Dyżur w UCBS w sem. letnim dyrektora UCBS prof. dr hab. Jerzego Śleszyńskiego

W nowym semestrze, dyżur w UCBS (w pokoju Rady UCBS, pok. 2003, obok Sekretariatu) będzie w środy, w godzinach 14-16.

Ponieważ środa jest również dniem posiedzeń Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych, w której uczestniczy prof. Jerzy Śleszyński, dyżury w wymienionych dalej dniach będą przed południem, w godzinach 10-12: 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca.