Stypendium Rektora- Informacje na rok akademicki 2021/2022

Informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora:

  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.
  • Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.
  • Kto może się ubiegać o stypendium rektora oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-rektora-2/
  • Przed wypełnieniem wniosku o stypendium rektora proszę zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zawiera zasady przyznawania stypendium rektora studentom.
Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.