Nowości w Bibliotece UCBS

Eksperci NASA o klimacie

 

Najnowszy nabytek w zbiorach Biblioteki UCBS to dzieło ekspertów. Czworo redagujących książkę „Our Warming Planet” pracuje w amerykańskiej agencji NASA (NASA Goddard Institute of Space Studies) i Columbia University w Nowym Jorku. Zawodowo zajmują się zmianami klimatu, mają bezpośredni dostęp do źródeł NASA i chętnie się nimi dzielą. Takie jest bowiem założenie tej publikacji, aby zamieszczone w niej opracowania i prezentacje gotowych wykładów (cyfrowe pliki są do pobrania w formacie pdf) mogły być wykorzystane przede wszystkim przez nauczycieli i wykładowców, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach i uczelniach wyższych. Jest to więc podręcznik dla uczniów i studentów, ale też pomoc dydaktyczna. Z prezentacji, które pokazują (oparte na badaniach i dowodach NASA) dramatyczne zmiany klimatu, można swobodnie korzystać, pamiętając oczywiście o prawach autorskich. Trudno wyobrazić sobie lepsze i bardziej wiarygodne źródło. Tu nie ma miejsca na publicystykę i interpretacje. Tu są fakty.

Długo czekaliśmy na tę książkę. Zapowiedziana przez wydawnictwo World Scientific na jesień 2017 r. ukazała się drukiem dopiero niedawno. I jest pierwszym tomem większej, zapowiadanej serii wydawniczej. Tom pierwszy pt. „Topics in Climate Dynamics”, obejmuje takie tematy jak: naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu, modelowanie klimatu, promieniowanie, dynamika i chemia atmosferyczna (chmury, burze), hydrologia, kriosfera, paleoklimat, rolnictwo, podnoszenie się poziomu morza, zmiany klimatyczne w obszarach polarnych i edukacja dotycząca zmian klimatu.

Na czele zespołu redakcyjnego „Our Warming Planet” stoi David Rind, który przez ponad 30 lat był naukowcem zajmującym się badaniami klimatu dla NASA, a także adiunktem na Columbia University, prowadzącym kursy z zakresu dynamiki klimatu i dynamiki atmosfery. Ma w dorobku ponad 300 publikacji związanych z klimatem i jest laureatem wielu nagród, w tym Pokojowej Nagrody Nobla 2007, jako główny autor Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Redaktorami pierwszego tomu są również: Cynthia Rosenzweig (pracownik Centrum Badań Systemów Klimatycznych Uniwersytetu Columbia, NASA Goddard Institute for Space Studies i profesor Wydziału Nauk o Środowisku w Barnard College), Andrew Lacis (doktor fizyki z University of Iowa i NASA Goddard Institute for Space Studies w Nowym Jorku) oraz Danielle Manley (pracownik naukowo-badawczy w Centrum Badań Systemów Klimatycznych Uniwersytetu Columbia).

Nota bibliograficzna:

Rosenzweig C., Rind D., Lacis A., Manley D. (red.). 2018. Our Warming Planet. Topics in Climate Dynamics. Lectures in Climate Change: Volume 1. World Scientific. New York. ISBN: 978-981-3148-79-6

Zobacz koniecznie! https://www.giss.nasa.gov/