All posts by Danuta Zalewska

Inauguracja tegorocznych wykładów UCBS

W drodze do
„lepszego świata”

 

Możemy chyba dość nieskromnie odnotować, że była to bardzo udana inauguracja. W  czwartek, 22 lutego 2018 r. zainaugurowaliśmy tegoroczny cykl wykładów w semestrze letnim (to już ponad 25 lat tradycji) pt. „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”. Tegoroczny cykl nosi tytuł „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Do tematu wprowadziła nas dr Anna Kalinowska wykładem „Od raportu Nasza Wspólna Przyszłość po Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 – ewolucja strategii dla „lepszego świata”. Do niedawna, przez ponad 26 lat, dr Anna Kalinowska była dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), a od 1 lutego 2018 r. dyrektorem UCBS jest prof. dr hab. Jerzy Śleszyński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj dalej

„Równościowa strona uniwersytecka”

równoważni.uw.edu.pl

 

W związku z realizacją zadań przewidzianych w Strategii dotyczącej Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania, przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in Research), w Uniwersytecie Warszawskim opracowana została „równościowa strona uniwersytecka”. Strona zawiera kompleksowe i praktyczne informacje, wyjaśniające m.in. czym jest dyskryminacja, jakie są jej rodzaje oraz przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku, gdy jesteśmy świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc.

Na stronie znaleźć można „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”, a także informacje na temat realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim projektów i badań równościowych oraz antydyskryminacyjnych. Zamieszczone są też informacje dotyczące bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.

Serdecznie zachęcamy do korzystania ze strony oraz do kontaktu w przypadku bycia świadkiem lub osobą pokrzywdzoną dyskryminacją lub jakimkolwiek nierównym lub niesprawiedliwym traktowaniem.

Link do strony: rownowazni.uw.edu.pl

Dyżur w UCBS

Dyrektor UCBS prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

 

W semestrze letnim 2017/2018, dyżur prof. Jerzego Śleszyńskiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UCBS będzie w środy, w godzinach 14-16 (w pokoju Rady UCBS, pok. 2003, obok Sekretariatu, w gmachu Wydziału Geologii UW na Kampusie Ochota).

Ponieważ środa jest również dniem posiedzeń Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, w której uczestniczy prof. Jerzy Śleszyński, dyżury w dniach: 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca będą przed południem, w godzinach 10-12 (pokój 2003 jw.).

Podziękowanie dr Anny Kalinowskiej

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

 

koleżanki i koledzy ze współpracujących jednostek Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, instytutów naukowych, państwowych instytucji ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i międzynarodowych organizacji oraz agend ONZ, studenci i absolwenci Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ), nauczyciele i edukatorzy.

Pragnę oficjalnie poinformować, że z dniem 1 stycznia 2018 r., już tym razem definitywnie, zakończyłam pełnienie obowiązków dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Po połączeniu UCBS i MSOŚ (Zarządzenie Rektora UW nr 93 z dnia 28.12.2017 r.) Dyrektorem tej międzywydziałowej jednostki, pod wspólnym szyldem UCBS, został od 1 lutego 2018 r. pan dr hab. Jerzy Śleszyński prof. UW, z Wydziału Nauk Ekonomicznych, wieloletni członek Rady Naukowej Centrum. Serdecznie gratuluję Panu Dyrektorowi i życzę powodzenia, jako że przed „nowym UCBS” stają też nowe, niełatwe wyzwania.

