Aktualności

Nowa oferta UCBS na rok akademicki 2019/2020

Przygotowujemy nowe interdyscyplinarne studia II stopnia

Sustainable Development

 

Mamy bardzo dobrą wiadomość: w nadchodzącym roku akademickim 2019/2020 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje uruchomienie nowego kierunku studiów  drugiego stopnia, w języku angielskim pt. Sustainable Development (pol. Zrównoważony Rozwój).

Studia Sustainable Development (dalej SD) są organizowane w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Interdyscyplinarność Sustainable Development (SD)

Ideą przewodnią kształcenia na kierunku Sustainable Development (dalej: SD) jest interdyscyplinarność. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem i przy zaangażowaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) ośmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Przy przygotowaniu nowego kierunku studiów biorą udział następujące Wydziały UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz jednostki wspierającej – Wydziału Zarządzania UW. Studia SD będą prowadzone na II stopniu kształcenia. Studia SD oferują  zintegrowaną wiedzę, jej szerokie, ale dogłębne zrozumienie w różnych obszarach nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości.

Czytaj dalej

Zapraszamy do Galerii UW w BUW

Fotografie Marka Englisza

Pospolite, lecz nieznane

 

Do końca stycznia 2019 r. w Galerii UW, w holu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, czynna jest wystawa fotografii Marka Englisza pt. „Pospolite, lecz nieznane”, którą oficjalnie otworzyliśmy 12 grudnia 2018 r. z okazji 25-lecia obowiązywania Międzynarodowej Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Autor pięknych zdjęć p. Marek Englisz zajmuje się projektowaniem graficznym oraz fotografią. Prezentował swoje prace na wystawach m.in. w Warszawie, Sandomierzu, Otrębusach, Toruniu, w Podkowie Leśnej. Razem z żoną p. Magdaleną Jaskłowską-Englisz jest współautorem albumu „Foto-graficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza”. Wystawę zorganizowali: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (partnerzy Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan) oraz Kurator Galerii UW w BUW dr Tomasz Strączek.

W trakcie wernisażu (fotorelacja poniżej) odbył się również pokaz slajdów uzupełniający ekspozycję fotografii Marka Englisza, a krótką relację z niedawno zakończonej w Egipcie konferencji stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej COP -14 CBD przedstawiła dr Anna Kalinowska (UCBS). Dyrekcję UCBS reprezentowała dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Radę UCBS Katarzyna Szondelmejer, a wśród znamienitych gości byli także przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”, Ogrodu Botanicznego UW, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (partnerzy RCE Warsaw Metropolitan), a także wielu innych gości (np. z Instytutu Ochrony Środowiska), których tu i tak nie dałoby się wszystkich wymienić. Bardzo także dziękujemy p. Tomaszowi Wojterze, który przyczynił się do oprawy graficznej wystawy.

Wystawę, w holu głównym BUW (ul. Dobra 56/66), można podziwiać do 30 stycznia 2019 r. w godzinach otwarcia BUW (8:00 – 22:00).

Czytaj dalej

COP 14 CBD w Sharm El Sheikh

Relacja z pierwszej ręki (1)

Po Konferencji Stron Konwencji
o różnorodności biologicznej

W cieniu przygotowań do 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) tzw. Szczytu Klimatycznego (rozpoczął się 3 grudnia i będzie trwał do 14 grudnia 2018) bardzo mało uwagi poświęcano w Polsce odbywającej się dosłownie „w przeddzień Katowic” Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej COP 14 CBD.

