All posts by Krzysztof Walczak

Przed jesiennym zjazdem absolwentów

Jubileuszowy rok MSOŚ

Kalendarium Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska

 

Jak już informowaliśmy w br. na jesieni odbędzie się zjazd absolwentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, które w tym roku obchodzą jubileusz 25-lecia. Międzywydziałowy kierunek studiów – ochrona środowiska – został powołany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego z inicjatywy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W 1993 r. przyjęto pierwszych studentów. W 1998 r. pierwsi absolwenci zakończyli studia obroną pracy magisterskiej. Z okazji jubileuszu przygotowywana jest okolicznościowa publikacja. Z kolei na stronie MSOŚ publikowane są informacje związane z historią i specyfiką tego kierunku. Serdecznie zapraszamy do lektury: http://msos.uw.edu.pl/pl/msos/historia-2

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Z udziałem UCBS

Krajowe Forum Interesariuszy
Agendy 2030

 

W sali Pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 27 czerwca br., z udziałem przedstawicieli Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, odbyło się pierwsze w Polsce Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030. Otwierając spotkanie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przypomniała, że trzy tygodnie wcześniej Rada Ministrów przyjęła raport pt. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, który właśnie został opublikowany w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. Z kolei za nieco ponad trzy tygodnie, 18 lipca 2018 r. wobec społeczności ONZ-owskiej Polska zgodziła się poddać dobrowolnemu przeglądowi naszego zaangażowania w realizację poszczególnych 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polski raport na temat realizacji celów Agendy 2030 zostanie przedstawiony podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (High-Level Political Forum HLPF) w Nowym Jorku właśnie w lipcu br. HLPF stanowi centralną platformę polityczną na rzecz działań i przeglądu implementacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tematem tegorocznego spotkania będzie „Transformacja w kierunku zrównoważonego społeczeństwa”. Zbliżające się lipcowe forum ONZ poświęcone będzie krytycznej ocenie, jak społeczność międzynarodowa radzi sobie z realizacją „wizji świata idealnego”, bo tak można określić Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone do osiągnięcia nie później jak w 2030 roku.

Czytaj dalej

UCBS w mediach

Zero głodu i odpowiedzialna konsumpcja

Stop marnotrawieniu żywności

 

W tegorocznym,  czerwcowym wydaniu miesięcznika „Środowisko” ukazał się artykuł red. Aldony Zyśk pt. „Stop marnotrawieniu żywności”, który powstał w oparciu o wykład dr inż. Marii Kowalewskiej, dyrektorki ds. edukacji Federacji Polskich Banków Żywności. Dr Kowalewska występowała w cyklu tegorocznych wykładów organizowanych przez UCBS, a swoją prezentację (dostępna tutaj) odniosła do możliwości osiągania dwóch z 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030: celu 2 „Zero głodu” i celu 12 „Odpowiedzialna konsumpcja”.

Artykuł nawiązuje do wykładu, ale przedstawia też w szerszym kontekście działalność banków żywności w Polsce. „(…) do parlamentu trafiła ustawa, która ma na celu nałożenie na sprzedawców żywności o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności na cele społeczne, opłaty za marnowanie żywności (10 gr od każdego kilograma odpadów spożywczych) oraz kar w przypadku nie zawarcia takich umów – pisze na koniec red. Aldona Zyśk – (…) warto przypomnieć, że od 2009 roku producenci, a od 2013 roku dystrybutorzy są zwolnieni z podatku VAT od darowizn żywności”.

Cały artykuł – na str. 10-11 „Środowisko” nr 6 (546) czerwiec 2018 r.

Dziękujemy za udział w wykładach 2018

UCBS i RCE Warsaw Metropolitan

Finałowy panel,
sesja i … wakacje

 

Ponieważ zbliża się Mundial użyjemy języka sportowego: dotarliśmy do finału! 7 czerwca br. zakończyliśmy tegoroczną serię otwartych wykładów organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem pt. „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Udanym finałem była bardzo ciekawa dyskusja o tym, ile udało się do tej pory zrealizować z zadań nakreślonych w 2015 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs). Jesteśmy oczywiście na początku drogi, bo wskaźniki osiągnięcia SDGs znane będą w 2030 roku, ale nasi paneliści (Kamil Wyszkowski – prezes Global Compact Network Poland, Małgorzata Mickiewicz – zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, Tadeusz Joniewicz – menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu) wskazali zarówno dobre praktyki, jak i złe przykłady oraz słabe strony (zwłaszcza po stronie biznesu) świadczące o jednak niewystarczającym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Na razie poprzestajemy na tym niezbyt optymistycznym stwierdzeniu, bowiem szersza relacja z panelu finałowego ukaże się niebawem w miesięczniku „Środowisko” (opublikujemy ją na witrynie UCBS). Odnotujmy zatem, że debata odbyła się z aktywnym udziałem publiczności (było wielu przedstawicieli partnerów RCE Warsaw Metropolitan), a bezpośrednio po panelu za zaliczających wykłady studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska  trzymaliśmy kciuki podczas egzaminu testowego. Teraz czeka ich jeszcze letnia sesja egzaminacyjna, a potem upragnione wakacje.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom, słuchaczom, uczestnikom tegorocznego cyklu wykładów. Uznajemy go za bardzo udany… i do zobaczenia w przyszłym semestrze.

