Biblioteka

Na półkach Biblioteki UCBS

Unikalne i cenne zbiory

State of the World 1992
z dedykacją Lestera R. Browna

 

Biblioteka UCBS ma w swoich zbiorach ponad 2,3 tys. woluminów. Ponieważ od pewnego czasu robimy porządki na półkach z naszym księgozbiorem, tak aby wyeksponować dla nowych studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne od 1 października 2019 r. oraz dla pierwszych studentów nowego anglojęzycznego kierunku Sustainable Development, prowadzonego przez UCBS (startujemy także 1.10.2019), staramy się wyeksponować  literaturę pomocną w nowych studiach i zaczęliśmy pewną kwerendę naszych unikalnych zbiorów. Chodzi nam o wyeksponowanie i lepszą dostępność do literatury dotyczącej interdyscyplinarnej wiedzy na temat Sustainable Development.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z najważniejszych, cyklicznych publikacji międzynarodowych na ten temat, jest corocznie aktualizowany raport Worldwatch Institute, założonego i przez wiele lat prowadzonego przez Lestera R. Browna. Mamy w zbiorach Biblioteki UCBS kilka wydań raportu rocznego przygotowywanego przez WorldWatch Institute nieprzerwanie od roku 1984 (brakuje nam ostatnich raportów, ale na pewno je uzupełnimy), jednak z nieukrywaną satysfakcją publikujemy tu dedykację dla nas, dla naszej biblioteki, którą osobiście złożył na raporcie z 1992 r. Lester R. Brown, założyciel i wieloletni prezes WorldWatch Institute. Przy okazji dodajmy, że także wiele innych publikacji w zbiorach Biblioteki UCBS, ma osobiste dedykacje autorów. To jest dla nas nobilitujące i satysfakcjonujące.

Zapraszamy do Biblioteki UCBS.

Wejdź także na oficjalną stronę  http://www.worldwatch.org/
Poznaj Lestera R. Browna:  https://en.wikipedia.org/wiki/Lester_R._Brown

Nowości w Bibliotece UCBS

Publikacja z Patronatem Merytorycznym UCBS

Natura na pokolenia
Dlaczego chronimy przyrodę i kto na tym korzysta?

 

Biblioteka UCBS wzbogaciła się o kolejną publikację, w której Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, figuruje jako Patron Merytoryczny. Fundacja „Ziemia i Ludzie”, partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan, wydała właśnie najnowszą swoją publikację pt. „Natura na pokolenia. Dlaczego chronimy przyrodę i kto na tym korzysta?” Pięcioro znakomitych autorów: Grzegorz Rąkowski, Jadwiga Sienkiewicz, Małgorzata Walczak i Bożena Kornatowska (wszyscy z Zakładu Ochrony Przyrody Instytutu Ochrony Środowiska) oraz Ewelina Skoczeń (z Fundacji „Ziemia i Ludzie”), wprowadzają nas w wiedzę na temat ekosystemów w Polsce, których siłą jest „różnorodność żyjących w nich organizmów, dostarczając nam cenne dobra i pełniąc niezliczone funkcje”.

Pięknie i starannie pod względem edytorskim wydana publikacja pt. „Natura na pokolenia” wraz z dołączoną do niej edukacyjną płytą DVD, to jedno z zadań szerszego projektu „Natura na pokolenia” – międzypokoleniowego programu edukacji ekologicznej, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej. „Natura na pokolenia” to międzypokoleniowy program edukacji ekologicznej (realizowany w okresie 2018-2020) dla mieszkańców obszarów chronionych w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Czytaj dalej

Nowości w Bibliotece UCBS

Najnowsza publikacja Klubu Rzymskiego

Raport o zniszczeniu planety

 

Biblioteka UCBS wzbogaciła się w tych dniach o 3 drukowane egzemplarze (dostępne także elektronicznie – patrz poniżej) najnowszego raportu Klubu Rzymskiego opublikowanego w języku polskim. Polskie wydanie opublikowane zostało pod tytułem „Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety” (tytuł oryginalny: „Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”). Drukowane egzemplarze otrzymaliśmy w darze od dr inż. Tomasza Szczygielskiego, inicjatora i koordynatora projektu z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Serdecznie dziękujemy. Dr Anna Batorczak, adiunkt w UCBS już zapowiedziała, że będzie to lektura obowiązkowa dla Jej studentów, którzy przygotowują prace dyplomowe w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych przez UCBS.

