All posts by Danuta Zalewska

Napisali o nas…

W grudniowym numerze czasopisma „Środowisko” (12/2016) ukazała się relacja z jubileuszowego Seminarium „Różne oblicza zrównoważonego rozwoju z perspektywy Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem”, które odbyło się w dniu 17 listopada 2016 roku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego.

jubileusz UCBS

Promocja projektu „Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie”

W dniu 3.02.2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Józefowie odbyła się promocja projektu Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

logo_fundusz_wyszechradzki2a

Uczniowie klas trzecich oraz ich nauczyciele (ogółem 200 osób) uczestniczyli w dwóch dwugodzinnych sesjach prowadzonych przez dr Annę Batorczak z UCBS  i studenta MSOŚ Pawła Budzyńskiego.

W pierwszej części warsztatów uczniowie dowiadywali się o zagadnieniach zrównoważonego rozwoju poruszanych w publikacji projektu: „Rozwój zrównoważony na co dzień” . Omówione zostały również Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte  przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych we wrześniu  2015 r. W drugiej części warsztatów uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju uczestnicząc w quizie. Atmosfera spotkania była bardzo dobra. Uczniowie z uwagą i zaciekawieniem brali udział w zajęciach oraz chętnie odpowiadali na pytania. W nagrodę wszyscy otrzymali drewniane linijki z nadrukami przedstawiającymi gatunki różnych roślin i zwierząt.

Dla nauczycieli przeznaczona jest publikacja projektu.

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce – wykłady UCBS w sem. letnim 2016/17

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

zaprasza na cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce.

Wykłady będą odbywały się w semestrze letnim 2016/2017 w czwartki, w godzinach 16.00-17.45

Auli A, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A

Równo 30 lat temu przygotowany dla ONZ Raport Komisji Brundtland „Nasza wspólna przyszłość” wprowadził do oficjalnego obiegu pojęcie „rozwój zrównoważony” jako wykładnię nowoczesnego, trwałego i sprawiedliwego kierunku rozwoju cywilizacyjnego. Jak obecnie rozwija się ujęcie filozoficzne oraz praktyka harmonijnego uwzględniania wymagań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w różnych obszarach ludzkiej działalności – odpowiedzą znani eksperci.

Zapraszamy serdecznie na nasze wykłady.

Czytaj dalej

Odznaczeni z okazji 200-lat UW – dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart z UCBS

Z okazji 200. rocznicy powstania UW zostały wręczone wyjątkowe Medale 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego .

Tymi szczególnymi odznaczeniami, z rąk prof. UW dr hab. Marcina Pałysa, zostali uhonorowani dr Anna Kalinowskadr Witold Lenart.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2008, prof. Krzysztof Skóra – nie żyje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 12 lutego 2016 r. odszedł

Prof. dr hab. Krzysztof Skóra

Wybitny biolog i ekolog morza, kierownik Stacji Morskiej w Helu i fokarium Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Badacz, dydaktyk, ekspert, popularyzator nauki. Człowiek z charyzmą, jak nikt inny konsekwentnie budował świadomość społeczną, że polska przyroda nie kończy się na brzegu Bałtyku.

Nasz Przyjaciel i Współpracownik, dzielił się swoja wiedzą i inspirował do działania. Będzie nam brakowało Jego determinacji i pasji w popularyzowaniu wiedzy służącej ochronie przyrody morskiej.

Rodzinie oraz Zespołowi Stacji Morskiej w Helu składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Zespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego

 

A tak niedawno, w 2015 r., był jednym z autorów zdjęć przyrodniczych, zamieszczonych na wystawie UCBS w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszczamy więc, jako wspomnienie po Nim, informację o Profesorze z tamtej wystawy fotografii:

jpgProfSkóra

Wykłady otwarte UCBS, 2016 r.: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce – Adaptacja do zmian klimatu i odpowiedzialność społeczna – odbywają się w czwartki, godz. 16-18

