Inauguracja tegorocznych wykładów UCBS

W drodze do
„lepszego świata”

 

Możemy chyba dość nieskromnie odnotować, że była to bardzo udana inauguracja. W  czwartek, 22 lutego 2018 r. zainaugurowaliśmy tegoroczny cykl wykładów w semestrze letnim (to już ponad 25 lat tradycji) pt. „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”. Tegoroczny cykl nosi tytuł „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Do tematu wprowadziła nas dr Anna Kalinowska wykładem „Od raportu Nasza Wspólna Przyszłość po Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 – ewolucja strategii dla „lepszego świata”. Do niedawna, przez ponad 26 lat, dr Anna Kalinowska była dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), a od 1 lutego 2018 r. dyrektorem UCBS jest prof. dr hab. Jerzy Śleszyński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z satysfakcją i radością powitaliśmy wśród uczestników inauguracyjnego wykładu wielu znamienitych gości, w tym prof. Macieja Nowickiego, jedną z  najważniejszych osób polskiej ochrony środowiska, dwukrotnego ministra środowiska, założyciela i wieloletniego prezesa Fundacji EkoFundusz. Szczególnie do licznego grona studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska, które prowadzi UCBS, prof. Maciej Nowicki kierował słowa w dyskusji nad efektami i sposobami wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju: „co jest ważne w tym procesie? Chyba jednak bardziej być, niż więcej mieć”. Słowa prof. Nowickiego wsparła pani Ilona Morżoł z  Polskiego Komitetu ds. UNESCO, podkreślając wyjątkowe znaczenie działań edukacyjnych. Odnotujmy też z satysfakcją obecność na inauguracji tegorocznych wykładów dr Bożeny Haczek, która w Ministerstwie Środowiska sprawuje m.in. funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Konwencji o  różnorodności biologicznej.

Dodajmy też, że z wielkim zainteresowaniem i uznaniem licznie zgromadzonych Gości spotkała się po raz pierwszy publicznie ogłoszona wiadomość, że otrzymaliśmy w ostatnich dniach oficjalny certyfikat Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych i w ślad za tym powstaje, koordynowane przez UCBS, Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan). Więcej informacji na ten temat – wkrótce.

Na kolejny wykład zapraszamy już w najbliższy czwartek, 1 marca 2018 r. Wykład wygłosi prof. dr Zbigniew Bochniarz (Akademia Leona Koźmińskiego i Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle). Spróbuje odpowiedzieć na pytanie: „Jak wykorzystać przedsiębiorczość w działania dla zrównoważonego rozwoju?”

Fot. 1. Prof. Maciej Nowicki na inauguracji wykładów UCBS (pośrodku), obok dr Anny Kalinowskiej i dr Witolda Lenarta (fot. K.Walczak)

Fot. 2. Prof. Maciej Nowicki zabiera głos, podsumowując dyskusję (fot. K.Walczak)