Nadszedł czas, aby dokonać podsumowania oraz właściwy moment, aby wszystkim, z którymi miałam okazję przez ponad ćwierć wieku współpracować, złożyć najserdeczniejsze podziękowania. Poniekąd uczyniłam to już ponad rok wcześniej, jesienią 2016 roku, kiedy obchodziliśmy razem jubileusz 27-lecia UCBS i 25-lecie mojego dyrektorowania. Miałam wówczas okazję, aby wraz z zastępcą dyrektora dr Witoldem Lenartem i dr Anną Batorczak przedstawić historię rozwoju i bogatą działalność UCBS. Kiedy ze wzruszeniem słuchałam wielu ciepłych słów oraz doznałam niezliczonych dowodów uznania i serdeczności ze strony szerokiego grona zasłużonych dla ochrony środowiska dostojnych, miłych sercu Gości z całej Polski, a nawet zagranicy, ze wzruszenia mogłam moje podziękowania wyrazić zbyt zdawkowo (relacje z wydarzenia oraz PDF okolicznościowego wydawnictwa na www.ucbs.uw.edu.pl).

Jednak od tego uroczystego dnia zakończenia ostatniej kadencji kierowniczej jeszcze przez ponad rok pełniłam obowiązki dyrektora, w oczekiwaniu na wybór nowych władz UCBS. Ten przejściowy czas nie był „pustym przebiegiem”. Skład Zespołu UCBS wzbogacił się o nowych pracowników, przybyło wiele publikacji powstałych w UCBS, w tym mojego autorstwa, a także kilku nowych magistrów MSOŚ, którzy obronili prace w UCBS. Wieloletnia współpraca na polu edukacji dla zrównoważonego rozwoju z większością zaangażowanych w to uczelni i instytucji zaowocowały wspólnym wystąpieniem do Uniwersytetu ONZ o uznanie i włączenie do międzynarodowej sieci wspólnego programu edukacji pod nazwą Warsaw Metropolitan Regional Centre for Expertize on Education for Sustainable Development. Zespół UCBS bierze też udział w przygotowaniu (koordynuje to dr A. Batorczak) nowego kierunku studiów Sustainable Development.

Wieloletnia działalność UCBS została też doceniona, kiedy wraz z zastępcą dyrektora dr Witoldem Lenartem otrzymaliśmy z rąk JM Rektora UW prof. Marcina Pałysa zaszczytne Srebrne Medale 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie działania budujące znaczenie Centrum i wspierające jego dyrekcję nie byłyby skuteczne, gdyby nie dobra atmosfera, ofiarne zaangażowanie i intelektualny wkład całego zgranego Zespołu UCBS oraz „bratniej współpracy” z Dyrekcją i zespołem MSOŚ, a także z kolejnymi rocznikami studentów. Nie byłaby możliwa bez wielkiej życzliwości osób, instytucji oraz organizacji tworzących coraz bogatszy polski i międzynarodowy „krajobraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju”. Ponieważ lista ta, szczęśliwie dla edukacji, nie miałaby końca, mogę jedynie wyrazić podziękowania zbiorowe.

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ, PRZYJACIELE.

Mam nadzieję, że niejedno jeszcze razem zrobimy.

Anna Kalinowska

e-mail: ucbs@uw.edu.pl i/lub anna.kalinowska@pro.onet.pl

Najnowsze wydanie podręcznika w Bibliotece UCBS

Spróbuj zrozumieć
zrównoważony rozwój

 

To kolejna publikacja, z rokiem wydania 2018, która już na początku roku jest na półce czytelni i wypożyczalni w Bibliotece UCBS. Jak pisze renomowany wydawca (Routledge Earthscan), książka Johna Blewitta „Understanding Sustainable Development” to „prawdziwie kompleksowe wprowadzenie do tematu: Zrozumienie Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest edukacyjne docenienie i wytłumaczenie kluczowych koncepcji i teorii zrównoważonego rozwoju”.

Dodajmy, że jest to już trzecie wydanie tej książki (poprzednie ukazały się kolejno w 2008 r. i 2015 r.), jest w pełni zaktualizowane, zawiera szczegółowy opis celów zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na globalny rozwój. Główne wyzwania oraz tematy analizowane są w oparciu o międzynarodowe przykłady (case studies), posiłkując się także przykładami medialnymi, co nie jest dziwne, zważywszy na zainteresowania autora komunikacją w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Temu podręcznikowi towarzyszy również strona internetowa >…zobacz…<, która może służyć dodatkową pomocą i materiałami przygotowanymi specjalnie dla studentów i wykładowców.

