Relacja ze Zjazdu Europejskich RCE

RCE Brittany, Vannes 28-31 sierpnia 2018 r.

Debiut
RCE Warsaw Metropolitan na arenie europejskiej

 

Ważnym forum rozwijania współpracy, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim miejscem  nawiązywania bezpośrednich, personalnych kontaktów w ramach Sieci Regionalnych Centrów Eksperckich Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE), akredytowanych przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych (UNU), są odbywające się co roku, międzynarodowe Zjazdy RCE.

Oprócz dorocznego Zjazdu Światowego (RCE Global Meeting) szczególną rolę i to nie tylko ze względu na podobny obszar, pełnią zjazdy RCE każdego z kontynentów. Zjazd Europejskich RCE w tym roku w dniach 28-31 sierpnia zorganizowało RCE Brittany przy Uniwersytecie Południowej Bretanii (UBS) w historycznym mieście Vannes we Francji. Organizację Zjazdu logistycznie i finansowo wsparł Światowy Sekretariat (Service Centre) RCE przy UNU w Tokio.

Uniwersytet Południowej Bretanii to najmłodszy, założony w 1995 roku, uniwersytet we Francji. Mimo stosunkowo krótkiej tradycji studiuje tu 10.000 studentów. Obrady Europejskiego Zjazdu RCE odbywały się na Kampusie Nauk Ścisłych, tam też wykładają kierownicy RCE: pani Francoise Laveue i pan Salim Lardiane – organizatorzy i gospodarze Zjazdu.

Podczas uroczystego otwarcia Zjazdu, w którym wzięły udział delegacje 24 RCE z Europy i goście z RCE Hangzhou z Chin, uczestników powitali przedstawiciele władz UBS i gospodarze Zjazdu. Nasze RCE Warsaw Metropolitan, które jako przedstawicielka Rady Partnerów miałam zaszczyt w Vannes reprezentować, zostało szczególnie serdecznie powitane jako debiutant (oficjalnie działamy dopiero od 2018 roku), po raz pierwszy uczestniczący w Zjeździe.

W części oficjalnej wystąpił też przedstawiciel Sekretariatu RCE (Service Centre) przy UNU pan dr Philip Vaughter zdając relację z innych spotkań regionalnych i omawiając aktualne kierunki działań UNU.

Ministerstwo Środowiska Japonii reprezentowała pani dr Kumi Tashiro dyrektor Departamentu Edukacji. Po swoim wystąpieniu przedstawiającym państwową strategię edukacji dla zrównoważonego rozwoju dr Tashiro odczytała list Ministra Środowiska Japonii skierowany do uczestników Europejskiego Zjazdu. Trzeba tu przypomnieć, że Japonia jest ważnym sponsorem światowej sieci RCE.

W czasie kolejnych dni obrad wszystkie Regionalne Centra miały okazję do zaprezentowania swojej działalności, a zgodnie z życzeniem organizatorów oraz RCE Service Centre, szczególnie tych projektów, które poprzez edukację wspierają konkretne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs-2030). Organizatorzy, na podstawie kwestionariuszy opisujących profil i osiągnięcia każdego z RCE, wybrali do prezentacji projekty tak, by zapewnić przykłady dobrych praktyk dla każdego z SDGs.

Nasze RCE Warsaw Metropolitan zwróciło uwagę na brakującą w innych, poza naszym RCE, edukację dla seniorów oraz współdziałanie z parkiem narodowym. Podczas prezentacji te aspekty naszej działalności wzbudziły duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję dotyczącą zwłaszcza znaczenia edukacji międzypokoleniowej. Prezentacje ze wszystkich RCE (a także zdjęcia ze Zjazdu) można teraz znaleźć na stronie RCE Brittany (https://rcebretagne.org/).

Prezentacje, dyskusje i rozmowy w kuluarach, wskazują na dużą różnorodność struktury i sposobu organizacji poszczególnych RCE. Niektóre z nich obejmują swoim zasięgiem cały kraj (RCE Czechia, RCE Denmark, RCE Belarus), inne zaś – większe lub mniejsze regiony. Jest też trans-graniczne RCE Euroregion Tyrol, działające po obu stronach granicy, między Austrią i Włochami. Centrów, które działają w stolicach i strefach metropolitalnych, tak jak RCE Warsaw Metropolitan, jest tylko kilka: RCE London, RCE Paris oraz RCE Helsinki Metropolitan. Z tymi też Centrami, ze względu na podobną problematykę, współpraca wydaje się szczególnie ciekawa. Z RCE Helsinki Metropolitan już mamy wspólne zadanie, bowiem oba RCE zostały delegowane przez Zgromadzenie Europejskich RCE do inspirowania pozostałych RCE w kierunku podjęcia działań w zakresie edukacji międzypokoleniowej. To pod wpływem prezentacji takich aktywności partnerów RCE Warsaw Metropolitan, jak wspólny projekt Uniwersyteckiego Centrum badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) oraz Fundacji Ziemia i Ludzie czy Uniwersytetu Pokolenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z Podkowy Leśnej, wzajemna edukacja seniorów i najmłodszych została wpisana do listy priorytetów tematycznych Europejskiej Sieci RCE. Wzbudziło to też duże zainteresowanie dr Kumi Tashiro, bowiem w Japonii powiększająca się grupa seniorów wymaga uwzględnienia w strategii edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Należą się teraz serdeczne podziękowania dla zespołu RCE Brittany za troskliwą gościnę i wspaniałą atmosferę podczas całego spotkania. Organizacja Zjazdu przez Uniwersytet w Vannes była w pełni perfekcyjna, wysoko więc została ustawiona poprzeczka dla następnych, a tylko do końca tego roku mogą zgłaszać się kandydaci na goszczenie Europejskiego Zjazdu RCE w 2019 roku.

Dr Anna Kalinowska

Prezentacja RCE Warsaw Metropolitan w Vannes >…tutaj…<