Publikacja FOB z udziałem UCBS

Sektor prywatny w zrównoważonym rozwoju

17 wyzwań SDG
17 odpowiedzi dla Polski

 

Po trzech latach od ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Wśród zaproszonych ekspertów jest również dr Anna Kalinowska, wieloletnia dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem. Publikacja podkreśla rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

Publikacja dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi/ a także w załączniku poniżej. Wypowiedź dr Anny Kalinowskiej na str. 160-163.

Jak czytamy w komunikacie prasowym FOB „Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia. Właśnie dlatego Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się porozmawiać o Celach z siedemnastoma ekspertami – naukowcami, dziennikarzami, działaczami społecznymi, ekspertami biznesu, którzy powiedzieli jak oceniają obecny poziom realizacji Celów, podpowiedzieli jak te Cele w Polsce realizować, a przede wszystkim w jaki sposób mogą to robić przedstawiciele biznesu”.

To lektura pełna inspiracji! Przede wszystkim, pokazująca nie tylko jak bardzo spójne i wzajemnie zależne są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Także, jak uwzględnianie tych powiązań jest ważne dla ich pomyślnej realizacji. Trzy kluczowe słowa zrównoważonej przyszłości świata to: klimat, energia i współpraca. Równie ważne: miasta, które jak w soczewce skupią zarówno wyzwania, jak i szanse lepszej przyszłości – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – komentarze i praktyki uświadamiają, jak ważne jest widzenie szerokiego kontekstu każdego z Celów, jak bardzo potrzebna jest odwaga i ambicja, by „nie popaść w pułapkę średniego rozwoju”.

Nota bibliograficzna

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? 2018. Wydawca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warszawa. ISBN: 978-83-951054-0-1

Link do publikacji:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/10/17-wyzwan-17-odpowiedzi.pdf

Publikacja dostępna także  tutaj >…17-wyzwan-17-odpowiedzi…<