All posts by Krzysztof Walczak

Patronat merytoryczny UCBS

Dzielimy się dobrymi praktykami i wiedzą

Zapraszamy na Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju (członkowie konsorcjum RCE Warsaw Metropolitan) są Partnerami Merytorycznymi Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, które odbędzie się 18 maja 2018 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest ZT Kruszwica S.A. – wiodący na polskim rynku podmiot branży rolno-spożywczej – firma, która od lat pokazuje swoim przykładem, jak budować przestrzeń dla nowych, innowacyjnych rozwiązań, które będą symbiotycznie godzić potrzeby biznesu, środowiska i społeczeństwa. Zaniechanie działania oznacza nie tylko degradację środowiska i utratę bioróżnorodności, ale także ryzyko biznesowe, związane ze wzrostem kosztów operacyjnych oraz zakłóceniem kluczowych elementów łańcucha wartości. ZT Kruszwica S.A. zainicjowała i realizuje program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, jeden z pierwszych i największych projektów na rzecz różnorodności biologicznej w Polsce.

Czytaj dalej

Żegnamy twórcę Eko-filozofii

Świat to Sanktuarium

Pamięci Profesora
Henryka Skolimowskiego
(1930-2018)

 

Minął już ponad miesiąc i wciąż trudno przyjąć do wiadomości, że 6 kwietnia 2018 r. odszedł na zawsze profesor Henryk Skolimowski – twórca Eko-filozofii i zarazem najwybitniejszy przedstawiciel tego, odpowiadającego na wyzwania naszych czasów, prądu filozofii. Wraz ze śmiercią Profesora środowisko osób zajmujących się ekologią w najszerszym, także i humanistycznym tego słowa znaczeniu, poniosło dotkliwą stratę – zabrakło charyzmatycznej Osoby o wielkiej mądrości, przekonującej na gruncie filozofii, że Świat to Sanktuarium, a Życiu winniśmy największy szacunek. Wartości te Profesor wprowadzał konsekwentnie także i w struktury akademickie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzowany w Oxfordzie, przez wiele lat wykładający w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, po powrocie do Polski założyciel pierwszej w kraju Katedry Eko-filozofii na Politechnice Łódzkiej, współtwórca Wydziału Ekologii Humanistycznej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Także nasze Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym miało wielokrotnie zaszczyt gościć Pana Profesora z wykładami dla studentów UW i wystąpieniami na organizowanych przez nas seminariach. Równocześnie, to z pisanych przez nas w Centrum podręczników, po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę, uczniowie i studenci mogli zapoznać się z nowym prądem filozofii: Eko-filozofią. Trudno w kilku zwięzłych zdaniach przedstawić ogromny dorobek naukowy Profesora Skolimowskiego i głębokie przemyślenia Eko-filozofii oraz ich wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej. Chcących poznać dokładniej idee Eko-filozofii, liczne pozycje dorobku naukowego i literackiego Profesora Skolimowskiego odsyłamy bezpośrednio do Jego książek (także w Bibliotece UCBS) oraz do portali prezentujących życiorys i dokonania naukowe (np. tutaj).

Czytaj dalej

Powiększamy zbiory Biblioteki UCBS

5 rocznica śmierci Przemka Czajkowskiego


Niezwykły księgozbiór
w zbiorach Biblioteki UCBS

 

To dla nas wielka radość, satysfakcja i wzruszenie. Dzięki staraniom i uprzejmości p. Hanny Czajkowskiej otrzymaliśmy 4 maja br. niezwykły dar – księgozbiór i materiały, które pozostawił po sobie w spuściźnie nasz Przyjaciel – Przemek Czajkowski. Pożegnaliśmy Przemka, wieloletniego Koordynatora Krajowego UNDP GEF/SGP – Globalnego Funduszu Środowiska, dokładnie pięć lat temu, w maju 2013 roku. Jak słusznie napisali koledzy z PTOP Salamandra „na kilkuset projektach GEF wykształciła się i rozwinęła większość polskich organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Tzw. „mały GEF” prowadzony przez Przemka wspierał też lokalne inicjatywy społeczne, bezdomnych, wykluczonych, wszystkich, którzy chcieli robić coś dobrego. Przemek “nie cały umarł”, żyje w nas, w naszych towarzystwach, klubach, fundacjach, wydawnictwach, chronionych lasach, torfowiskach, łąkach, murawach i sadach… w naszej pamięci… I długo żyć będzie!”.

