Aktualności

Naukowcy ostrzegają i apelują o ochronę naszej planety

Klub Myśli Ekologicznej zaprasza do Katowic

 

 Naukowcy ostrzegają i apelują
o ochronę naszej planety

 

Klub Myśli Ekologicznej i Kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają do Katowic na LXVIII spotkanie KME, które odbędzie się we wtorek  27 marca 2018 r. o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto (Katowice, ul. Św. Jana 24). Gośćmi KME będą dr Anna Kalinowska – ekolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Zofia Prokop – biolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Piotr Skubała – ekolog z Uniwersytetu Śląskiego. Temat: Naukowcy ostrzegają i apelują o ochronę naszej planety.

W liście otwartym skierowanym do ludzkości (polskie tłumaczenie w załączniku) ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów przestrzega przed negatywnymi konsekwencjami działań ludzi, które mogą być zgubne dla nich samych. Sygnatariusze listu przyznają, że zarówno środowisko naukowe, politycy, media, biznes, jak i wszyscy ludzie nie robią wystarczająco dużo, by walczyć o swoją planetę. Jeśli to się nie zmieni, czeka nas „katastrofalna utrata różnorodności biologicznej i niezliczone ludzkie cierpienia”. Co musimy zrobić, aby czarny scenariusz się nie ziścił? Jakie działania w świecie i naszym kraju są konieczne, aby stworzyć zrównoważone społeczeństwo? Jakie istnieją dzisiaj kluczowe zagrożenia dla polskiej przyrody? Co zrobić, aby głos naukowców i sporej części społeczeństwa został usłyszany przez polityków? Na te i szereg innych problemów środowiskowych będzie okazja porozmawiać z trójką polskich uczonych zaangażowanych w obronę polskiej przyrody: dr Anna Kalinowska – wieloletnia Dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Warszawskim, Człowiek Roku 2003 Polskiej Ekologii, autorka książek dot. ekologii, członek Komitetu Doradczego ds. Edukacji przy Konwencji o różnorodności biologicznej, członek IUCN; dr Zofia Prokop – biolożka ewolucyjna, współzałożycielka „Nauki dla przyrody” (ruch zrzeszający naukowców, działający na rzecz ochrony i rozważnego gospodarowania bogactwem przyrodniczym naszego kraju); prof. dr hab. Piotr Skubała – ekolog gleby, akarolog, działacz na rzecz ochrony przyrody, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i „Dzikie Życie”, członek Komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska.

Więcej informacji na stronie: http://klubmysliekologicznej.pl/

Treść listu otwartego ponad 15 tysięcy naukowców World Scientist’s Warning to Humanity

Świat oczami młodych

Patronat UCBS

Świat oczami młodych

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem przyjęło Patronat Honorowy nad II edycją konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”, który organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska wspólnie z Pocztą Polską S.A. Druga edycja konkursu pod hasłem „Ratujemy klimat” poświęcona jest tematyce zmian klimatu i sposobom jego ochrony. Hasło pierwszej edycji konkursu w 2017 r. brzmiało „Czas na zdrowie”. Konkurs „Świat oczami młodych” to jedyna w swoim rodzaju możliwość dla młodzieży samodzielnego zaprojektowania znaczka pocztowego, który będzie wprowadzony do powszechnego obiegu. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie minimum 80 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, na dziesiątki i setki lat trafią do klaserów filatelistów.

Fundacja BOŚ przyjmuje zgłoszenia udziału w konkursie do 28 marca br. a termin nadsyłania prac upływa 23 maja br.

Więcej informacji o konkursie: http://www.oczamimlodych.pl/

Powyżej: Nagroda Główna I edycji konkursu w 2017 r. Ariadna Kruszy z Gimnazjum nr 1 im. J. Wybickiego w Lęborku.

Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development

RCE Warsaw Metropolitan

 

Mamy przyjemność i zaszczyt ogłosić, że Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (Uniwersytet ONZ – United Nations University – UNU), reprezentowany przez Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) oficjalnie uznał i przyjął pod swoje logo Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development – Warsaw Metropolitan (Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju). Ta zaszczytna decyzja* zapadła na podstawie rekomendacji wystawionej przez członków the Ubuntu Committee of Peers for RCE’s służącego jako Komisja oceniająca wnioski instytucji z całego świata aspirujących do zostania RCE pod auspicjami UNU.

Oznacza to, że aplikacja złożona w 2017 roku przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), jako instytucji inicjującej i reprezentującej konsorcjum złożone z Urzędu Miasta st. Warszawy oraz wielu stołecznych uczelni wyższych i instytucji oraz organizacji zajmujących się rozwijaniem społecznych kompetencji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, została pozytywnie oceniona przez to międzynarodowe gremium.

Aby zrozumieć i docenić znaczenie uznania RCE Warsaw Metropolitan i przyjęcia go przez UNU oraz konsekwencje tej decyzji dla UCBS i wszystkich partnerów konsorcjum nowo zatwierdzonego RCE trzeba wyjaśnić, czym jest UNU oraz afiliowana przy nim sieć 164 Regionalnych Centrów Eksperckich dla Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

* Certyfikat nosi datę 18 grudnia 2017 r., ale informację o jego przyznaniu przekazano do Polski w lutym 2018 r.

Czytaj dalej

Inauguracja tegorocznych wykładów UCBS

W drodze do
„lepszego świata”

 

Możemy chyba dość nieskromnie odnotować, że była to bardzo udana inauguracja. W  czwartek, 22 lutego 2018 r. zainaugurowaliśmy tegoroczny cykl wykładów w semestrze letnim (to już ponad 25 lat tradycji) pt. „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”. Tegoroczny cykl nosi tytuł „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Do tematu wprowadziła nas dr Anna Kalinowska wykładem „Od raportu Nasza Wspólna Przyszłość po Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 – ewolucja strategii dla „lepszego świata”. Do niedawna, przez ponad 26 lat, dr Anna Kalinowska była dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), a od 1 lutego 2018 r. dyrektorem UCBS jest prof. dr hab. Jerzy Śleszyński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z satysfakcją i radością powitaliśmy wśród uczestników inauguracyjnego wykładu wielu znamienitych gości, w tym prof. Macieja Nowickiego, jedną z  najważniejszych osób polskiej ochrony środowiska, dwukrotnego ministra środowiska, założyciela i wieloletniego prezesa Fundacji EkoFundusz. Szczególnie do licznego grona studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, które prowadzi UCBS, prof. Maciej Nowicki kierował słowa w dyskusji nad efektami i sposobami wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju: „co jest ważne w tym procesie? Chyba jednak bardziej być, niż więcej mieć”. Słowa prof. Nowickiego wsparła pani Ilona Morżoł z  Polskiego Komitetu ds. UNESCO, podkreślając wyjątkowe znaczenie działań edukacyjnych. Odnotujmy też z satysfakcją obecność na inauguracji tegorocznych wykładów dr Bożeny Haczek, która w Ministerstwie Środowiska sprawuje m.in. funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Konwencji o  różnorodności biologicznej.

Dodajmy też, że z wielkim zainteresowaniem i uznaniem licznie zgromadzonych Gości spotkała się po raz pierwszy publicznie ogłoszona wiadomość, że otrzymaliśmy w ostatnich dniach oficjalny certyfikat Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych i w ślad za tym powstaje, koordynowane przez UCBS, Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan). Więcej informacji na ten temat – wkrótce.

Na kolejny wykład zapraszamy już w najbliższy czwartek, 1 marca 2018 r. Wykład wygłosi prof. dr Zbigniew Bochniarz (Akademia Leona Koźmińskiego i Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle). Spróbuje odpowiedzieć na pytanie: „Jak wykorzystać przedsiębiorczość w działania dla zrównoważonego rozwoju?”

