Wybierz MSOŚ

Na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja na studia oferowane przez UCBS

 

Dziś, 5 czerwca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia oraz II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na rok akademicki 2018/2019.

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) były międzywydziałową jednostką powołaną przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 1992 r. do prowadzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia z zakresu ochrony środowiska. Od 1 stycznia 2018 r. MSOŚ to nazwa kierunku studiów realizowanych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). UCBS współtworzy na równych prawach 7 Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych. Interdyscyplinarność stanowi główny atut MSOŚ, albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Program studiów II stopnia stwarza natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących UCBS. Absolwenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji na studia III stopnia (doktoranckie) na każdym z 7 Wydziałów Współtworzących UCBS, a także w innych uczelniach lub instytutach naukowych.

Serdecznie zachęcamy kandydatów do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapisy na studia odbywają się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.