Konferencja partnera RCE Warsaw Metropolitan

APS o rozwoju zrównoważonym

Rozwój zrównoważony
Szanse i zagrożenia w realizacji idei
Dlaczego przegrywamy w walce
z globalnymi zagrożeniami?

 

Warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej, partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan) oraz Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizują w piątek, 25 maja 2018 r. w APS w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40), interesującą konferencję pt. „Rozwój zrównoważony – szanse i zagrożenia w realizacji idei. Dlaczego przegrywamy w walce z globalnymi zagrożeniami?”. Konferencja wpisuje się w temat i motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Jak piszą organizatorzy: „(…) stawiamy (…) pytanie o mechanizmy powstrzymujące dążenia do realizacji założeń rozwoju trwałego i zrównoważonego, o przyczyny agresji wobec ekologów i ekologii, o poparcie, z jakim spotykają się politycy, celebryci i publicyści negujący lub marginalizujący globalne zagrożenia, o perspektywy walki z zagrożeniami globalnymi w świecie przeżywającym radykalny zwrot ideowy i polityczny”.

Więcej na temat konferencji:   >…kliknij…<

Program konferencji >…tutaj…<