25-lecie CBD

Zbliża się Konferencja ONZ 2018 o bioróżnorodności

Inwestowanie w różnorodność biologiczną
dla ludzi i planety

 

W najbliższych tygodniach społeczność międzynarodowa spotka się, pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, na dwóch wielkich konferencjach: w dniach 3-14 grudnia 2018 r. odbędzie się kolejny „szczyt klimatyczny” COP 24 organizowany w Katowicach poświęcony światowej polityce klimatycznej, ale wcześniej, w dniach 13-29 listopada 2018 r., w Sharm El-Sheikh w Egipcie odbędzie się Konferencja ONZ na temat różnorodności biologicznej. Ta druga organizowana jest w 25-lecie wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD) – umowy międzynarodowej sporządzonej w 1992 r. na „Szczycie Ziemi” w Rio de Janeiro określającej zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej. Stronami Konwencji CBD jest 196 państw świata, w tym oczywiście Polska.

Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 1. celem Konwencji CBD jest: „…ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie”.

Jak napisał António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ, w słowie powitalnym: „przez ostatnią dekadę Strony Konwencji o różnorodności biologicznej pracowały nad osiągnięciem Celów Bioróżnorodności Aichi oraz celów Strategicznego Planu na rzecz Różnorodności Biologicznej 2011-2020. Sukces w tych przedsięwzięciach jest integralną częścią Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Obecnie światowa różnorodność biologiczna przeżywa kryzys z powodu różnych czynników, w tym zmian klimatu, degradacji ekosystemów, nielegalnego handlu i niezrównoważonego użytkowania zasobów. Aby powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, potrzebujemy zmian transformacyjnych. Temat konferencji „Inwestowanie w różnorodność biologiczną dla ludzi i planety” odzwierciedla pilną potrzebę działania na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej przy równoczesnym dzieleniu się korzyściami. Na tym decydującym spotkaniu rządy ustanowią ścieżkę negocjacji ram i działań, które przeniosą świat do wizji Strategicznego Stanu Różnorodności Biologicznej z 2050 r., zgodnie z którą „różnorodność biologiczna jest ceniona, konserwowana, odnawiana i mądrze wykorzystywana”.

Mamy przyjemność poinformować, że w konferencji z okazji 25-lecia wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej, z ramienia Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego weźmie udział dr Anna Kalinowska, Przewodnicząca Rady Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan, wieloletni członek IUCN – Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Zobacz i przeczytaj także: