Zaproszenie z Instytutu Geodezji i Kartografii

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2018

Warsztaty
„Nowe technologie dla leśnictwa”

 

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii odbywają się warsztaty poświęcone „Nowym technologiom dla leśnictwa”. Tematem przewodnim spotkania będzie prezentacja możliwości wykorzystania technik teledetekcyjnych w zakresie monitoringu środowiska. Na spotkaniu przedstawione zostaną przykłady zastosowania teledetekcji do kartowania lasów, wykrywania zmian w lasach, klasyfikacji gatunków drzew (typy lasów), szacowania nadziemnej biomasy leśnej i zasobów węgla.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Biomasse-Forschungsstruktur (ang. Biomass Estimation Knowledge Structure), w skrócie BioFor. Projekt BioFor finansowany jest przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań w ramach programu „Tworzenie i rozszerzanie wspólnych struktur naukowych w Europie”.

Warsztaty organizowane są w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2018 (European Sustainable Development Week ESDW 2018).

Instytut Geodezji i Kartografii pretenduje do grona partnerów Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Pobierz program: WarsztatyNowetechnologiedlalesnictwaIGIK