Połączenie MSOŚ i UCBS

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (publikujemy je w załączniku poniżej), dotyczące połączenia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ) oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Utworzona została w ten sposób międzywydziałowa jednostka organizacyjna pod nazwą: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Nowo utworzone Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem przejęło wszystkie zobowiązania i uprawnienia dotychczasowych jednostek MSOŚ oraz UCBS.

Załącznikiem do Zarządzenia nr 93 Rektora UW jest Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, stwierdzający, że UCBS jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, której głównym celem jest wspólne prowadzenie przez Wydziały Współtworzące studiów oraz badań naukowych. Wydziałami Współtworzącymi UCBS są: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Prawa i Administracji.

Zgodnie z Regulaminem UCBS organizuje i prowadzi stacjonarne oraz niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz działalność naukowo-badawczą.

Zarządzenie nr 93 Rektora UW zostało opublikowane w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego z 2017 roku, poz. 417 tutaj