Powiększamy zbiory Biblioteki UCBS

5 rocznica śmierci Przemka Czajkowskiego


Niezwykły księgozbiór
w zbiorach Biblioteki UCBS

 

To dla nas wielka radość, satysfakcja i wzruszenie. Dzięki staraniom i uprzejmości p. Hanny Czajkowskiej otrzymaliśmy 4 maja br. niezwykły dar – księgozbiór i materiały, które pozostawił po sobie w spuściźnie nasz Przyjaciel – Przemek Czajkowski. Pożegnaliśmy Przemka, wieloletniego Koordynatora Krajowego UNDP GEF/SGP – Globalnego Funduszu Środowiska, dokładnie pięć lat temu, w maju 2013 roku. Jak słusznie napisali koledzy z PTOP Salamandra „na kilkuset projektach GEF wykształciła się i rozwinęła większość polskich organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Tzw. „mały GEF” prowadzony przez Przemka wspierał też lokalne inicjatywy społeczne, bezdomnych, wykluczonych, wszystkich, którzy chcieli robić coś dobrego. Przemek “nie cały umarł”, żyje w nas, w naszych towarzystwach, klubach, fundacjach, wydawnictwach, chronionych lasach, torfowiskach, łąkach, murawach i sadach… w naszej pamięci… I długo żyć będzie!”.

Przekazane nam, dokładnie w piątą rocznicę śmierci, zbiory biblioteczne, które pozostawił po sobie Przemysław Czajkowski, to kilkadziesiąt niezwykle cennych, w tej chwili już unikatowych publikacji. Są to zarówno osobiste zbiory książkowe Przemka, raporty „małego GEF-u”, jak i skrzętnie zbierane publikacje, które powstawały m.in. w wyniku dofinansowywanych przez „mały GEF” projektów. Są w tym zestawie publikacje towarzyszące projektom, popularyzujące działania wspierane przez UNDP GEF/SGP – Globalny Fundusz Środowiska.

Oprócz daru, który przekazała nam p. Hanna Czajkowska (serdecznie dziękujemy! również p. Olafowi Wekerowi), mamy w magazynie także paczkę z publikacjami, które Przemek pozostawił u nas jeszcze przed śmiercią. Ponieważ każda publikacja wymaga wpisania do inwentarza bibliotecznego i do katalogu Biblioteki UCBS, potrzebujemy na to trochę czasu, ale postaramy się zrobić to jak najszybciej i jak najstaranniej, aby spuścizna biblioteczna Przemka mogła służyć studentom i wykładowcom UCBS/MSOŚ oraz wszystkim korzystającym z Biblioteki UCBS. Spis przekazanych publikacji umieścimy na witrynie UCBS.

O Przemku Czajkowskim na stronie Klubu Przyrodników

Człowiek instytucja. Od ponad 30 lat całym sercem oddany sprawie ochrony przyrody i środowiska, a także rozwojowi krajowych pozarządowych organizacji ekologicznych. Dzięki niemu polski Program Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska UNDP był jedyny w swoim rodzaju. Potwierdzą to wszyscy, którzy byli zaangażowani w realizację ponad 370 wspieranych przez niego w przedsięwzięć. Liczyła się misja – środki miały przyczynić się do realnej ochrony walorów, a jednocześnie promować rozwój i współpracę organizacji i instytucji. Ostatnio m.in. koordynował Białowieski Programu Rozwoju. Nie bez powodu „Przemo” został wybrany Człowiekiem Roku 2006 Polskiej Ekologii i jako pierwszy w roku 2011 otrzymał statuetkę Krzewiciela Bioróżnorodności. Wszyscy szanowali go za wiedzę, życzliwość, wyrozumiałość, umiejętność współpracy i bezgraniczne zaangażowanie.