Fakt, że w Polsce na co dzień bardziej odczuwa się konsekwencje zmian klimatu niż zmniejszanie się różnorodności biologicznej oraz to, że Polska jest gospodarzem COP klimatycznego, a związane z klimatem dylematy mają wyraźny podtekst polityczny sprawia, że COP o różnorodności biologicznej nie wzbudza aż takiego zainteresowania mediów. Tym samym temat ten nie przyciąga uwagi i nie dociera  do świadomości szerszej publiczności. Dokłada się do tego jeszcze odległość wydarzenia, bo kolejne Konferencje Stron Konwencji o bioróżnorodności odbywały się poza Europą (2014 r. w Japonii, 2016 r. w Meksyku, a teraz w 2018 r. w Egipcie) oraz słabe zrozumienie samego pojęcia „różnorodność biologiczna”. Mamy więc choć częściowe wyjaśnienie dlaczego o znaczeniu  COP 14 w Sharm El Sheikh powszechnie wiadomo tak niewiele.

A przecież różnorodność biologiczna to podstawa naszego życia – zarówno indywidualnych osób jak i całej, zbliżającej się do 8 miliardów, populacji ludzkiej na Ziemi. Jesteśmy wszyscy częścią różnorodności biologicznej i zależymy od trwałości procesów biologicznych, ale nieprzekraczalne granice zapewnienia tej trwałości trudniej określić niż, jak to możliwe w przypadku klimatu, gdy mówimy o konkretach „w stopniach”. Trzeba więc o problemach poruszanych przez COP 14 CBD i o podjętych (lub niestety, niepodjętych) postanowieniach szerzej informować i to w sposób zrozumiały, nie tylko dla specjalistów.

Czytaj dalej

Piszą o nas

Biblioteki UW od podszewki

Biblioteka UCBS na BuwLOG

 

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) została zaprezentowana 29.11.2018 na blogu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)  http://buwlog.uw.edu.pl/, w cyklu „Biblioteki UW od podszewki”. Cykl informacji prezentuje kolejno wszystkie biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego, które wraz z BUW tworzą System Biblioteczno-Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego.

Blog BUW (BuwLOG) jest kontynuacją wydawanego w latach 1996-2013 w formie drukowanej „Biuletynu BUW”, ale teraz publikowany jest w formie elektronicznej, bardziej nowoczesnej, przyjaznej, aktywnej, wielogłosowej, dającej możliwość szybszego, swobodniejszego komentowania na gorąco i wyrażania opinii na temat bibliotecznej rzeczywistości na UW. Innymi słowy: BuwLOG (redakcja na zdjęciu obok) to nowy głos uniwersyteckich bibliotekarzy i bibliotek, który brzmi w sieci. (K.W.)

Pełny zapis o Bibliotece UCBS na stronie:

http://buwlog.uw.edu.pl/biblioteki-uw-od-podszewki-odc-22-biblioteka-uniwersyteckiego-centrum-badan-nad-srodowiskiem-przyrodniczym-i-zrownowazonym-rozwojem

Zapraszamy na witryny Biblioteki UCBS:

Nowości w Bibliotece UCBS

Lektura obowiązkowa!

„Nauka o klimacie”
przed COP 24 w Katowicach

 

 

Dzięki uprzejmości Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi portal internetowy „Nauka o klimacie dla sceptycznych”, Biblioteka UCBS otrzymała bezpłatny egzemplarz (z dedykacją od autorów!) wspaniałej publikacji pt. „Nauka o klimacie”, która ukazała się dosłownie kilkanaście dni temu. „Nauka o klimacie” sygnowana przez troje autorów: Marcina Popkiewicza, Aleksandrę Kardaś Szymona Malinowskiego, to bardzo przystępnie napisana książka popularno-naukowa traktująca o przyczynach zmian klimatycznych i ich skutkach. Autorzy (uznani eksperci i autorzy popularnego bloga) nie tylko rzetelnie przekazują wiedzę, ale walczą też ze szkodliwymi stereotypami. Klimatyczne kontrowersje, skutki efektu cieplarnianego, zmiany koncentracji gazów cieplarnianych a transport energii, wielkie wymierania, scenariusze emisji i zmiany klimatu, to tylko niektóre z poruszanych tutaj tematów. To powinna być lektura obowiązkowa dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