Globalne zmiany klimatu i towarzyszące temu wielorakie konsekwencje są już niekwestionowanym faktem. Porozumienie zawarte na Konferencji Klimatycznej COP 21 w Paryżu w grudniu 2015 r. to deklaracja państw o podjęciu wysiłków prowadzących do ograniczenia emisji gazów, pogłębiających globalny wzrost temperatury. Na ewentualne efekty tych działań trzeba będzie jednak poczekać, a tymczasem już zaistniałe i dalej postępujące zmiany klimatu wymagają różnorodnych zabiegów adaptacyjnych. Podejmowanie działań, pozwalających osłabić skutki niekorzystnych zmian klimatu, nawet jeśli nie jesteśmy do nich bezpośrednio zobowiązani, jest wyrazem społecznej odpowiedzialności. Czy aby skoncentrowanie się na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla nie wyklucza z naszej świadomości faktu, że działania adaptacyjne są niezbędne? Czy skuteczna adaptacja jest możliwa? Na ile różne sektory ludzkiej działalności, a także przyroda mogą się do zmian klimatu przystosować? Jak odpowiedzialność wobec zmian środowiska może przejawiać się w różnych zawodach i instytucjach?

Zwróciliśmy się więc do wybitnych znawców tematu: naukowców oraz praktyków, reprezentujących różne dziedziny wiedzy i obszary zawodowe, aby w tegorocznym cyklu odpowiedzieli na te ważne, aktualne pytania. Poszukiwanie odpowiedzi na nie jest przecież kluczowe dla zachowania prawidłowego funkcjonowania ludzkich osiedli, ochrony naszego zdrowia, a także zabezpieczenia produkcji żywności i bogactwa przyrody.

Zapraszamy na wykłady. Skutki zmian klimatu dotyczą każdego z nas i warto poznać możliwości adaptacji.

Dr Anna Kalinowska, dr Witold Lenart

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 Program wykładów (do pobrania – pdf): tutaj

18.02.  Dr Witold Lenart (UCBS UW) – Adaptacje do zmian klimatu – meandry proceduralne. Prezentacja tutaj

25.02.  Krzysztof Kamieniecki (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) – Odpowiedzialność społeczna wobec wyzwań środowiskowych. Nauka i media. Prezentacja tutaj

03.03.  Marcin Popkiewicz (Ziemia na Rozdrożu) – Rewolucja energetyczna. Ale po co?  Prezentacja tutaj, Filmy do prezentacji

10.03.  Prof. dr hab. Zbigniew Karaczun (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) – Czy skuteczna adaptacja do zmian klimatu jest możliwa? Prezentacja tutaj

17.03.  Emilia Ślimko (Polska Zielona Sieć, Fundacja Otwarty Plan) – Odpowiedzialna konsumpcja żywności w kontekście zmian klimatu i walki z ubóstwem na świecie. Prezentacja tutaj

31.03.  Andrzej Rajkiewicz (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) – Efektywność energetyczna w budownictwie z myślą o klimacie. Prezentacja tutaj

07.04.  Dorota Zawadzka–Stępniak (była Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – Działania NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian – doświadczenia instytucji finansującej projekty. Prezentacja-NFOŚiGW. Prezentacja-Progr.stypen.DBU

14.04.  Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (Instytut Badawczy Leśnictwa) – Adaptacje do zmian klimatu i odpowiedzialność społeczna leśników. Prezentacja – tutaj

21.04.  Prof. dr hab. Barbara Szczepanowska (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa) – Nowe problemy i rozwiązania związane z adaptacją do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych. Prezentacja tutaj

28.04.  Ks. dr hab. Ryszard Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki Laudato Si’. Prezentacja tutaj

05.05.  Dr Anna Kalinowska (UCBS UW) – Ekosystemy do usług! Adaptacje do zmian klimatu inspirowane przez różnorodność biologiczną. Prezentacja tutaj

12.05.  Bartłomiej Kolipiński (Towarzystwo Urbanistów Polskich) – Planowanie przestrzenne w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

19.05.  Jolanta Kamieniecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Wpływ zmian klimatu na turystykę. Prezentacja – tutaj

02.06.  Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja–6 czerwca) – sesja panelowa z udziałem przedstawicieli różnych uczelni: Odpowiedzialność społeczna uniwersytetów w sferze adaptacji do zmian klimatu.

