Wykłady UCBS w semestrze letnim 2017/2018 Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

serdecznie zaprasza w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 na cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce

Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030

Wykłady odbywają się jak co roku w czwartki, godz. 16-18, w Auli A, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A (Kampus Ochota Uniwersytetu Warszawskiego)

Program wykładów: do pobrania jest tutaj , plakat z programem wykładów: jest tutaj

22.02.    Dr Anna Kalinowska (UCBS UW).
Od raportu Nasza Wspólna Przyszłość po Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
– ewolucja strategii dla „lepszego świata”.

01.03.    Prof. dr Zbigniew Bochniarz (Akademia Leona Koźmińskiego i Evans School of Public Policy
and Governance, University of Washington, Seattle).
Jak wykorzystać przedsiębiorczość w działania dla zrównoważonego rozwoju?

08.03.    Dr Natalia Ratajczyk (Zakład Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Łódzki).
Wizja miasta zrównoważonego – okiem przyrodnika.

15.03.    Dr Marek Haliniak (Główny Inspektor Ochrony Środowiska).
Rola monitoringu środowiska w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

22.03.    Prof. dr hab. Joanna Kostecka (Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski).
Innowacyjność jako warunek zrównoważonego rozwoju.

05.04.    Dr Witold Lenart (UCBS UW).
W poszukiwaniu uniwersalnego wskaźnika zrównoważonego rozwoju.

12.04.    Prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska (Wydział Prawa i Administracji, UW).
Pakt dla Środowiska.

19.04.    Dr Mariola Zalewska (Wydział Zarządzania, UW).
Mierzenie, ewaluacja i raportowanie zrównoważonego rozwoju.

26.04.    Dr Katarzyna Szmigiel-Rawska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW).
Samorząd terytorialny dla rozwoju zrównoważonego.

10.05.    Dr hab. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii, UW).
Sytuacja dzisiejsza i szanse na osiągnięcie Celu 14 – Życie pod wodą i Celu 15 – Życie na lądzie.

17.05.    Dr inż. Maria Kowalewska (Federacja Polskich Banków Żywności).
Możliwości osiągania Celu 2 – Zero głodu i Celu 12 – Odpowiedzialna konsumpcja, z perspektywy
Federacji Polskich Banków Żywności.

24.05.    Dr Dominika Dzwonkowska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego).
Etyka cnót środowiskowych.

07.06.    Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych Gości
Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Moderatorzy: dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart (UCBS UW).