Konferencja Partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Czy możemy jeszcze zdążyć?

1,5oC jako wyzwanie klimatyczne:
Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

 

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa (Partnerzy RCE Warsaw Metropolitan) oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Koalicja Klimatyczna i Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN zapraszają na międzynarodową konferencję pt. Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5oC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?, która odbędzie się w środę 7 listopada 2018 r. w godz. 10:00-17:00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa).

W październiku br. ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W raporcie IPCC przedstawione też będą możliwe ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście zwiększania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa. Wnioski z niego mają stanowić istotny wkład w negocjacje podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP 24, która odbędzie się w grudniu w Katowicach. Jeśli zobowiązania podjęte przez państwa w Paryżu w 2015 roku nie zostaną zwiększone, prawdopodobnie doświadczymy skutków wzrostu temperatury o ponad 3°C. Życie i zdrowie ludzi w wielu regionach świata będzie poważnie zagrożone. Poniesiemy straty we wszystkich sektorach gospodarki.

Analizując wnioski raportu w przededniu szczytu klimatycznego, zastanowimy się wraz z zaproszonymi krajowymi i zagranicznymi ekspertami i ekspertkami – przedstawicielami i przedstawicielkami administracji publicznej, polityki i społeczeństwa obywatelskiego – nad ambitnymi sposobami skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego oraz wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ten proces. Przyjrzymy się wyzwaniom klimatycznym z perspektywy naukowej, technologicznej, społecznej i ekonomicznej.

Jak powinny wyglądać ścieżki redukcji emisji w tym kontekście? Jakie działania są niezbędne ze strony szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej – państw, regionów, miast, biznesu, społeczeństwa – aby wzmocnić poczucie odpowiedzialności i sprawczości wobec zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a jednocześnie zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju i dążyć do wyeliminowania ubóstwa?

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli: Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu I Tomasz Chruszczow (COP 24 High Level Climate Champion) | Leszek Drogosz (Miasto Stołeczne Warszawa) | Anna Dworakowska (Krakowski Alert Smogowy) | Richard Folland (Sustineri consultant company, United Kingdom) | Anne Girault (Paris Climate Agency) | Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju) | Michał Kleiber (Polska Akademia Nauk) | Przemysław Sadura (Uniwersytet Warszawski) | Urszula Stefanowicz (Koalicja Klimatyczna) | Barbara Unmüßig (Fundacja im. Heinricha Bölla) | Zoe Ying (China World Future Council) | Jean-Pascal van Ypersele (former Vice-Chair of the IPCC) I Andres Wijkman, (b. poseł Parlamentu Europejskiego)

Zapraszamy do rejestracji i do zapoznania się ze szczegółowym programem https://832274-1.evenea.pl