Na półce tematycznej „Sustainable Development”

Nowości w Bibliotece UCBS

Na półce tematycznej „Sustainable Development”

 

Tego dzieła nie może zabraknąć w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). Opatrzona słowem wstępnym Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, praca „The Age of Sustainable Development” prof. Jeffrey’a D. Sachsa to jeden z najważniejszych politycznych i ekonomicznych podręczników zrównoważonego rozwoju.

Oczywiście opublikowanie tego dzieła na początku 2015 roku (z aktualizacją z grudnia 2015) było naturalną konsekwencją wieloletniej działalności światowej sławy profesora ekonomii. Prof. Jeffrey D. Sachs (na zdjęciu obok) jest bowiem specjalnym doradcą obecnego Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals) i zajmował to samo stanowisko, gdy na czele ONZ stał poprzednio Kofi Annan. Jeffrey D. Sachs jest jednym z najbardziej spostrzegawczych, oryginalnych ale i również budzących kontrowersje analityków globalnego rozwoju. Analizując współczesną erę zrównoważonego rozwoju przedstawia przekonujące i praktyczne ramy dla tego, w jaki sposób „globalni obywatele” mogą wykorzystać holistyczny sposób postępowania w celu rozwiązania pozornie trudnych problemów światowych związanych z utrzymującym się skrajnym ubóstwem, degradacją środowiska i niesprawiedliwością polityczno-ekonomiczną. Jak piszą wydawcy dzieła (Columbia University Press) prof. Sachs oferuje czytelnikom, studentom, aktywistom, ekologom i decydentom narzędzia, mierniki i praktyczne ścieżki, których potrzebują, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. To znacznie więcej niż ćwiczenie retoryczne – ma na celu informowanie, inspirowanie i zachęcanie do działania.

Więcej na temat prof. Jeffrey’a Sachsa  >…czytaj…<  i/lub >…kliknij…<

Nota bibliograficzna:

Sachs D. Jeffrey. 2015. The Age of Sustainable Development. Columbia University Press. New York. ISBN 978-0-231-17314-8.

Uniwersytety i przyszłość
zrównoważonego rozwoju

 

Drugi cenny nabytek z ostatnich dni, który wzbogacił zbiory Biblioteki UCBS, to praca „Universities and the Sustainable Development Future. Evaluating Higher-Education Contributions to the 2030 Agenda”, której autorami są: Peter H. Koehn – profesor nauk politycznych na University of Montana i Juha I. Uitto – dyrektor w Global Environment Facility (GEF).

Od połowy lat siedemdziesiątych szereg międzynarodowych deklaracji łączących środowisko i zrównoważony rozwój z wszystkimi aspektami szkolnictwa wyższego zostało zatwierdzonych i podpisanych przez uniwersytety na całym świecie. W tym procesie bierze udział także Uniwersytet Warszawski i bezpośrednio UCBS. W ramach serii wydawniczej Earthscan, renomowanego wydawnictwa Routledge, autorzy oferują instytucjom szkolnictwa wyższego na całym świecie praktyczne wskazówki, w jaki sposób uczelnie oceniają i ulepszają swoje przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju, mające na celu promowanie Agendy 2030. To książka dla studentów, naukowców i twórców polityki zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatu i wyzwaniami współczesnego świata.

Nota bibliograficzna:

Koehn H. Peter, Uitto I. Juha. 2017. Universities and the Sustainable Development Future. Evaluating Higher-Education Contributions to the 2030 Agenda. Routledge. London. ISBN 978-1-13-821252-7.

Obie książki od początku stycznia 2018 r. dostępne w wypożyczalni i czytelni Biblioteki UCBS. Zapraszamy.

(opr. K. Walczak)