Zjazd absolwentów na jesieni

2018 – jubileuszowy rok MSOŚ

Ponad tysiąc dyplomów
na 25-lecie

 

W tym roku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ), prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), świętują swoje 25-lecie. Wstępnie zarezerwowany jest termin 26 października br. na jesienny Zjazd Absolwentów, ale o tym będziemy jeszcze szczegółowo informować. Na razie na Facebooku (jako chyba najbardziej efektywnym nośniku przekazu informacji w mediach społecznościowych) powstała grupa: Absolwenci MSOŚ UW https://www.facebook.com/groups/244390642774272, jako forum łączące osoby, które ukończyły nasze studia od ich powstania w okresie 1992/1993. Oczywiście przygotowania do zjazdu absolwentów skłaniają do podsumowań, retrospekcji, sięgnięcia do statystyki. Okazuje się, że w ciągu tych 25 lat MSOŚ wypromował i przygotował do zawodowego życia prawie tysiąc absolwentów studiów I i II stopnia. Rejestry wydanych dyplomów magisterskich zawierają już nazwiska 813 osób z tytułem naukowym magistra wypromowanych w ramach MSOŚ/USBS i 170 osób, które zakończyły studia (lub pierwszy ich etap) z dyplomem licencjackim. W zasobach Biblioteki UCBS znajduje się ponadto 78 prac podyplomowych, które wykonali i obronili absolwenci Studium Podyplomowego dla Nauczycieli, prowadzonego w latach 1996-2003 przez UCBS pod tytułem „Metody i treści edukacji środowiskowej”. W sumie daje to na dzień dzisiejszy imponującą liczbę 1061 dyplomów, a kolejne są spodziewane jeszcze w tym roku, jeszcze w tych dniach. Oczywiście, wszystkim życzymy pomyślnych obron.

Zdecydowana większość prac dyplomowych (w tej chwili dokładnie tysiąc) znajduje się w zbiorach Biblioteki UCBS i są one dostępne w czytelni dla każdego. Bardzo często zaglądają do nich „nowi” studenci szukając inspiracji do swoich prac magisterskich i licencjackich, do swoich badań i przygotowywanych prac dyplomowych. Dzielimy się tą statystyką z nieukrywaną dumą i radością, bowiem bardzo wielu absolwentów MSOŚ/UCBS znalazło zatrudnienie nawet na bardzo eksponowanych stanowiskach zawodowych w wielu instytucjach w Polsce i zagranicą, które zajmują się szeroko rozumianą ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, naukami przyrodniczymi, naukami o Ziemi itp. Dyplomem MSOŚ/UCBS może poszczycić się wielu pracowników Ministerstwa Środowiska (nawet w randze wiceministrów!), instytucji resortowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i funduszy wojewódzkich (na stanowiskach kierowniczych!), wielu innych instytucji, placówek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, fundacji, organizacji pozarządowych, społecznych, towarzystw, ośrodków itd. Wielu naszych absolwentów wybrało i realizuje z powodzeniem drogę kariery zawodowej za granicą, wielu było stypendystami Fundacji im. Nowickiego, która we współpracy z federalną Deutsche Bundestiftung Umwelt (DBU), od 1997 roku przez dziesięć lat wysyłała za granicę najzdolniejszych absolwentów. Od 2008 roku przyznawaniem stypendiów oraz obsługą Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU zajmuje się w Polsce Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska. I wreszcie dodajmy do tego certyfikowane potwierdzenie, że MSOŚ to „Studia z Przyszłością”. Jak już informowaliśmy (szczegóły tutaj), w tym roku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, prowadzone przez UCBS, zostały zaliczone (po raz drugi z rzędu) do najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.


I na koniec wiadomość, która już nie jest tajemnicą, bo przygotowania są daleko zaawansowane: od następnego roku akademickiego w październiku 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowany zostanie nowy kierunek studiów II stopnia, tym razem angielskojęzycznych „Sustainable Development”, we współpracy Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, wydziałów współtworzących MSOŚ oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. A więc kolejne dyplomy są tylko kwestią czasu.

—————————–

Na zdjęciu powyżej: zjazd stypendystów DBU w 2011 roku (z kwiatami prof. Maciej Nowicki i dr. inż. Fritz Brickwedde – Sekretarz Generalny DBU) – wśród nich wielu absolwentów MSOŚ. Fot. Stowarzyszenie SdS.

Zobacz także: MSOŚ