Autorzy opracowania, które powstało z okazji 50-lecia Klubu Rzymskiego, skupiają się na rozwiązaniach polityczno-społecznych, które w dobie rosnących napięć społecznych i postępującej degradacji środowiska przyrodniczego mają doprowadzić do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej

Piszą o nas

Biblioteki UW od podszewki

Biblioteka UCBS na BuwLOG

 

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) została zaprezentowana 29.11.2018 na blogu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)  http://buwlog.uw.edu.pl/, w cyklu „Biblioteki UW od podszewki”. Cykl informacji prezentuje kolejno wszystkie biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego, które wraz z BUW tworzą System Biblioteczno-Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego.

Blog BUW (BuwLOG) jest kontynuacją wydawanego w latach 1996-2013 w formie drukowanej „Biuletynu BUW”, ale teraz publikowany jest w formie elektronicznej, bardziej nowoczesnej, przyjaznej, aktywnej, wielogłosowej, dającej możliwość szybszego, swobodniejszego komentowania na gorąco i wyrażania opinii na temat bibliotecznej rzeczywistości na UW. Innymi słowy: BuwLOG (redakcja na zdjęciu obok) to nowy głos uniwersyteckich bibliotekarzy i bibliotek, który brzmi w sieci. (K.W.)

Pełny zapis o Bibliotece UCBS na stronie:

http://buwlog.uw.edu.pl/biblioteki-uw-od-podszewki-odc-22-biblioteka-uniwersyteckiego-centrum-badan-nad-srodowiskiem-przyrodniczym-i-zrownowazonym-rozwojem

Zapraszamy na witryny Biblioteki UCBS:

Nowości w Bibliotece UCBS

Lektura obowiązkowa!

„Nauka o klimacie”
przed COP 24 w Katowicach

 

 

Dzięki uprzejmości Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi portal internetowy „Nauka o klimacie dla sceptycznych”, Biblioteka UCBS otrzymała bezpłatny egzemplarz (z dedykacją od autorów!) wspaniałej publikacji pt. „Nauka o klimacie”, która ukazała się dosłownie kilkanaście dni temu. „Nauka o klimacie” sygnowana przez troje autorów: Marcina Popkiewicza, Aleksandrę Kardaś Szymona Malinowskiego, to bardzo przystępnie napisana książka popularno-naukowa traktująca o przyczynach zmian klimatycznych i ich skutkach. Autorzy (uznani eksperci i autorzy popularnego bloga) nie tylko rzetelnie przekazują wiedzę, ale walczą też ze szkodliwymi stereotypami. Klimatyczne kontrowersje, skutki efektu cieplarnianego, zmiany koncentracji gazów cieplarnianych a transport energii, wielkie wymierania, scenariusze emisji i zmiany klimatu, to tylko niektóre z poruszanych tutaj tematów. To powinna być lektura obowiązkowa dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

Jak piszą autorzy: „globalne ocieplenie to temat bardzo „gorący”, wywołujący emocje i ożywione dyskusje: od rozmów w gronie znajomych po wystąpienia polityków w ogólnopolskich mediach. W dyskusjach tych napotkać można wiele niezrozumienia, wyobrażeń odległych od stanu wiedzy naukowej i mitów klimatycznych, wypowiadanych z niezmąconą pewnością siebie na zasadzie „na czym jak na czym, ale na klimacie to każdy się zna”. W książce wyjaśniamy mechanizmy działania maszyny klimatycznej, piszemy o dawnych zmianach klimatu, obecnej jego zmianie oraz prognozach na przyszłość”.

Czytaj dalej

Publikacja FOB z udziałem UCBS

Sektor prywatny w zrównoważonym rozwoju

17 wyzwań SDG
17 odpowiedzi dla Polski

 

Po trzech latach od ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Wśród zaproszonych ekspertów jest również dr Anna Kalinowska, wieloletnia dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem. Publikacja podkreśla rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

Publikacja dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi/ a także w załączniku poniżej. Wypowiedź dr Anny Kalinowskiej na str. 160-163.

Czytaj dalej

Nowości w Bibliotece UCBS

Publikacja współzałożycielki RCE Warsaw Metropolitan

Pedagogika zrównoważonego rozwoju
z przyrodą w tle

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się właśnie najnowsza publikacja autorstwa prof. Ligii Tuszyńskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pt. „Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle”. Ponad dwustustronicowa publikacja (wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia) jest dziełem autorki licznych publikacji naukowych i opracowań metodycznych dla nauczycieli, związanych z edukacją i zrównoważonym rozwojem.

Prof. Ligia Tuszyńska (biolog i pedagog, specjalista dydaktyki biologii i ochrony środowiska) przez wiele lat kierowała Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kieruje Zakładem Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prof. Ligia Tuszyńska jest współzałożycielką Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), koordynowanego przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Przez wiele lat prof. Ligia Tuszyńska prowadziła wiele projektów naukowych i edukacyjnych związanych z ochroną środowiska i kształceniem jako procesem trwającym całe życie.