Fot. 1. Prof. Maciej Nowicki na inauguracji wykładów UCBS (pośrodku), obok dr Anny Kalinowskiej i dr Witolda Lenarta (fot. K.Walczak)

Fot. 2. Prof. Maciej Nowicki zabiera głos, podsumowując dyskusję (fot. K.Walczak)

„Równościowa strona uniwersytecka”

równoważni.uw.edu.pl

 

W związku z realizacją zadań przewidzianych w Strategii dotyczącej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania, przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in Research), w Uniwersytecie Warszawskim opracowana została „równościowa strona uniwersytecka”. Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje, wyjaśniające m.in. czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje oraz przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku, gdy jesteśmy świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc.

Na stronie znaleźć można „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”, a także informacje na temat realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim projektów i badań równościowych oraz antydyskryminacyjnych. Zamieszczone są też informacje dotyczące bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.

Serdecznie zachęcamy do korzystania ze strony oraz do kontaktu w przypadku bycia świadkiem lub osobą pokrzywdzoną dyskryminacją lub jakimkolwiek nierównym lub niesprawiedliwym traktowaniem.

Link do strony: rownowazni.uw.edu.pl

Dyżur w UCBS

Dyrektor UCBS prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

 

W semestrze letnim 2017/2018, dyżur prof. Jerzego Śleszyńskiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UCBS będzie w środy, w godzinach 14-16 (w pokoju Rady UCBS, pok. 2003, obok Sekretariatu, w gmachu Wydziału Geologii UW na Kampusie Ochota).

Ponieważ środa jest również dniem posiedzeń Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, w której uczestniczy prof. Jerzy Śleszyński, dyżury w dniach: 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca będą przed południem, w godzinach 10-12 (pokój 2003 jw.).

Podziękowanie dr Anny Kalinowskiej

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

 

koleżanki i koledzy ze współpracujących jednostek Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, instytutów naukowych, państwowych instytucji ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i międzynarodowych organizacji oraz agend ONZ, studenci i absolwenci Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ), nauczyciele i edukatorzy.

Pragnę oficjalnie poinformować, że z dniem 1 stycznia 2018 r., już tym razem definitywnie, zakończyłam pełnienie obowiązków dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Po połączeniu UCBS i MSOŚ (Zarządzenie Rektora UW nr 93 z dnia 28.12.2017 r.) Dyrektorem tej międzywydziałowej jednostki, pod wspólnym szyldem UCBS, został od 1 lutego 2018 r. pan dr hab. Jerzy Śleszyński prof. UW, z Wydziału Nauk Ekonomicznych, wieloletni członek Rady Naukowej Centrum. Serdecznie gratuluję Panu Dyrektorowi i życzę powodzenia, jako że przed „nowym UCBS” stają też nowe, niełatwe wyzwania.

Nadszedł czas, aby dokonać podsumowania oraz właściwy moment, aby wszystkim, z którymi miałam okazję przez ponad ćwierć wieku współpracować, złożyć najserdeczniejsze podziękowania. Poniekąd uczyniłam to już ponad rok wcześniej, jesienią 2016 roku, kiedy obchodziliśmy razem jubileusz 27-lecia UCBS i 25-lecie mojego dyrektorowania. Miałam wówczas okazję, aby wraz z zastępcą dyrektora dr Witoldem Lenartem i dr Anną Batorczak przedstawić historię rozwoju i bogatą działalność UCBS. Kiedy ze wzruszeniem słuchałam wielu ciepłych słów oraz doznałam niezliczonych dowodów uznania i serdeczności ze strony szerokiego grona zasłużonych dla ochrony środowiska dostojnych, miłych sercu Gości z całej Polski, a nawet zagranicy, ze wzruszenia mogłam moje podziękowania wyrazić zbyt zdawkowo (relacje z wydarzenia oraz PDF okolicznościowego wydawnictwa na www.ucbs.uw.edu.pl).

