UW a nowa ustawa

Spotkania otwarte dla społeczności akademickiej

Uniwersytet Warszawski
a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym

 

W dniach 6 i 7 listopada br. na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja, która odbywa się poprzez stronę: www.nowaustawa.uw.edu.pl.

Tematem spotkań będzie m.in. koncepcja powołania na uczelni rad dyscyplin naukowych i Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, a także utworzenia 4 szkół doktorskich.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 6 listopada 2018 r. (wtorek), godz. 15:00, Kampus Ochota, Wydział Fizyki (ul. Pasteura 5), sala 0.03
  • 7 listopada 2018 r. (środa), godz. 16:00, Kampus Główny, Collegium Politicum, aula im. J. Baszkiewicza

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1627043810729742/?event_time_id=1627043820729741&active_tab=about

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/rejestracja-na-spotkania-dot-nowej-ustawy/