Czytaj dalej

Zjazd absolwentów na jesieni

2018 – jubileuszowy rok MSOŚ

Ponad tysiąc dyplomów
na 25-lecie

 

W tym roku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ), prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), świętują swoje 25-lecie. Wstępnie zarezerwowany jest termin 26 października br. na jesienny Zjazd Absolwentów, ale o tym będziemy jeszcze szczegółowo informować. Na razie na Facebooku (jako chyba najbardziej efektywnym nośniku przekazu informacji w mediach społecznościowych) powstała grupa: Absolwenci MSOŚ UW https://www.facebook.com/groups/244390642774272, jako forum łączące osoby, które ukończyły nasze studia od ich powstania w okresie 1992/1993. Oczywiście przygotowania do zjazdu absolwentów skłaniają do podsumowań, retrospekcji, sięgnięcia do statystyki. Okazuje się, że w ciągu tych 25 lat MSOŚ wypromował i przygotował do zawodowego życia prawie tysiąc absolwentów studiów I i II stopnia. Rejestry wydanych dyplomów magisterskich zawierają już nazwiska 813 osób z tytułem naukowym magistra wypromowanych w ramach MSOŚ/USBS i 170 osób, które zakończyły studia (lub pierwszy ich etap) z dyplomem licencjackim. W zasobach Biblioteki UCBS znajduje się ponadto 78 prac podyplomowych, które wykonali i obronili absolwenci Studium Podyplomowego dla Nauczycieli, prowadzonego w latach 1996-2003 przez UCBS pod tytułem „Metody i treści edukacji środowiskowej”. W sumie daje to na dzień dzisiejszy imponującą liczbę 1061 dyplomów, a kolejne są spodziewane jeszcze w tym roku, jeszcze w tych dniach. Oczywiście, wszystkim życzymy pomyślnych obron.

Czytaj dalej

Nowości w Bibliotece UCBS

Eksperci NASA o klimacie

 

Najnowszy nabytek w zbiorach Biblioteki UCBS to dzieło ekspertów. Czworo redagujących książkę „Our Warming Planet” pracuje w amerykańskiej agencji NASA (NASA Goddard Institute of Space Studies) i Columbia University w Nowym Jorku. Zawodowo zajmują się zmianami klimatu, mają bezpośredni dostęp do źródeł NASA i chętnie się nimi dzielą. Takie jest bowiem założenie tej publikacji, aby zamieszczone w niej opracowania i prezentacje gotowych wykładów (cyfrowe pliki są do pobrania w formacie pdf) mogły być wykorzystane przede wszystkim przez nauczycieli i wykładowców, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach i uczelniach wyższych. Jest to więc podręcznik dla uczniów i studentów, ale też pomoc dydaktyczna. Z prezentacji, które pokazują (oparte na badaniach i dowodach NASA) dramatyczne zmiany klimatu, można swobodnie korzystać, pamiętając oczywiście o prawach autorskich. Trudno wyobrazić sobie lepsze i bardziej wiarygodne źródło. Tu nie ma miejsca na publicystykę i interpretacje. Tu są fakty.

Czytaj dalej

Dzień Ziemi 2018

Zapraszamy na wykład

Kick-starting a green economy

 

Zbliża się Dzień Ziemi (22 kwietnia), tradycyjne święto wszystkich ludzi związanych z ekologią, które zawsze jest okazją do promocji zrównoważonego rozwoju, zachowań proekologicznych i troski o środowisko. Międzynarodowe hasło tegorocznego Dnia Ziemi brzmi „End Plastic Pollutioni chyba nie wymaga tłumaczenia.

Z okazji Dnia Ziemi 2018 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii i Ambasada USA w Warszawie organizują wykład dr. Thomasa H. Culhane z Uniwersytetu Południowej Florydy pt. Kick-starting a green economy [How to incubate ideas that can improve our „triple bottom lines” (social, environmental, or ecological and financial) and how to put it all together through systems thinking].

Dr T.H. Culhane jest wykładowcą w Patel College of Global Sustainability na University of South Florida, USA; współzałożycielem Solar CITIES Inc., organizacji non-profit wspomagającej społeczności miejskie we wprowadzaniu technologii opartych na korzystaniu z energii odnawialnych i redukcji odpadów; członkiem the National Geographic Emerging Explorer Program.

