Z udziałem Partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Kampania 17 Celów SDG

Cele Zrównoważonego Rozwoju
trudne wybory konsumentów
i producentów

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Cele Zrównoważonego Rozwoju – trudne wybory konsumentów i producentów”, organizowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w czwartek 29 listopada 2018 r. (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, sala ABC, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa). Podczas konferencji podsumowana zostanie II edycja Kampanii 17 Celów, zachęcającej biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Zaprezentowane będą wypracowane podczas kampanii pomysły na działania dla firm oraz inicjatywy, w które przedsiębiorstwa już dziś mogą się włączyć.

Kampania 17 Celów prowadzona była w 2018 roku pod hasłem „Nowe Idee”. Podczas cyklu Laboratoriów 17 Celów wypracowane zostały konkretne pomysły na działania firm na rzecz wybranych Celów. Skupiają się one na 3 zagadnieniach: inkluzywnym rozwoju gospodarczym, dobrej żywności wspierającej zachowanie zdrowia i zrównoważonych opakowaniach. Wszystkie pomysły zostaną zaprezentowane podczas konferencji oraz w publikacji przygotowanej specjalnie na to wydarzenie. Niektóre z nich są już realizowane. Podczas spotkania będzie możliwość dołączenia do wybranych inicjatyw.

Konferencja organizowana jest w ramach Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i jego interesariuszy. Weźmie w niej udział reprezentacja Partnerów RCE Warsaw Metropolitan, m. in. z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Strona do rejestracji: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/trudne-wybory/

Program konferencji: Program_konf_20181108_v7_CSR Cons