Jednak od tego uroczystego dnia zakończenia ostatniej kadencji kierowniczej jeszcze przez ponad rok pełniłam obowiązki dyrektora, w oczekiwaniu na wybór nowych władz UCBS. Ten przejściowy czas nie był „pustym przebiegiem”. Skład Zespołu UCBS wzbogacił się o nowych pracowników, przybyło wiele publikacji powstałych w UCBS, w tym mojego autorstwa, a także kilku nowych magistrów MSOŚ, którzy obronili prace w UCBS. Wieloletnia współpraca na polu edukacji dla zrównoważonego rozwoju z większością zaangażowanych w to uczelni i instytucji zaowocowały wspólnym wystąpieniem do Uniwersytetu ONZ o uznanie i włączenie do międzynarodowej sieci wspólnego programu edukacji pod nazwą Warsaw Metropolitan Regional Centre for Expertize on Education for Sustainable Development. Zespół UCBS bierze też udział w przygotowaniu (koordynuje to dr A. Batorczak) nowego kierunku studiów Sustainable Development.

Wieloletnia działalność UCBS została też doceniona, kiedy wraz z zastępcą dyrektora dr Witoldem Lenartem otrzymaliśmy z rąk JM Rektora UW prof. Marcina Pałysa zaszczytne Srebrne Medale 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie działania budujące znaczenie Centrum i wspierające jego dyrekcję nie byłyby skuteczne, gdyby nie dobra atmosfera, ofiarne zaangażowanie i intelektualny wkład całego zgranego Zespołu UCBS oraz „bratniej współpracy” z Dyrekcją i zespołem MSOŚ, a także z kolejnymi rocznikami studentów. Nie byłaby możliwa bez wielkiej życzliwości osób, instytucji oraz organizacji tworzących coraz bogatszy polski i międzynarodowy „krajobraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju”. Ponieważ lista ta, szczęśliwie dla edukacji, nie miałaby końca, mogę jedynie wyrazić podziękowania zbiorowe.

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ, PRZYJACIELE.

Mam nadzieję, że niejedno jeszcze razem zrobimy.

Anna Kalinowska

e-mail: ucbs@uw.edu.pl i/lub anna.kalinowska@pro.onet.pl

Pożegnanie Joli Kamienieckiej

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że 31 stycznia 2018 r. zmarła nasza Koleżanka i Przyjaciółka mgr Jolanta Kamieniecka, absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracowała w instytucjach i organizacjach związanych z ochroną środowiska: Instytucie Kształtowania Środowiska, Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, a ostatnio w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Zaprzyjaźniona i współpracująca z naszym Uniwersyteckim Centrum od wielu lat, jeszcze nie tak dawno świętowała z nami nasz jubileusz. Wydaje się, że dopiero co spotykaliśmy się na konferencjach o zrównoważonym rozwoju, czy na ważnych ekologicznych uroczystościach. Trudno więc pogodzić się z myślą, że Jola już więcej nie pojawi się między nami, i choć w naszej bibliotece znajdują się Jej publikacje, to Autorka sama już nie weźmie udziału w naukowej dyskusji, jak zwykle żywiołowo przekonując o potrzebie troski o środowisko i przyrodę zwiedzanych miejsc.

Aktywnie działała na polu edukacji ekologicznej, zwłaszcza w dziedzinie turystyki przyjaznej środowisku. Jola Kamieniecka przekazywała swą szeroką wiedzę na ten temat, zarówno jako wykładowca akademicki, jak i świetna popularyzatorka. Tak, jak i cały krąg osób zaangażowanych w kształtowanie społecznej świadomości ekologicznej i rozwój turystyki w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, szczególnie odczuwamy tę dotkliwą stratę.

Żegnamy Cię Jolu, będzie nam brakowało Twojej wiedzy, zapału i uśmiechu, mimo przeciwności losu.

