Dyżur w UCBS

Dyrektor UCBS prof. dr hab. Jerzy Śleszyński

 

W semestrze letnim 2017/2018, dyżur prof. Jerzego Śleszyńskiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UCBS będzie w środy, w godzinach 14-16 (w pokoju Rady UCBS, pok. 2003, obok Sekretariatu, w gmachu Wydziału Geologii UW na Kampusie Ochota).

Ponieważ środa jest również dniem posiedzeń Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, w której uczestniczy prof. Jerzy Śleszyński, dyżury w dniach: 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca będą przed południem, w godzinach 10-12 (pokój 2003 jw.).