Znani i mniej znani na wykładach UCBS

Czwartek o czwartej

Znani i mniej znani na wykładach UCBS

 

Mamy za sobą już 3 kolejne wykłady w ramach tegorocznego cyklu  „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. O wykładzie inauguracyjnym już pisaliśmy (zobacz). Teraz czas na refleksje po kolejnych dwóch spotkaniach. Przypomnijmy, że wykłady UCBS tradycyjnie odbywają się w semestrze letnim, zawsze w czwartki o czwartej po południu.

Pierwszego dnia marca mieliśmy okazję posłuchać a potem podyskutować z prof. Zbigniewem Bochniarzem (Akademia Leona Koźmińskiego i Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle), który mówił o roli przedsiębiorczości w całym procesie dochodzenia do zrównoważonego rozwoju. Bardzo interesująca była polemika prof. Bochniarza z prof. Tomaszem Żyliczem, wieloletnim dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który w latach dziewięćdziesiątych, jako urzędnik Ministerstwa Ochrony Środowiska wprowadzał w życie nowoczesne mechanizmy ekonomiczne w okresie transformacji ustrojowej Polski. Razem z obecnym na wykładzie prof. Jerzym Śleszyńskim mieliśmy tego dnia dominantę znanych ekonomistów zajmujących się ochroną środowiska. Zresztą trudno nam wymieniać wszystkich obecnych na wykładach, ale przychodzą na nie zarówno osoby bardzo znane w swojej dziedzinie naukowej i zawodowej, jak też młodzi ludzie, studenci przed którymi kariera dopiero się otwiera.

Profesorska debata: Tomasz Żylicz, Jerzy Śleszyński, Zbigniew Bochniarz. W tle: moderatorzy – dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart. Fot. K.Walczak

Takie łączenie pokoleń mieliśmy okazję przeżyć w czasie kolejnego wykładu, bardzo ciekawego, z wieloma odniesieniami do porównań łódzko-warszawskich. O mieście zrównoważonym na łódzkim przykładzie mówiły: dr Natalia Ratajczyk i dr Agnieszka Wolańska-Kamińska (na zdjęciu obok) z Zakładu Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego. Okazało się, że jednym ze słuchaczy a potem polemistów był na sali prof. Maciej Luniak, bardzo znany i ceniony ornitolog, ekolog, wychowawca wielu pokoleń, ekspert, człowiek o niebywałej wiedzy i dorobku naukowym.

Za kilka dni, w czwartek 15 marca kolejne ciekawe spotkanie, z dr Markiem Haliniakiem, który niemal całe zawodowe życie związany jest z administracją ochrony środowiska – obecnie jest Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a więc będziemy mieli do czynienia z praktykiem, urzędnikiem państwowym, który zapewne dokona zestawienia celów zrównoważonego rozwoju z praktycznymi możliwościami ich osiągnięcia i monitorowania przebiegu całego procesu.

Na czwartym z tegorocznego cyklu wykładów UCBS spotykamy się w czwartek, 15 marca 2018 r., o godz. 16.00, w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Serdecznie zapraszamy.

Prof. Maciej Luniak na wykładzie w UCBS. Fot. K. Walczak

Kalendarium i tematy tegorocznych wykładów ZOBACZ