  • dr hab. prof. SGGW Barbara Szulczewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu. Załącznik do wystąpienia w panelu – tutaj
  • dr hab. Joanna Kostecka, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środkowej. Załącznik do wystąpienia w panelu, pt. Eko-biuro, eko-uczelnia – tutaj
  • dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski, Kierownik projektu eCo-Solving, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Załącznik do wystąpienia w panelu – tutaj

Podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) jest partnerem w edukacyjnym projekcie: Podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie (Increasing sustainability and environmental protection in Sebia and Bosnia and Herzegovina). Celem projektu jest napisanie podręcznika dla nauczycieli dotyczącego dobrych praktyk w zakresie edukacji poświęconej ochronie środowiska i respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

W projekcie biorą udział instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z pięciu krajów:
• Bośnia i Hercegowina: Center for Ecology and Energy,
• Węgry: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism,
• Serbia: Education Through Culture,
• Słowacja: Center of Environmental Activities,
• Czechy: Chaloupki, Public Benefit Company, School Facilities for Training and Education,
• Polska: University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development.

Koordynatorem projektu jest węgierska instytucja: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism.

Koordynatorem projektu w Polsce jest dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski: a.batorczak@uw.edu.pl.

Czas trwania projektu: 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Wspominamy naszych Zmarłych

 

Początek listopada, Zaduszki – to czas zadumy nad przemijaniem i tym, co nieprzemijające, to czas, kiedy nasze myśli szczególnie intensywnie biegną ku tym, którzy odeszli. Najcieplej wspominamy naszych bliskich, przyjaciół, kolegów oraz współpracowników.

To czas, kiedy także w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zapalamy symboliczne światełka pamięci tym, którzy przyczynili się do powstania naszego Centrum, współtworzyli jego programy i uczestniczyli w naukowych i edukacyjnych działaniach. Inspirowali nas i naszych studentów swoją wiedzą, służyli doświadczeniem, byli naszymi Przyjaciółmi.

Zawsze zostaną w naszej pamięci.

Prof. dr hab. Kazimierz A. Dobrowolski (2002) – wybitny ekolog, ornitolog. Pełniąc różne funkcje: kierownika Zakładu Zoologii i Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora Instytutu Ekologii PAN, czy Głównego Konserwatora Przyrody, jak mało kto rozumiał, że ochrona środowiska wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Wspominamy Go z wdzięcznością jako jednego z głównych inicjatorów utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim naszego Centrum jako instytucji interdyscyplinarnej, międzywydziałowej.

Spoczywa na Starych Powązkach.

Dr Andrzej Kowalczewski (2007) – hydrobiolog, kierownik Stacji Terenowej Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Pilchach. Przez przyjaciół zwany Kowalem. Uroczy gawędziarz, świetny popularyzator wiedzy ekologicznej, co udowadniał między innymi prowadząc serię programów telewizyjnych: Spacery z Dziadkiem. Uczestniczył w wielu projektach edukacyjnych prowadzonych przez nasze Centrum, zawsze pełen inspirujących pomysłów.

Spoczywa na Starych Powązkach.

Dr Barbara Stejgwiłło Laudańska (2008) – biolog, ceniona propagatorka edukacji ekologicznej. Przez przyjaciół zwana przez Kasią; oddana przewodniczka nauczycieli studiujących na naszym studium podyplomowym dla nauczycieli – Metody i Treści Edukacji Ekologicznej, wskazująca, jak mądrze uczyć o świecie przyrody. Twórcza recenzentka wielu naszych publikacji i programów.

Spoczywa na Starych Powązkach.

Przemysław Czajkowski (2013) – Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2006. Przez 30 lat wspierał i wzmacniał polski ruch ekologiczny. Był sercem i mózgiem kilkuset projektów Programu Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (UNDP), służących ludziom i przyrodzie. Przemek wzbogacał nasze Centrum przywożonymi ze świata cennymi wydawnictwami, naszym studentom służył swą wiedzą, a prowadzone przez niego projekty stawały się tematami prac magisterskich.

Spoczywa na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Drągowski (2013) – geolog, wieloletni kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na Wydziale Geologii UW. Wykorzystywał głęboką wiedzę geologiczną do rozwiązywania problemów środowiskowych oraz do ochrony zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego. Jako wieloletni członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zawsze wspierał naszą działalność swoją wiedzą oraz wzbogacał prowadzone działania cennymi pomysłami i twórczą krytyką.

Spoczywa na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.

