Warszawa – miasto zrównoważone?

Raport Arcadis

Warszawa liderem Rankingu
Polskich Miast Zrównoważonych

Warszawa zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. W rankingu renomowanej firmy konsultacyjnej, projektowo-doradczej Arcadis, wzięto pod uwagę 50 miast na prawach powiatu w trzech obszarach: społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Stolica oceniona została najwyżej w obszarze społeczeństwa i gospodarki, wypadła jednak bardzo słabo w obszarze środowiska (dalekie 44 miejsce). Podium rankingu firmy Arcadis uzupełniają Toruń i Wrocław. Autorzy raportu podkreślają, że wysokie pozycje w rankingu ogólnym polskie miasta zawdzięczają przede wszystkim dokonaniom w obszarze społeczeństwa i gospodarki, gorzej radząc sobie z ochroną środowiska. Jedynie kilka miasta, w tym m.in. Toruń, Gorzów Wielkopolski, Jastrzębie-Zdrój i Olsztyn, zachowują równowagę w każdym z trzech wspomnianych obszarów.

Oceniając wyniki rankingu prof. dr hab. Tadeusz Borys z Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, napisał jednak w konkluzji, że „polskie miasta nie są zrównoważone, a ich stopień rozwoju w poszczególnych obszarach jest silnie zróżnicowany”.

Prof. T. Borys przypomniał, że „zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Stanowi także jeden z trzech priorytetów unijnej strategii Europa 2020. W dokumencie tym państwa członkowskie UE zobowiązały się do praktycznej realizacji tej koncepcji na wszystkich poziomach zarządzania – krajowym, regionalnym i lokalnym. Odpowiedzialność równoważenia trzech sfer rozwoju – społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej – spoczywa zatem także na samorządach lokalnych”.

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju efektem końcowym prowadzenia polityki rozwoju w wymiarze lokalnym powinna być trwała poprawa jakości życia lokalnej społeczności – pisze prof. T. Borys – Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis zawiera opis koncepcji, metodyki oraz wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju polskich miast. Zamierzeniem autorów opracowania jest przekonanie włodarzy ośrodków miejskich do idei zrównoważonego rozwoju oraz dostarczenie im użytecznego narzędzia pomiaru postępów w zakresie realizacji tej koncepcji. Potrzeba mierzalności zrównoważonego rozwoju jest bezdyskusyjna i w zasadzie nie wymaga uzasadnienia. Ponadto w praktyce zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym obserwuje się coraz większe zainteresowanie wskaźnikowym opisem rozwoju miasta.

Pełna treść Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych – >…pobierz…<