Jak piszą autorzy: „globalne ocieplenie to temat bardzo „gorący”, wywołujący emocje i ożywione dyskusje: od rozmów w gronie znajomych po wystąpienia polityków w ogólnopolskich mediach. W dyskusjach tych napotkać można wiele niezrozumienia, wyobrażeń odległych od stanu wiedzy naukowej i mitów klimatycznych, wypowiadanych z niezmąconą pewnością siebie na zasadzie „na czym jak na czym, ale na klimacie to każdy się zna”. W książce wyjaśniamy mechanizmy działania maszyny klimatycznej, piszemy o dawnych zmianach klimatu, obecnej jego zmianie oraz prognozach na przyszłość”.

Czytaj dalej

Z udziałem Partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Kampania 17 Celów SDG

Cele Zrównoważonego Rozwoju
trudne wybory konsumentów
i producentów

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów”, organizowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w czwartek 29 listopada 2018 r. (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, sala ABC, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa). Podczas konferencji podsumowana zostanie II edycja Kampanii 17 Celów, zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Zaprezentowane będą wypracowane podczas kampanii pomysły na działania dla firm oraz inicjatywy, w które przedsiębiorstwa już dziś mogą się włączyć.

Kampania 17 Celów prowadzona była w 2018 roku pod hasłem „Nowe Idee”. Podczas cyklu Laboratoriów 17 Celów wypracowane zostały konkretne pomysły na działania firm na rzecz wybranych Celów. Skupiają się one na 3 zagadnieniach: inkluzywnym rozwoju gospodarczym, dobrej żywności wspierającej zachowanie zdrowia i zrównoważonych opakowaniach. Wszystkie pomysły zostaną zaprezentowane podczas konferencji oraz w publikacji przygotowanej specjalnie na to wydarzenie. Niektóre z nich są już realizowane. Podczas spotkania będzie możliwość dołączenia do wybranych inicjatyw.

Konferencja organizowana jest w ramach Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i jego interesariuszy. Weźmie w niej udział reprezentacja Partnerów RCE Warsaw Metropolitan, m. in. z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Strona do rejestracji: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/trudne-wybory/

Program konferencji: Program_konf_20181108_v7_CSR Cons

Jubileusz i Zjazd Absolwentów MSOŚ

 25 lat MSOŚ – studia z przyszłością

„Tworzycie elitarną grupę
w ochronie środowiska”

 

Bardzo piękny jubileusz – słyszało się w kuluarach Zjazdu Absolwentów, który zwieńczył tegoroczne obchody 25-lecia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ). Rzeczywiście było to bardzo dobrze zorganizowane, wzruszające i udane wydarzenie. Także dzięki miejscu, które wybraliśmy. Nowoczesna aula i przestronny budynek Wydziału Fizyki UW, który jest jednym z siedmiu wydziałów współtworzących MSOŚ, pomieściła bez trudu wszystkich gości oraz głównych bohaterów Jubileuszu, czyli studentów i absolwentów MSOŚ. Ponieważ wszystko działo się w piątkowy wieczór (23 listopada 2018 r.) była okazja (przez wielu wykorzystana) do długich rozmów, spotkań po latach i świętowania już w mniejszych, rocznikowych grupach. Niektórzy umawiali się na ciąg dalszy w niedalekim Bolku, Lolku i na Starym Mieście. No cóż, przywilej młodości…

„Cieszę się, że zainwestowałem w tych młodych ludzi”

Zanim zdamy relację ze Zjazdu Absolwentów i opublikujemy fotoreportaż (w najbliższy poniedziałek), nie możemy powstrzymać się przed przytoczeniem wspaniałych słów, które do zgromadzonych wystosował jeden z najważniejszych gości, prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, dwukrotny minister środowiska, założyciel i wieloletni prezes Fundacji EkoFundusz, założyciel Fundacji swojego imienia, na którą przeznaczył w 1996 r. znaczną część „ekologicznego Nobla”, czyli największej finansowo nagrody w ochronie środowiska fundowanej przez Deutsche Bundestiftung Umwelt. To dzięki profesorowi Maciejowi Nowickiemu kilkuset absolwentów wielu kierunków studiów związanych z ochroną środowiska w całym kraju mogło rozpocząć swój start i karierę wyjeżdżając na wielomiesięczne stypendia zawodowe.