 

Przyjaciele z Uniwersyteckiego Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals)

W dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele wielu różnych środowisk społeczno-gospodarczych, grup religijnych, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument „Transforming Our World: The 2030 Agenda for Global Action” („Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”), który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ten sposób dotychczasowe Milenijne Cele Rozwoju (z 2000 roku) zostały w 2015 roku zastąpione Celami Zrównoważonego Rozwoju, które charakteryzują się znacznie szerszym horyzontem zaplanowanych działań oraz perspektywą do 2030 roku. Dokument, w którym został także uwzględniony głos zwykłych ludzi, obowiązuje i jest realizowany od 2016 roku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) są ukierunkowane globalnie, a ich realizacja jest monitorowana poprzez szereg wskaźników, co również stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do ograniczonych narzędzi ewaluacyjnych Milenijnych Celów Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są wynikiem porozumienia dotyczącego priorytetów zrównoważonego rozwoju. Obejmują szeroki zakres zagadnień, takich jak: zmiany klimatu, ochrona zasobów i ekosystemów, edukacja i zdrowie, sprawiedliwość społeczna i bezpieczeństwo, równość płci, ubóstwo i głód, godna praca, innowacyjność, konsumpcja, produkcja. W opracowywaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju wzięły udział wszystkie zainteresowane strony; został także uwzględniony głos zwykłych ludzi, mieszkańców Ziemi.

Dokument zawiera 17 Celów i 169 zadań, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Cel 16. Promować pokojowe społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Cel 17.  Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz także:

 

Wykłady UCBS w semestrze letnim 2017/2018 Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

serdecznie zaprasza w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 na cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce

Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030

Wykłady odbywają się jak co roku w czwartki, godz. 16-18, w Auli A, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A (Kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego)

Program wykładów: do pobrania jest tutaj, plakat z programem wykładów: jest tutaj

22.02.    Dr Anna Kalinowska (UCBS UW).
Od raportu Nasza Wspólna Przyszłość po Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
– ewolucja strategii dla „lepszego świata”.
Prezentacja z wykładu jest tutaj

01.03.    Prof. dr Zbigniew Bochniarz (Akademia Leona Koźmińskiego i Evans School of Public Policy
and Governance, University of Washington, Seattle).
Jak wykorzystać przedsiębiorczość w działania dla zrównoważonego rozwoju? Prezentacja z wykładu jest tutaj

08.03.    Dr Natalia Ratajczyk, dr Agnieszka Wolańska-Kamińska  (Zakład Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki).
Wizja miasta zrównoważonego – okiem przyrodnika.

15.03.    Dr Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska).
Rola monitoringu środowiska w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Prezentacja z wykładu jest tutaj

22.03.    Prof. dr hab. Joanna Kostecka (Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski).
Innowacyjność jako warunek zrównoważonego rozwoju.

05.04.    Dr Witold Lenart (UCBS UW).
W poszukiwaniu uniwersalnego wskaźnika zrównoważonego rozwoju.

12.04.    Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska (Wydział Prawa i Administracji, UW).
Pakt dla Środowiska.

19.04.    Dr Mariola Zalewska (Wydział Zarządzania, UW).
Mierzenie, ewaluacja i raportowanie zrównoważonego rozwoju.

26.04.    Dr Katarzyna Szmigiel-Rawska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW).
Samorząd terytorialny dla rozwoju zrównoważonego.

10.05.    Dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii, UW).
Sytuacja dzisiejsza i szanse na osiągnięcie Celu 14 – Życie pod wodą i Celu 15 – Życie na lądzie.

17.05.    Dr inż. Maria Kowalewska (Federacja Polskich Banków Żywności).
Możliwości osiągania Celu 2 – Zero głodu i Celu 12 – Odpowiedzialna konsumpcja, z perspektywy
Federacji Polskich Banków Żywności.

24.05.    Dr Dominika Dzwonkowska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego).
Etyka cnót środowiskowych.

07.06.    Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych Gości
Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Moderatorzy: dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart (UCBS UW).