Dr hab. Konrad Bajer (2014) – naukowiec, którego głęboka wiedza z różnych dziedzin fizyki atmosfery służyła ochronie środowiska. Niestrudzony popularyzator wiedzy, zarówno przez staranne i przemyślane wykłady, jak i przybliżanie zagadnień nauki niespecjalistom. Szczególnie zauważalny był jego udział w programach telewizyjnych popularyzujących wiedzę na temat ochrony środowiska, jak w prowadzonym przez Niego cyklu telewizyjnym: Życie na Cieplejszej Planecie. Jako wieloletni wicedyrektor naszego Centrum wnosił w jego działalność twórcze pomysły oraz niespotykane poczucie humoru. Jego śmierć przerwała realizację wielu wspólnych planów i pomysłów Centrum. Konrad zawsze służył nam wszystkim radą, pomocą i życzliwym słowem kwitując każdą prośbę swoim słynnym: nie ma sprawy.

Spoczywa na Cmentarzu w Pyrach.

Dr Tadeusz Burger (2015) – socjolog, prekursor badań nad świadomością ekologiczną społeczeństwa polskiego. Autor wielu podstawowych, powszechnie cytowanych publikacji w tej dziedzinie. Zawsze chętnie służył pomocą i konsultacją przy opracowywaniu publikacji Centrum oraz prac dyplomowych naszych studentów. Znany nie tylko ze swojej wielkiej wiedzy, ale i z poczucia humoru.

Spoczywa na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

 

Wspominamy z największym szacunkiem i ciepłem także wielu innych wielkich twórców polskiej myśli zrównoważonego rozwoju: prof. Mieczysława Górnego (†2005), prof. Stefana Kozłowskiego (†2007), prof. Janusza Janeckiego (†2008), księdza prof. Marcelego Józefa Dołęgę (†2014) i prof. Romana Andrzejewskiego (†2015). Ich cenne publikacje wzbogaciły bibliotekę naszego Centrum. Prowadzone przez Nich wykłady w naszym stałym cyklu wykładów: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska dały naszym studentom możliwość poznania wybitnych postaci naukowców i czerpania z ich wiedzy. Kontakt z tym Zacnym Gronem Profesorów – Mistrzów pozostanie na zawsze zaszczytem dla naszego Centrum.

Uchwała Rady Naukowej UCBS/MSOŚ w sprawie Encykliki „Laudato Si” Papieża Franciszka

Rada Naukowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 20215 roku, z należną uwagą powitała Encyklikę „Laudato Si” Papieża Franciszka z 24 maja 2015 roku, poświęconą trosce o wspólny dom – Ziemię.

Wyrażamy najwyższe uznanie dla tego dokumentu. Zawarte w nim przesłanie oraz trafne, konkretne zapisy traktujemy jako szczególnie ważny, uniwersalny drogowskaz na drodze do pilnie i z nadzieją oczekiwanej poprawy relacji człowiek–środowisko.

 

Zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”

Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”. Monografia jest zwieńczeniem projektu o takim samym tytule, który został zrealizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych.

Publikacja zawiera autorskie artykuły, opracowane na podstawie wystąpień podczas cyklu seminariów, które odbywały się co tydzień w semestrze letnim 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz referaty z konferencji mającej miejsce 24 października 2014 r. Zarówno seminaria jak i konferencja odbywały się pod tym samym tytułem co cały projekt. Wspólnym celem przedsięwzięcia było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i ich otoczeniu warunków ograniczających zmiany klimatu, jak również łagodzących ich skutki. Oba wydarzenia zgromadziły wybitnych specjalistów z wiodących instytucji z całego kraju: architektów, urbanistów, działaczy samorządowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz miast i przedstawicieli środowisk akademickich.

Niestety, ze względu na ściśle ograniczoną objętość książki niektórych tekstów z seminariów, nieco mniej związanych bezpośrednio z tytułem projektu, nie udało się zamieścić w publikacji, w niektórych tekstach niezbędne też było dokonanie skrótów. Przepraszając Autorów należy jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie autorskie teksty w pełnym kształcie znajdą Państwo na tej stronie. Dostępna jest również większość prezentacji powerpoint przedstawianych na konferencji, jak również wersje tekstowe.

Miasto idealne - miasto zrównoważone

Książka do pobrania znajduje się tutaj

Publikacja powstała w ramach projektu:” Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: Miasto Idealne – Miasto Zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Projekt objęli patronatem:

Polski Komitet ds. UNESCO                                                                Unia Metropolii Polskich

Polski Komitet ds. UNESCO                                 Unia Metropolii Polskich

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.