Wykład (w języku angielskim) odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CENT) ul. Banacha 2 c (Kampus Ochota), sala 1130. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Ziemi w Wikipedii >…czytaj…<
Earth Day 2018 >…kliknij…<

Zaproszenie na wykład  tutaj

Nowości w Bibliotece UCBS

Wspaniała i pouczająca lektura

Osobisty rachunek Sunity Narain

 

Uznawana jest na osobistość numer 1 w indyjskim ruchu ekologicznym. Ale szeroko znana jest także na świecie. Dowód? W 2016 r. magazyn Time umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. Sunita Narain, ekolog i aktywistka polityczna, bardzo znana, aktywna i ceniona na świecie, dyrektor generalna indyjskiego instytutu badawczego  Centrum Nauki i Środowiska, dyrektor Towarzystwa Komunikacji Środowiskowej i redaktor dwutygodnika „Down To Earth”. Właśnie wydała swoją najnowszą książkę „Conflicts of Interest. My Journey through India’s Green Movement”. Od kilku dni mamy tę publikację także w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Ta książka ma wymiar personalny, bo to swego rodzaju osobisty rachunek bitew stoczonych w obronie środowiska i opis ruchu ekologicznego w Indiach, a więc kraju, który ma jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie i wiele na sumieniu (np. tragedia w Bhopal, zanieczyszczenie rzek i powietrza, stan sanitarny środowiska życia ludzi).

Czytaj dalej

Konstytucja zrównoważonego rozwoju

Prof. Maria Kenig-Witkowska na wykładzie UCBS


Globalny Pakt dla Środowiska

 

Prawdopodobnie pod koniec 2020 roku społeczność międzynarodowa pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych powinna przyjąć Globalny Pakt dla Środowiska. Niewielki dokument o wielkim znaczeniu dla świata. Publicyści już nazywają go „konstytucją zrównoważonego rozwoju”. Na siódmym z kolei wykładzie organizowanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem mieliśmy okazję posłuchać, jak taki dokument powstaje „od kuchni”. Były premier Francji Laurent Fabius, jako przewodniczący francuskiej Rady Konstytucyjnej, zaprosił do współpracy i do przygotowania projektu Paktu dla Środowiska ok. setkę wybitnych prawników z całego świata, specjalizujących się w prawie międzynarodowym dotyczącym ochrony środowiska. Jedynym przedstawicielem Polski w tym gronie znakomitości jest prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest autorką kilkudziesięciu prac w zakresie międzynarodowego i europejskiego prawa ochrony środowiska, ekspertem i konsultantem prawa środowiska, takich organizacji międzynarodowych, jak UNEP, UNDP, ECA, EU oraz instytucji rządowych. Jest również wykładowcą na uniwersytetach w Europie, Afryce, Azji oraz w USA. Prof. Kenig-Wtkowska przyjęła zaproszenie UCBS i 12 kwietnia br. wygłosiła wykład pt. „Globalny Pakt  na  rzecz  Środowiska – cele i architektura” w ramach tegorocznego cyklu wykładów organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przez UCBS pt. „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju”.

Czytaj dalej

Prestiżowy certyfikat dla MSOŚ

Certyfikat akademickiej elity

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
„Studia z Przyszłością”

 

Z dumą, satysfakcją i radością informujemy, że Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska otrzymały (po raz drugi z rzędu!) Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” wydany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Konsultingową PRC. Satysfakcja to dla nas tym większa, że prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem dwustopniowe Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska otrzymały certyfikat „Studia z Przyszłością” w roku jubileuszowym. MSOŚ zostały bowiem zainaugurowane na Uniwersytecie Warszawskim 25 lat temu i już przygotowujemy się do tegorocznego  jesiennego zjazdu absolwentów. Po raz drugi (konkurs i program akredytacji został uruchomiony trzy lata temu) Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska zostały zaliczone do najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. W zasadzie otrzymaliśmy aż trzy certyfikaty: za studia I i II stopnia oraz „Laur Innowacji”.

Czytaj dalej

Warszawa – miasto zrównoważone?

Raport Arcadis

Warszawa liderem Rankingu
Polskich Miast Zrównoważonych

Warszawa zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. W rankingu renomowanej firmy konsultacyjnej, projektowo-doradczej Arcadis, wzięto pod uwagę 50 miast na prawach powiatu w trzech obszarach: społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Stolica oceniona została najwyżej w obszarze społeczeństwa i gospodarki, wypadła jednak bardzo słabo w obszarze środowiska (dalekie 44 miejsce). Podium rankingu firmy Arcadis uzupełniają Toruń i Wrocław. Autorzy raportu podkreślają, że wysokie pozycje w rankingu ogólnym polskie miasta zawdzięczają przede wszystkim dokonaniom w obszarze społeczeństwa i gospodarki, gorzej radząc sobie z ochroną środowiska. Jedynie kilka miasta, w tym m.in. Toruń, Gorzów Wielkopolski, Jastrzębie-Zdrój i Olsztyn, zachowują równowagę w każdym z trzech wspomnianych obszarów.

Czytaj dalej