Z udziałem UCBS/UW

Future Forward

Summit
on Sustainable Higher Education

 

Z roku na rok rośnie zainteresowanie instytucji szkolnictwa wyższego wprowadzaniem zasad zrównoważonego rozwoju w metody oraz treści nauczania i zarządzanie uczelnią. Wiąże się z tym poszukiwanie przykładów dobrych praktyk i wymienianie doświadczeń w gronie zaangażowanych środowisk akademickich. W Europie odbywa się to podczas corocznych międzynarodowych konferencji organizowanych przy udziale organizacji sieciowej uczelni europejskich COPERNICUS Alliance. W roku 2017 konferencja taka odbyła się w Hamburgu w Center for a Sustainable University. W tym roku, pod hasłem Future Forward Summit, zorganizowana została w dniach 17-19 października w Brukseli przez Departament Środowiska i Planowania Przestrzennego w rządzie Flandrii w ramach programu Ecocampus oraz tradycyjnie przez COPERNICUS Alliance. To organizacyjne połączenie partnerów jest w pełni uzasadnione, bowiem wspólnym celem flandryjskiego rządowego programu Ecocampus, jak i sieci COPERNICUS Alliance, jest wspieranie instytucji akademickich w procesie transformacji uczelni w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pod takim też kątem ułożony był program tego „spotkania na szczycie” członków akademickiej społeczności z różnych krajów Europy. Na pytanie jaki jest cel organizowania takich konferencji organizatorzy odpowiadają: absolutnie niezbędna jest pozytywna zmiana w edukacji na uczelniach w odpowiedzi na światowy kryzys ekologiczny i trapiące ludzkość nierówności społeczne. Transformacja edukacji jest niezbędna dla osiągania współczesnego i przyszłego dobrostanu ludzkości i poprawy stanu środowiska naszej planety. Musimy jako społeczność akademicka zastanowić się jaki wkład (ekspertyzy, nauczanie oraz komunikacja społeczna) uczelnie wyższe mogą wnieść w realizację celów dwóch wielkich konwencji z Rio: Konwencji dotyczącej zmian klimatu i Konwencji o różnorodności biologicznej oraz jak wprowadzać zrównoważone zarządzanie samą uczelnią. Zadaniem konferencji jest poznawanie jak inni radzą sobie w pracy akademickiej z takimi wspólnymi wyzwaniami.

Każdy z niemal 100 uczestników miał szansę podzielenia się swoimi doświadczeniami i sprawdzenia swoich pomysłów oraz kreowania nowych idei w trakcie dyskusji oraz z pomocą i w świetle krytycznej oceny kolegów z różnych uczelni. Służyły temu równolegle odbywające się 24 warsztaty w małych grupach pod hasłem „Learning” (wśród nich warsztat prowadzony przez dr Annę Batorczak z UCBS) oraz 12 warsztatów poświęconych kreatywności.

Niezbędnym tłem dla warsztatów była część plenarna Future Forward Summit poświęcona nakreśleniu skomplikowanego obrazu stanu planety i najważniejszych wyzwań globalnych ujętych przez ONZ w Celach Zrównoważonego Rozwoju do 2030. O wygłoszenie wykładów plenarnych poproszeni zostali eksperci z naprawdę „najwyższej półki”. Leo Van Broeck – główny architekt rządu Flandrii – skupił się na globalnym kryzysie w sferze rabunkowego wykorzystania przestrzeni jako jednego z najbardziej zagrożonych zasobów planety. Przedstawione dane liczbowe dowodziły, że dramatyczne zajęcie przestrzeni przez populację ludzką (wynikające z sytuacji demograficznej) to dla życia na lądzie wyzwanie nie mniejsze niż zmiany klimatu. Pytanie jakie ekspert postawił, to czy edukacja akademicka jest przygotowana, by stawić czoła temu złożonemu problemowi?

Z  kolei dr Hans Bruyninckx – dyrektor Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) w Kopenhadze, przedstawił kierunki badań Agencji i wynikające z nich groźne i złożone trendy zmian środowiska. Zadał też pytanie do przemyślenia: czy potrafimy przygotować naszych studentów do rozwiązywania problemów, które nie mogą być traktowane w tradycyjny linearny sposób?

Oprócz wykładów, warsztatów i możliwości dyskusji z autorytetami w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju bardzo pouczająca była też dbałość o praktyczną stronę organizacyjną. Nie było żadnego przykładu „dysonansu poznawczego”, gdy produkcja materiałów konferencyjnych czy catering w jednorazówkach przeczą głoszonym zasadom zrównoważenia.

Podsumowując trzy pracowite dni „Szczytu” z uznaniem można stwierdzić, że konferencja osiągnęła zamierzone cele: dostarczała inspiracji, poszerzała horyzonty, otwierała nowe strefy świadomości.

Dr Anna Kalinowska

Fot. Uczestniczki Future Forward Summit – dr Anna Batorczak i dr Anna Kalinowska z UCBS – przy tablicy ilustrującej obowiązujące na konferencji praktyki zrównoważonego rozwoju.

Zobacz także:

Oficjalna strona https://www.futureforwardsummit.com/

Warsztat dr Anny Batorczak “The power of bottom-up movements – lessons to be learned”: Inspirers_creators-4