Cieszę się, że mogłem zainwestować w tych młodych ludzi – mówił wzruszony prof. Maciej Nowicki (jego kariera zawodowa także zaczęła się kilkadziesiąt lat temu od stażu zagranicznego) – kwalifikacja na te stypendia była i jest bardzo wymagająca. Jeśli Państwo, przy okazji podsumowań ćwierćwiecza, analizujecie dziś jakość i standardy studiów MSOŚ prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, to weźcie proszę pod uwagę bezsporny fakt: w pierwszych dziesięciu latach (1996-2006), gdy stypendia fundowała Fundacja im. Nowickiego, aż 20% stypendystów to właśnie absolwenci MSOŚ. Proszę Państwa, jesteście, tworzycie i kształcicie elitarną grupę w polskiej ochronie środowiska”.

Dodajmy, że akcja stypendialna zapoczątkowana w 1996 r. przez prof. Nowickiego trwa nadal. Jest teraz organizowana przez Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (tworzą je stypendyści z minionych lat) oraz fundowana przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Czytaj dalej

Zjazd Absolwentów MSOŚ

Do zobaczenia 23 listopada 2018 r.

Zaproszenie na
Jubileusz 25-lecia MSOŚ

 

Władze i cała społeczność akademicka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem mają zaszczyt zaprosić na uroczysty Jubileusz 25-lecia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ), połączony ze Zjazdem Absolwentów MSOŚ, który odbędzie się 23 listopada 2018 r. (piątek) w godz. 17:00-20:00  (rejestracja od godziny 16:00) w sali 0.06 na Wydziale Fizyki UW (ul. Ludwika Pasteura 5) w Warszawie (Kampus Ochota).

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. Program wydarzenia opublikowany jest poniżej, a także zamieszczony na stronie MSOŚ www.msos.uw.edu.pl. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o Jubileuszu wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym, szczególnie absolwentom MSOŚ, z którymi mają Państwo kontakt. Będzie to doskonały czas do spotkania, jak również integracji.

Absolwentów MSOŚ mających konto na Facebooku zapraszamy do dołączenia do grupy „Absolwenci MSOŚ UW” <https://www.facebook.com/groups/244390642774272>

lub wypełnianie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie MSOŚ oraz przesyłania na adres e-mailowy: mr-w@uw.edu.pl zdjęć z okresu studiów na MSOŚ wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku przez UCBS UW (wzór zgody w załączeniu).

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu MSOŚ (E-mail: msos@uw.edu.pl) lub telefonicznie do dr Małgorzaty Roge-Wiśniewskiej, tel. 609 571 933.

Pozdrawiamy i zapraszamy

Zespół UCBS UW realizujący Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Komitet organizacyjny Jubileuszu 25-lecia MSOŚ

 • dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
 • dr Małgorzata Roge-Wiśniewska – koordynator
 • Krystyna Fastyn-Biernacka
 • Elżbieta Wójcik
 • Paulina Borowy
 • Krzysztof Walczak
 • Jacek Wójcik
 • Dorota Archacka
 • Laura Bielawska
 • Monika Chojnacka
 • Anita Dąbrowska
 • Katarzyna Delega
 • Dorota Jęderka
 • Magda Krzywicka
 • Anna Strzelczyk
 • Magdalena Wasińska