Opis bibliograficzny

Tuszyńska L. 2018. Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń. ISBN 978-83-8019-913-2

Zobacz także:
Dorobek naukowy i dydaktyczny prof. Ligii Tuszyńskiej >…kliknij…<

Nowości na naszych półkach

Dla nauczycieli i studentów

„Ecological Economics” w Bibliotece UCBS

 

Mamy przyjemność poinformować, że zbiory Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) wzbogaciły się w ostatnich dniach o bardzo ważną i cenną pozycję bibliograficzną: dzięki uprzejmości prof. Jerzego Śleszyńskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, mamy w tej chwili kompletne roczniki z lat 2002-2017 oraz wybrane numery z lat 1995-1998 i 2000-2001, jednego z najważniejszych czasopism naukowych w tej dziedzinie: „Ecological Economics”. Jesteśmy przekonani, że ta pozycja na półkach Biblioteki UCBS będzie znakomitą pomocą dydaktyczną i źródłem wiedzy nie tylko dla nauczycieli akademickich, nie tylko dla studentów i absolwentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, ale także dla studentów nowego, angielskojęzycznego kierunku Sustainable Development, który ruszy w 2019 r. w nowym roku akademickim, dzięki współpracy UCBS i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także przy współpracy innych wydziałów uniwersyteckich.

Miesięcznik „Ecological Economics” wydawany jest przez wydawnictwo naukowe Elsevier B.V., a utworzony i sygnowany jest przez International Society for Ecological Economics (ISEE), organizację non-profit, która powstała w 1989 r. W dniach 10-12 września 2018 r. w Meksyku odbędzie się 15 kongres ISEE. Wśród założycieli ISEE jest prof. Tomasz Żylicz, wieloletni dziekan WNE  Uniwersytetu  Warszawskiego, a wśród publikujących w „Ecological Economics” znajdziemy także prof. Jerzego Śleszyńskiego. Od 2008 r. redaktorem naczelnym „Ecological Economics” jest prof. Richard B. Howarth Dartmouth College w USA.

Na zdjęciu: spotkanie założycieli ISSE w maju 1990 r. W górnym rzędzie, szósty od lewej, prof. Tomasz Żylicz.

Powiększamy zbiory Biblioteki UCBS

5 rocznica śmierci Przemka Czajkowskiego


Niezwykły księgozbiór
w zbiorach Biblioteki UCBS

 

To dla nas wielka radość, satysfakcja i wzruszenie. Dzięki staraniom i uprzejmości p. Hanny Czajkowskiej otrzymaliśmy 4 maja br. niezwykły dar – księgozbiór i materiały, które pozostawił po sobie w spuściźnie nasz Przyjaciel – Przemek Czajkowski. Pożegnaliśmy Przemka, wieloletniego Koordynatora Krajowego UNDP GEF/SGP – Globalnego Funduszu Środowiska, dokładnie pięć lat temu, w maju 2013 roku. Jak słusznie napisali koledzy z PTOP Salamandra „na kilkuset projektach GEF wykształciła się i rozwinęła większość polskich organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Tzw. „mały GEF” prowadzony przez Przemka wspierał też lokalne inicjatywy społeczne, bezdomnych, wykluczonych, wszystkich, którzy chcieli robić coś dobrego. Przemek “nie cały umarł”, żyje w nas, w naszych towarzystwach, klubach, fundacjach, wydawnictwach, chronionych lasach, torfowiskach, łąkach, murawach i sadach… w naszej pamięci… I długo żyć będzie!”.

Czytaj dalej

Nowości w Bibliotece UCBS

Eksperci NASA o klimacie

 

Najnowszy nabytek w zbiorach Biblioteki UCBS to dzieło ekspertów. Czworo redagujących książkę „Our Warming Planet” pracuje w amerykańskiej agencji NASA (NASA Goddard Institute of Space Studies) i Columbia University w Nowym Jorku. Zawodowo zajmują się zmianami klimatu, mają bezpośredni dostęp do źródeł NASA i chętnie się nimi dzielą. Takie jest bowiem założenie tej publikacji, aby zamieszczone w niej opracowania i prezentacje gotowych wykładów (cyfrowe pliki są do pobrania w formacie pdf) mogły być wykorzystane przede wszystkim przez nauczycieli i wykładowców, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach i uczelniach wyższych. Jest to więc podręcznik dla uczniów i studentów, ale też pomoc dydaktyczna. Z prezentacji, które pokazują (oparte na badaniach i dowodach NASA) dramatyczne zmiany klimatu, można swobodnie korzystać, pamiętając oczywiście o prawach autorskich. Trudno wyobrazić sobie lepsze i bardziej wiarygodne źródło. Tu nie ma miejsca na publicystykę i interpretacje. Tu są fakty.

Czytaj dalej