

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW

Nowości na półce UCBS

Przyroda województwa mazowieckiego

i jej antropogeniczne przekształcenia

Wydana w maju 2017 r. przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska książka pt. „Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia” to dzieło zbiorowe 16 autorów. Dotyczy zróżnicowania i antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego. Autorzy reprezentują różne dziedziny i kierunki badawcze, ale łączy ich znajomość terenu i prowadzone tu badania. Pierwowzorem książki jest opracowanie „Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia” opublikowane w 2003 roku w Wydawnictwach Wyższej Szkoły Humanistycznej (obecnie Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) w Pułtusku. Obecne opracowanie (pod redakcją Andrzeja Richlinga i Ewy Malinowskiej) odnosi się do znacznie większego terenu całego województwa mazowieckiego.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się zagadnieniami ochrony i kształtowania środowiska, pracowników organów administracji, planistów przestrzennych oraz organizatorów turystyki. Może być również przydatna w procesie nauczania studentów wydziałów przyrodniczych różnych uczelni, a także interesująca dla wszystkich mieszkańców województwa lub osób odwiedzających ten piękny teren, zróżnicowany pod względem przyrodniczym, historycznym, gospodarczym i społecznym.

Można ją także zamówić bezpośrednio u wydawcy:

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13
Tel./fax: (+48) 22 877 23 59 – 60
E-mail: zarzad@nfos.org.pl

Zielona filozofia

Nowości na półce UCBS

Zielona filozofia

Jak poważnie myśleć o naszej planecie

Zamiast rekomendacji powołajmy się może na dwa cytaty z recenzji renomowanych tytułów angielskich.

The Independent: Doskonale napisana i ambitna, jeśli chodzi o zakres, niezmiernie interesująca książka i cenny wkład w debatę dotyczącą polityki ochrony środowiska

The Sunday Times: Pełna pasji, oszałamiająca obrona zielonej polityki jako domeny konserwatystów.

Środowisko i jego ochrona od dawna były terenem zarezerwowanym dla politycznej lewicy. Roger Scruton w „Zielonej filozofii” dowodzi jednak, że konserwatyzm ma o wiele większe od liberalizmu czy socjalizmu predyspozycje, by stawić czoło problemom związanym z ekologią.

Nasza wspólna przyszłość nie jest pewna, ale możemy wybrać taką drogę, która zapewni naszej planecie i naszemu gatunkowi bezpieczeństwo. Filozof uważa, że zamiast powierzać troskę o środowisko niewydolnym organizacjom pozarządowym i międzynarodowym komisjom, powinniśmy wziąć za nie osobistą odpowiedzialność. Żaden projekt na szeroką skalę się nie powiedzie, jeśli nie będzie zakorzeniony w praktycznym rozumowaniu na małą skalę. Przejmijmy więc kontrolę nad naszym środowiskiem i dbajmy o nie jak o swój dom, między innymi poprzez działalność w lokalnych stowarzyszeniach, co było tradycyjnym celem polityki konserwatywnej.

Roger Scruton (1944) brytyjski filozof, pisarz i komentator, wykładowca akademicki. Autor ponad 30 książek z dziedziny filozofii, krytyki literackiej, eseistyki politycznej i kulturalnej, etyki oraz powieści tłumaczonych na wiele języków. Obecnie Scruton razem z żoną prowadzą działalność opartą na rolniczym doradztwie, nazwaną Horsell’s Farm Enterprises. Warto wejść na ich stronę. Link poniżej.

http://www.horsellsfarment.com/home.html

Biblioteka UCBS: niewielka, ale cenna!

Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem powstała w tym samym czasie co UCBS UW; ma więc już ponad 27 lat. W systemie bibliotecznym Uniwersytetu Warszawskiego to jedna z najmniejszych placówek bibliotecznych, ale za to z bardzo bogatym specjalistycznym księgozbiorem tematycznym dotyczącym szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju. Udział w projektach międzynarodowych oraz kontakty międzynarodowe utrzymywane przez UCBS i jego pracowników, zwłaszcza przez wieloletnią dyrektorkę dr Annę Kalinowską, przyczyniają się do tego, że obok bogatej literatury naukowej i popularno-naukowej wydawanej w języku polskim, biblioteka UCBS ma także bogaty księgozbiór zagraniczny, głównie w języku angielskim.

Według stanu z połowy 2017 r. w zbiorach Biblioteki UCBS znajdowało się około 2 tys. tytułów książek. Ze względu na specyfikę wielu wydawnictw rozproszonych, przede wszystkim dotyczących edukacji ekologicznej (w tym prasy branżowej oraz wydawnictw nieskatalogowanych), rzeczywista wielkość księgozbioru Biblioteki UCBS przekracza grubo 2 tys. tytułów.

Zbiory Biblioteki UCBS gromadzone są w kilkunastu działach tematycznych, m. in.: ekologia, edukacja ekologiczna, ekonomia i zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiskowa,  zanieczyszczenia środowiska, ochrona przyrody, medycyna i ochrona zdrowia, geologia, geografia, prawo i administracja, filozofia, socjologia, polityka, statystyka, problemy ogólne, słowniki i albumy.

W zbiorach specjalnych Biblioteki UCBS gromadzone są również prace magisterskie, dyplomowe i licencjackie (w sumie 933) obronione na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

 

Lokalizacja:

 

Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Budynek Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

piętro I, pok. 1104

tel. (22) 822 22 61, (22) 554 07 01

e-mail: ucbs@uw.edu.pl

 

Kustosz

mgr Krzysztof Walczak

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek 14:00-16:00

wtorek 12:00-16:00

środa, czwartek, piątek 14:00-18:00