Żegnamy twórcę Eko-filozofii

Świat to Sanktuarium

Pamięci Profesora
Henryka Skolimowskiego
(1930-2018)

 

Minął już ponad miesiąc i wciąż trudno przyjąć do wiadomości, że 6 kwietnia 2018 r. odszedł na zawsze profesor Henryk Skolimowski – twórca Eko-filozofii i zarazem najwybitniejszy przedstawiciel tego, odpowiadającego na wyzwania naszych czasów, prądu filozofii. Wraz ze śmiercią Profesora środowisko osób zajmujących się ekologią w najszerszym, także i humanistycznym tego słowa znaczeniu, poniosło dotkliwą stratę – zabrakło charyzmatycznej Osoby o wielkiej mądrości, przekonującej na gruncie filozofii, że Świat to Sanktuarium, a Życiu winniśmy największy szacunek. Wartości te Profesor wprowadzał konsekwentnie także i w struktury akademickie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzowany w Oxfordzie, przez wiele lat wykładający w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, po powrocie do Polski założyciel pierwszej w kraju Katedry Eko-filozofii na Politechnice Łódzkiej, współtwórca Wydziału Ekologii Humanistycznej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Także nasze Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym miało wielokrotnie zaszczyt gościć Pana Profesora z wykładami dla studentów UW i wystąpieniami na organizowanych przez nas seminariach. Równocześnie, to z pisanych przez nas w Centrum podręczników, po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę, uczniowie i studenci mogli zapoznać się z nowym prądem filozofii: Eko-filozofią. Trudno w kilku zwięzłych zdaniach przedstawić ogromny dorobek naukowy Profesora Skolimowskiego i głębokie przemyślenia Eko-filozofii oraz ich wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej. Chcących poznać dokładniej idee Eko-filozofii, liczne pozycje dorobku naukowego i literackiego Profesora Skolimowskiego odsyłamy bezpośrednio do Jego książek (także w Bibliotece UCBS) oraz do portali prezentujących życiorys i dokonania naukowe (np. tutaj).

Przy wspominaniu tak bogatej osobowości nie sposób zapomnieć o innych, niż nauka, polach twórczości – swój podziw nad światem Profesor wyrażał wieloma środkami ekspresji – w poezji i rzeźbie. Ale rzecz nie jedynie w słowach i książkach. Sama obecność Profesora promieniującego sympatią do świata sprawiała, że wokół robiło się jaśniej…

Teraz w zadumie, ze wzruszeniem serdecznym żegnając Profesora, dziękujemy za nowy prąd filozofii, ale i za te najważniejsze przesłania, które nadają sens naszym działaniom i nadzieję (a jest ona, zdaniem Profesora, Matką… mądrych), że przyniosą rezultaty. Jakże tu pasuje ważne zdanie Profesora z Jego artykułu, napisanego specjalnie dla wydawanej przez UCBS serii publikacji Podstawy ochrony środowiska: „Ograniczony umysł stwarza ograniczony świat. Mechanistyczny umysł stwarza mechanistyczny świat. Wspaniały umysł stwarza wspaniały świat”.

Panie Profesorze – będziemy o tym zawsze pamiętać…

……………………………………………………………………………………………
Pogrzeb prochów Profesora Henryka Skolimowskiego w grobie rodzinnym (aleja 18 d) odbędzie się w piątek, 11-go maja br., na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie o godz. 14-tej. Zbiórka przy Pomniku Ofiar Komunizmu (Pomniku Katyńskim) przy wejściu głównym o godz. 13.30.
……………………………………………………………………………………………
Źródła zdjęć: domena publiczna Wikipedia („Terra Sana” Nr. 3 page 30, ISSN 1230-2635, 1993, Fundacja Terra Sana Na Rzecz Parków Krajobrazowych i Narodowych) oraz www.ekobloger.pl
Zdjęcie Profesora Skolimowskiego z drzewem zostało wykonane przez Mauri Lehtovirta w Helsinkach w roku 1998 w „Park of Finlandia-hall”.
………………………………………………………………………..

Wydaje się, że jeszcze tak niedawno pisałam te słowa (poniżej) do zbiorowego tomu esejów World as Sanctuary. The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski – dedykowanych przez przyjaciół Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu z okazji Jego 80-tych urodzin. Tak smutno, że niewiele zmian potrzeba, by ten tekst stał się i pożegnaniem…

In the memory of Professor Henryk Skolimowski (1930 – 2018)

The magic bouquet of biodiversity

 

The United Nations proclaimed the years 2011-2020 to be the International Decade of Biodiversity. I can make a very serious assumption that this collective decision of UN General Assembly was a very logical consequence of professor Henryk Skolimowski’s intellectual and spiritual messages spread day by day through his splendid books and lectures – a message which is as fresh water, falling drop by drop, filling human minds. A message spreading as light waves in the Cosmos – The World is a Sanctuary. The World is indeed a Sanctuary, but our civilization is still blind to its beauty and dignity. The International Decade of Biodiversity is a unique opportunity to open for our civilizations the perspective on the vital role that biodiversity plays in sustaining life on Earth. It should help us to understand that we are an integral part of nature and our fate is tightly linked to biodiversity, the huge variety of other animals and plants, the places they live and their surrounding environments all over the world. Logically, it must means reverence for life. Reverence for life as a value is one of the strongest pillars of Professor Skolimowski’s eco-philosophy. The reverence for life and the miracle of biodiversity.

Professors Eric Chivian and Aaron Berstein in their book on conservation “Sustaining Life” state: “we believe that life on Earth is sacred and that we must never give up in trying to preserve it and because we all share the conviction that once people recognize how much is at stake with their health and lives they will do everything in their power to protect the global environment”.

To absorb such a simple but very profound lesson, to keep it in our minds and in deep in our soul we need the wisdom of very special scientific, spiritual and philosophical guides. On the ground of the mother of wisdom – philosophy crucial for the creation of humans’ ecological consciousness, we were lucky to be guided by a splendid guru – Professor Henryk Skolimowski. His eco-philosophy opens our eyes to see the harmony of Nature. Biodiversity is all like one great co-operative dance seen as the harmony of life.

Henryk’s philosophy shows us that our civilization is suffering from the lack of respect for life and from needless hyper-consumption. But the illness of our civilization is not terminal. Professor Skolimowski gives us the hope, shows us in the darkness the way to the Light. Henryk’s books teach us that the only cure for illness of our civilization can be wisdom, love, altruism.

Now a few personal words. I still keep among my warmest memories my first meeting with such eminent eco-personality as professor Henryk Skolimowski and through many years Henryk’s Lamp of Wisdom is spreading light in my own life’s path. The first dazzling light of eco-philosophy is more and more attracting with time. How to express my gratitude for the gift of Henryk’s friendship and intellectual inspiration? As even very emotional words are not precise enough I would like to present to Henryk’s memory a non-verbal gift of thanks-a bouquet of magic flowers. This rather awkward sketch, my drawing, but it symbolizes the inter-connection of thought and Nature. And the words of wisdom emerging from the brain interconnected with Nature are spread as the good seeds of hope…Hope the mother of the wise.

Thank you Henryk, thank you from the warm heart for your magnetic art of making us better, more sensitive and more endowed with light.

Anna Kalinowska

………………………………………………….

Kalinowska A. 2010. The Magic Bouquet of Biodiversity. [W:] Skolimowski H. World as sanctuary: the cosmic philosophy of Henryk Skolimowski. Str. 149-154. Creative Fire Press. University of Michigan. ISBN: 978-1517-145842