Patronat merytoryczny UCBS

Dzielimy się dobrymi praktykami i wiedzą

Zapraszamy na Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju (członkowie konsorcjum RCE Warsaw Metropolitan) są Partnerami Merytorycznymi Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, które odbędzie się 18 maja 2018 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest ZT Kruszwica S.A. – wiodący na polskim rynku podmiot branży rolno-spożywczej – firma, która od lat pokazuje swoim przykładem, jak budować przestrzeń dla nowych, innowacyjnych rozwiązań, które będą symbiotycznie godzić potrzeby biznesu, środowiska i społeczeństwa. Zaniechanie działania oznacza nie tylko degradację środowiska i utratę bioróżnorodności, ale także ryzyko biznesowe, związane ze wzrostem kosztów operacyjnych oraz zakłóceniem kluczowych elementów łańcucha wartości. ZT Kruszwica S.A. zainicjowała i realizuje program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, jeden z pierwszych i największych projektów na rzecz różnorodności biologicznej w Polsce.

Dzień wydarzenia – 18 maja – nie jest przypadkowy: to tuż przed Światowym Dniem Pszczół, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Podczas Forum wspólnie z Partnerami:

  • zaprezentujemy pierwszy w Polsce raport „Biznes na rzecz bioróżnorodności”.
  • podzielimy się dobrymi praktykami, jak dbać o różnorodność biologiczną (ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz pszczół).
  • zastanowimy się, wraz z zaproszonymi ekspertami, nad wyzwaniami, które stoją przed biznesem w obszarze ochrony bioróżnorodności.

Zachęcamy do udziału w Forum, wymiany doświadczeń oraz włączania się – tak w dyskusję, jak i we wspólne działania na rzecz różnorodności biologicznej.

Udział w forum jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji oraz potwierdzenia organizatora. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod poniższym adresem: forumbiznesnarzeczbioroznorodnosci.evenea.pl

Więcej informacji : kliknij