Czytaj dalej

Pożegnanie Joli Kamienieckiej

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że 31 stycznia 2018 r. zmarła nasza Koleżanka i Przyjaciółka mgr Jolanta Kamieniecka, absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracowała w instytucjach i organizacjach związanych z ochroną środowiska: Instytucie Kształtowania Środowiska, Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, a ostatnio w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Zaprzyjaźniona i współpracująca z naszym Uniwersyteckim Centrum od wielu lat, jeszcze nie tak dawno świętowała z nami nasz jubileusz. Wydaje się, że dopiero co spotykaliśmy się na konferencjach o zrównoważonym rozwoju, czy na ważnych ekologicznych uroczystościach. Trudno więc pogodzić się z myślą, że Jola już więcej nie pojawi się między nami, i choć w naszej bibliotece znajdują się Jej publikacje, to Autorka sama już nie weźmie udziału w naukowej dyskusji, jak zwykle żywiołowo przekonując o potrzebie troski o środowisko i przyrodę zwiedzanych miejsc.

Aktywnie działała na polu edukacji ekologicznej, zwłaszcza w dziedzinie turystyki przyjaznej środowisku. Jola Kamieniecka przekazywała swą szeroką wiedzę na ten temat, zarówno jako wykładowca akademicki, jak i świetna popularyzatorka. Tak, jak i cały krąg osób zaangażowanych w kształtowanie społecznej świadomości ekologicznej i rozwój turystyki w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, szczególnie odczuwamy tę dotkliwą stratę.

Żegnamy Cię Jolu, będzie nam brakowało Twojej wiedzy, zapału i uśmiechu, mimo przeciwności losu.

 

Przyjaciele z Uniwersyteckiego Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals)

Cele Zrównoważonego
Rozwoju 2030

 

W dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele wielu różnych środowisk społeczno-gospodarczych, grup religijnych, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument „Transforming Our World: The 2030 Agenda for Global Action” („Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”), który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ten sposób dotychczasowe Milenijne Cele Rozwoju (z 2000 roku) zostały w 2015 roku zastąpione Celami Zrównoważonego Rozwoju, które charakteryzują się znacznie szerszym horyzontem zaplanowanych działań oraz perspektywą do 2030 roku. Dokument, w którym został także uwzględniony głos zwykłych ludzi, obowiązuje i jest realizowany od 2016 roku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) są ukierunkowane globalnie, a ich realizacja jest monitorowana poprzez szereg wskaźników, co również stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do ograniczonych narzędzi ewaluacyjnych Milenijnych Celów Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są wynikiem porozumienia dotyczącego priorytetów zrównoważonego rozwoju. Obejmują szeroki zakres zagadnień, takich jak: zmiany klimatu, ochrona zasobów i ekosystemów, edukacja i zdrowie, sprawiedliwość społeczna i bezpieczeństwo, równość płci, ubóstwo i głód, godna praca, innowacyjność, konsumpcja, produkcja. W opracowywaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju wzięły udział wszystkie zainteresowane strony; został także uwzględniony głos zwykłych ludzi, mieszkańców Ziemi.

Dokument zawiera 17 Celów i 169 zadań, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.

Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

Cel 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.

Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Cel 16. Promować pokojowe społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Cel 17.  Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz także:

 

Wykłady UCBS w semestrze letnim 2017/2018 Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

serdecznie zaprasza w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 na cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce

Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030

Wykłady odbywają się jak co roku w czwartki, godz. 16-18, w Auli A, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A (Kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego)

Program wykładów: do pobrania jest tutaj, plakat z programem wykładów: jest tutaj

22.02.    Dr Anna Kalinowska (UCBS UW).
Od raportu Nasza Wspólna Przyszłość po Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
– ewolucja strategii dla „lepszego świata”.
Prezentacja z wykładu jest tutaj

01.03.    Prof. dr Zbigniew Bochniarz (Akademia Leona Koźmińskiego i Evans School of Pub lic Policy and Governance, University of Washington, Seattle).
Jak wykorzystać przedsiębiorczość w działania dla zrównoważonego rozwoju? Prezentacja z wykładu jest tutaj

08.03.    Dr Natalia Ratajczyk & dr Agnieszka Wolańska-Kamińska  (Zakład Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki).
Wizja miasta zrównoważonego – okiem przyrodnika. Prezentacja: tutaj

15.03.    Dr Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska).
Rola monitoringu środowiska w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Prezentacja z wykładu jest tutaj

22.03.    Prof. dr hab. Joanna Kostecka (Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski).
Innowacyjność jako warunek zrównoważonego rozwoju. Prezentacja z wykładu jest tutaj

05.04.    Dr Witold Lenart & dr Małgorzata RogeWiśniewska (UCBS UW).
W poszukiwaniu uniwersalnego wskaźnika zrównoważonego rozwoju. Prezentacja: tutaj

12.04.    Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska (Wydział Prawa i Administracji, UW).
Pakt dla Środowiska. Prezentacja jest tutaj

19.04.    Dr Mariola Zalewska (Wydział Zarządzania, UW).
Mierzenie, ewaluacja i raportowanie zrównoważonego rozwoju. Prezentacja jest tutaj

26.04.    Dr Katarzyna SzmigielRawska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW).
Samorząd terytorialny dla rozwoju zrównoważonego. Prezentacja jest tutaj

10.05.    Dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii, UW).
Sytuacja dzisiejsza i szanse na osiągnięcie Celu 14 – Życie pod wodą i Celu 15 – Życie na lądzie.
Prezentacja jest tutaj

17.05.    Dr inż. Maria Kowalewska (Federacja Polskich Banków Żywności).
Możliwości osiągania Celu 2 – Zero głodu i Celu 12 – Odpowiedzialna konsumpcja, z perspektywy
Federacji Polskich Banków Żywności.
Prezentacjatutaj

24.05.    Dr Dominika Dzwonkowska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego).
Etyka cnót środowiskowych. Prezentacja jest tutaj

07.06.    Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych Gości
Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Moderatorzy: dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart (UCBS UW).

Połączenie MSOŚ i UCBS

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (publikujemy je w załączniku poniżej), dotyczące połączenia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ) oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Utworzona została w ten sposób międzywydziałowa jednostka organizacyjna pod nazwą: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Nowo utworzone Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem przejęło wszystkie zobowiązania i uprawnienia dotychczasowych jednostek MSOŚ oraz UCBS.

Załącznikiem do Zarządzenia nr 93 Rektora UW jest Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, stwierdzający, że UCBS jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, której głównym celem jest wspólne prowadzenie przez Wydziały Współtworzące studiów oraz badań naukowych. Wydziałami Współtworzącymi UCBS są: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Prawa i Administracji.

Zgodnie z Regulaminem UCBS organizuje i prowadzi stacjonarne oraz niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz działalność naukowo-badawczą.

Zarządzenie nr 93 Rektora UW zostało opublikowane w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego z 2017 roku, poz. 417 tutaj

Zrównoważony świat według chemii

Prof. Ewa Bulska z CENT

Selen na miarę XXI wieku

Dużym zainteresowaniem cieszył się kolejny wykład w cyklu „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”, organizowanym w semestrze letnim 2016/2017 przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS/UW). Gościem UCBS/UW 20 kwietnia 2017 r. była prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (znanego na UW jako CENT III), która swoje wystąpienie zatytułowała „Zrównoważony świat według chemii”.

 

Czytaj dalej