Program Jubileuszu MSOŚ 23.11.2018

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku

Film o MSOŚ

PREZENTACJE na Gali Jubileuszowej

Luczak-Wilamowska_MSOS

Związki MSOŚ i UCBS 2018

UCBS – Rada Naukowa

Szatkowska_Iwona_Ekostrateg

Kozyra Kolej na srodowisko

Finałowa Gala z udziałem UCBS

Szósta edycja konkursu „Dziennikarze dla klimatu”

Dramatyczne zmiany klimatu
to już rzeczywistość

 

Już po raz szósty wręczono nagrody w konkursie „Dziennikarze dla klimatu” organizowanym wspólnie przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) i Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Gala na Zamku Królewskim w Warszawie przebiegała w uroczystej atmosferze a nagrody wręczali: Knut Abraham, minister pełnomocny, zastępca Ambasadora RFN w Polsce, Tomasz Chruszczow, radca Ministra Środowiska, polski czempion klimatyczny wysokiego szczebla, dr Ulrich Witte, szef działu Edukacji Ekologicznej DBU, prof. Maciej Nowicki, przewodniczący jury oraz Robert Borkacki, prezes Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Wśród kilkuset gości Gali byli również przedstawiciele Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem z dyrektor UCBS dr Mariolą Zalewską na czele.

– Zmiany klimatu i degradacja środowiska należą do kluczowych wyzwań wspólnoty światowej i każdego kraju, ale mają też bardzo konkretne skutki dla każdego z nas. Odczuwamy bowiem coraz bardziej dotkliwe susze i powodzie. Wszyscy uczestnicy konkursu „Dziennikarze dla klimatu” wielokrotnie udowadniali jaką rolę odgrywa dziennikarstwo w radzeniu sobie ze zmianami klimatu. Dziennikarze przekazują niezbędną wiedzę, która motywuje i pozwala stawić czoła tym wyzwaniom, pokazują rozwiązania i innowacyjne pomysły, które pomagają zapobiegać zmianom klimatycznym – mówił Knut Abraham. Minister pełnomocny w Ambasadzie Niemiec wyraził nadzieję, że ten tak ważny konkurs będzie kontynuowany w przyszłości. Nawiązał też do zbliżającego się szczytu klimatycznego w Katowicach, w mieście, które jest przykładem tego co można osiągnąć dzięki konsekwentnemu rozwojowi i polityce gospodarczej poprawiającej jakość życia mieszkańców.

– Musimy ograniczyć wzrost temperatury do 2 stopnie Celsjusza, a nawet do 1,5C, bo inaczej nastąpią nieodwracalne zmiany. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest nieuniknione. Technologie są dostępne i musimy zacząć z nich korzystać, a odnawialne źródła energii okazują się często ekonomicznie tańszą alternatywą – konkludował Knut Abraham.

Czytaj dalej

Warsztaty dla studentów

Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza

Co to znaczy
„sprawiedliwa” elektronika?

 

Instytut Globalnej Odpowiedzialności we współpracy z Le Monde Diplomatique edycja polska oraz Instytutem Wydawniczym Książka i Prasa, organizuje ciekawe warsztaty dla studentów i doktorantów na temat sprawiedliwej elektroniki. Warsztaty odbędą się w dniach 24-25 listopada 2018 r. (sobota, niedziela) w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, przy ul. Generała Władysława Andersa 13 w Warszawie.

Jak informują organizatorzy: na warsztatach zastanowimy się jak nasze zakupy wpływają na świat? Czy kupno smartfona może wspierać konflikty zbrojne po drugiej stronie kuli ziemskiej lub pozbawić kogoś domu? Kupno jednego pewnie nie, ale ile smartfonów lub komputerów do tego potrzeba? Co tak naprawdę oznacza odpowiedzialna konsumpcja i rozwój technologiczny? Jak skutecznie wpływać na to, by instytucje publiczne zamawiały sprzęt elektroniczny ze sprawiedliwych źródeł?

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/257265008269864/  

Informacja i zapisy na stronie IGO: http://igo.org.pl/sprawiedliwa-elektronika-warsztaty/