Inauguracja RCE Warsaw Metropolitan

Pod logotypem Uniwersytetu ONZ

Inauguracja
RCE Warsaw Metropolitan

 

W pięknej Sali Balowej, równie pięknego XVIII-wiecznego Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim, w poniedziałek 26 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan (Regional Center for Education  Warsaw Metropolitan). W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów, którzy tworzą konsorcjum ekspertów w dziedzinie edukacji, w skład którego wchodzą m.in. uczelnie stołeczne, Urząd m. st. Warszawy oraz kilkanaście organizacji i instytucji wspomagających wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym. Działalność RCE Warsaw Metropolitan objęta jest Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz patronatem medialnym Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”.

 

 

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego uroczystość inauguracyjną otworzył i Gości powitał dr hab. Jerzy Śleszyński, profesor UW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Prof. Jerzy Śleszyński odniósł się także do zaprezentowanego na uroczystości oryginalnego dokumentu, w którym Uniwersytet Narodów Zjednoczonych przyznał RCE Warsaw Metropolitan oficjalne prawo do posługiwania się logotypem UN University.

Przewodnicząca Rady RCE Warsaw Metropolitan dr Anna Kalinowska wskazała na miejsce, w jakim znalazło się warszawskie Centrum, wpisane na listę 164 podobnych placówek działających już na świecie. W Europie Środkowej powstały do tej pory podobne placówki tylko w Pradze (RCE Czechia Charles University Environment Centre) oraz w Wilnie.

Uroczystość uświetniły dwa wspaniałe wykłady inauguracyjne dwóch znakomitych profesorów. O miejscu kultury w zrównoważonym świecie mówił prof. Sławomir Ratajski, artysta, dyplomata z wielkim stażem, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a więc organizacji, która przyjęła Honorowy Patronat nad powstaniem i działalnością warszawskiego Centrum.

Nieco inne akcenty, związane z rolą edukacji dla zrównoważonego rozwoju kraju, podkreślił w swoim wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, dwukrotny minister ochrony środowiska oraz twórca, założyciel, wieloletni prezes Fundacji EkoFundusz.

Życzenia dla nowego konsorcjum przekazał także Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Wśród wielu znamienitych Gości, których nie sposób tu wszystkich wymienić, odnotujmy m.in. obecność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marka Haliniaka.

Pełna relacja z uroczystości inauguracyjnej ukazała się (vide link-załącznik poniżej) w miesięczniku „Środowisko”, wydawanym i redagowanym przez dziennikarzy zrzeszonych w Klubie Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS” (patron medialny przedsięwzięcia).

W czasie inauguracji wszyscy Partnerzy mieli również okazję do telegraficznego zaprezentowania swoich instytucji, a zwłaszcza dotychczasowego dorobku w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, co w zestawieniu z prowadzoną i planowaną polityką ekologiczną Urzędu m. st. Warszawy (zaprezentował ją Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury), decydować będzie o wysokiej jakości świadczonych usług eksperckich przez RCE Warsaw Metropolitan (prezentacje w załączeniu).

Do czasu powstania sekretariatu oraz odrębnej strony internetowej dedykowanej specjalnie dla RCE Warsaw Metropolitan, o działalności nowej placówki, nowego „konsorcjum ekspertów”, będziemy informować na bieżąco na witrynie UCBS. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Lista Partnerów i inne informacje o RCE Warsaw Metropolitan znajdują się tutaj

Uniwersytet ONZ i sieć RCE na świecie

Strategia Rozwoju m. st. Warszawy. Zrównoważony rozwój Warszawy

Prezentacja partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Relacja w SRODOWISKO_2018-04 str. 24-25

Fot. J. Radziejowski & S. Nagórka