Seminarium partnera RCE Warsaw Metropolitan

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów

 

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), jako partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), organizuje 7 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim kolejne czwartkowe seminarium, tym razem z udziałem dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) na temat: Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. Seminarium wpisuje się w tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, poświęcony Celom Zrównoważonego Rozwoju. Serdecznie zapraszamy!

Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 70-ych. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Seminaria odbywają się czwartki w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego).

Kilka słów o EUROREG

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym i dydaktycznym działającym w ramach Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim, w którego skład wchodzi również Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA).

Początki Centrum sięgają roku 1977, kiedy w ramach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Zakład Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem prof. Antoniego Kuklińskiego.

Więcej informacji o EUROREG:  >…kliknij…<

Program seminariów: >…tutaj…<

Kontakt do organizatora:

mgr Jakub Rok (asystent)
http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/zespol,jakub-rok
e-mail: j.rok@uw.edu.pl
tel.: (+48) 22 826 16 54