Dzięki uprzejmości wykładowców (bardzo dziękujemy) wszystkie prezentacje z tegorocznego cyklu są dostępne na naszej stronie internetowej tutaj

Zaproszenie z Instytutu Geodezji i Kartografii

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2018

Warsztaty
„Nowe technologie dla leśnictwa”

 

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii odbywają się warsztaty poświęcone „Nowym technologiom dla leśnictwa”. Tematem przewodnim spotkania będzie prezentacja możliwości wykorzystania technik teledetekcyjnych w zakresie monitoringu środowiska. Na spotkaniu przedstawione zostaną przykłady zastosowania teledetekcji do kartowania lasów, wykrywania zmian w lasach, klasyfikacji gatunków drzew (typy lasów), szacowania nadziemnej biomasy leśnej i zasobów węgla.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Biomasse-Forschungsstruktur (ang. Biomass Estimation Knowledge Structure), w skrócie BioFor. Projekt BioFor finansowany jest przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań w ramach programu „Tworzenie i rozszerzanie wspólnych struktur naukowych w Europie”.

Warsztaty organizowane są w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2018 (European Sustainable Development Week ESDW 2018).

Instytut Geodezji i Kartografii pretenduje do grona partnerów Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Pobierz program: WarsztatyNowetechnologiedlalesnictwaIGIK

Wybierz MSOŚ

Na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja na studia oferowane przez UCBS

 

Dziś, 5 czerwca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia oraz II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na rok akademicki 2018/2019.

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) były międzywydziałową jednostką powołaną przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 1992 r. do prowadzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia z zakresu ochrony środowiska. Od 1 stycznia 2018 r. MSOŚ to nazwa kierunku studiów realizowanych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). UCBS współtworzy na równych prawach 7 Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych. Interdyscyplinarność stanowi główny atut MSOŚ, albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Program studiów II stopnia stwarza natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących UCBS. Absolwenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji na studia III stopnia (doktoranckie) na każdym z 7 Wydziałów Współtworzących UCBS, a także w innych uczelniach lub instytutach naukowych.

Serdecznie zachęcamy kandydatów do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapisy na studia odbywają się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

Zaproszenie na panel UCBS i RCE Warsaw Metropolitan

Finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju


Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Patroni i Partnerzy Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)

 

serdecznie zapraszają na panel

Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

W panelu udział wezmą:

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland

Małgorzata Mickiewicz – zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego

Tadeusz Joniewicz – menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Moderatorzy dyskusji: dr Anna Kalinowska (UCBS) i dr Witold Lenart (UCBS)

Spotkanie, zorganizowane z okazji zakończenia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, odbędzie się

7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00

w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego
w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A
Wstęp wolny

Zaproszenie na panel 7 czerwca 2018

Z udziałem partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Zapraszamy na panel UCBS

Europejski Tydzień
Zrównoważonego Rozwoju

 

Rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week ESDW 2018), który obchodzony jest w dniach 30 maja 2018 r. – 5 czerwca 2018 r. Niestety, z racji długiego świątecznego weekendu, dość trudno było zapewne zaplanować i zorganizować w Polsce specjalne wydarzenia. Ten rok jest zresztą wyjątkowo niepomyślny – po raz pierwszy (!) od ponad 20 lat nie odbył się tradycyjny, wielki festyn edukacyjny i promocyjny z okazji Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie.

W imieniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) oraz partnerów RCE Warsaw Metropolitan* zapraszamy na panel dyskusyjny „Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?”. Dyskusja panelowa, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, kończy tegoroczny cykl 12 otwartych wykładów tematycznych, organizowanych przez UCBS, pod wspólnym hasłem: „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Finałowa debata odbędzie się 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Szczegółowe informacje i oficjalne zaproszenie opublikujemy niebawem.

Czytaj dalej

Inicjatywa RCE Warsaw Metropolitan procentuje

UCBS – partnerem merytorycznym

Raport
„Biznes na rzecz bioróżnorodności”

 

Podczas Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, zorganizowanym 18 maja 2018 r. m.in. przez ZT „Kruszwica” S.A., przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i innych instytucji dyskutowali nad problemem zachowania różnorodności biologicznej przy okazji prezentacji pierwszego w Polsce raportu o dobrych praktykach na rzecz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. Partnerami merytorycznymi Forum i raportu były: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju – członkowie niedawno powołanego konsorcjum – Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan). Uczestniczyliśmy również w panelu dyskusyjnym podczas Forum.

Czytaj dalej

Seminarium partnera RCE Warsaw Metropolitan

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów

 

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), jako partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), organizuje 7 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim kolejne czwartkowe seminarium, tym razem z udziałem dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) na temat: Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. Seminarium wpisuje się w tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, poświęcony Celom Zrównoważonego Rozwoju. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej