Roczne archiwum: 2018

II ankieta PEJK

Do 16 listopada 2018 r.

Jaki jest nasz Uniwersytet?

 

W tym roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się II Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów. Jego celem jest poznanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat warunków pracy oraz wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. Badanie prowadzi Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW.

W badaniu wykorzystywane jest podejście jakościowe i ilościowe. Dotychczas przeprowadzono już serię wywiadów pogłębionych z reprezentantami różnych wydziałów. W trakcie wywiadów badacze rozmawiali z respondentami o ich miejscu w społeczności akademickiej, postrzeganiu uniwersytetu przez pracowników, procesach dydaktycznych i ich aktywności naukowej.

Czytaj dalej

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii

Za uwzględnienie innowacji i ocieplenia klimatu w makroekonomii

Niebezpieczna gra w kości
z naturą

 

William D. Nordhaus i Paul M. Romer to laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2018 roku – ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk – stworzyli oni metody, które pozwalają na opisanie i przeanalizowanie bardzo ważnych kwestii współczesnego świata: długoterminowego zrównoważonego wzrostu w gospodarce światowej i dobrobytu ludności świata.

 Królewska Szwedzka Akademia Nauk (Kungliga Vetenskapsakademien) zaznacza, że wkład Paula Romera i Williama Nordhausa ma charakter metodologiczny. Dostarcza nam podstawowych informacji na temat przyczyn i konsekwencji innowacji technologicznych i zmian klimatycznych. Tegoroczni laureaci nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi, ale ich wyniki znacznie przybliżyły nas do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy osiągnąć trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy na świecie – czytamy w komunikacie.

Z punktu widzenia zakresu działania UCBS (oraz RCE Warsaw Metropolitan) i kształcenia na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska szczególnie interesuje nas postać i metodologia Williama D. Nordhausa (z lewej na ekranie powyżej).

W połowie lat 90. Nordhaus jako pierwszy stworzył model, który opisuje globalne wzajemne oddziaływanie gospodarki i klimatu. Jego model łączy teorie i wyniki z dziedzin fizyki, chemii i ekonomii. Model Nordhausa jest obecnie szeroko rozpowszechniony i służy do symulacji współrozwoju gospodarki i klimatu – informuje Akademia. Wykorzystuje się go do badania konsekwencji interwencji w ramach polityki klimatycznej, na przykład podatków od emisji dwutlenku węgla.

 

Czytaj dalej

Publikacja FOB z udziałem UCBS

Sektor prywatny w zrównoważonym rozwoju

17 wyzwań SDG
17 odpowiedzi dla Polski

 

Po trzech latach od ogłoszenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Wśród zaproszonych ekspertów jest również dr Anna Kalinowska, wieloletnia dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem. Publikacja podkreśla rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

Publikacja dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/17-wyzwan-dla-polski-17-odpowiedzi/ a także w załączniku poniżej. Wypowiedź dr Anny Kalinowskiej na str. 160-163.

Czytaj dalej

Nowości w Bibliotece UCBS

Publikacja współzałożycielki RCE Warsaw Metropolitan

Pedagogika zrównoważonego rozwoju
z przyrodą w tle

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się właśnie najnowsza publikacja autorstwa prof. Ligii Tuszyńskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pt. „Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle”. Ponad dwustustronicowa publikacja (wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia) jest dziełem autorki licznych publikacji naukowych i opracowań metodycznych dla nauczycieli, związanych z edukacją i zrównoważonym rozwojem.

Prof. Ligia Tuszyńska (biolog i pedagog, specjalista dydaktyki biologii i ochrony środowiska) przez wiele lat kierowała Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie kieruje Zakładem Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prof. Ligia Tuszyńska jest współzałożycielką Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), koordynowanego przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Przez wiele lat prof. Ligia Tuszyńska prowadziła wiele projektów naukowych i edukacyjnych związanych z ochroną środowiska i kształceniem jako procesem trwającym całe życie.

Opis bibliograficzny

Tuszyńska L. 2018. Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń. ISBN 978-83-8019-913-2

Zobacz także:
Dorobek naukowy i dydaktyczny prof. Ligii Tuszyńskiej >…kliknij…<

Gaudeamus igitur…

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Jubileuszowy rok MSOŚ

Bardzo to było wzruszające i piękne wydarzenie. W piątek 28 września 2018 r. prawie siedemdziesięciu nowych studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oficjalnie rozpoczęło swoją kilkuletnią przygodę z Uniwersytetem Warszawskim. Wielu starszych absolwentów i pracowników UW nie mogło w tym dniu powstrzymać łez wzruszenia. Przecież my także tak zaczynaliśmy swoje studenckie życie przed laty. Najwspanialszy okres życia…

Czytaj dalej

Zmarł Robert Kęder

Odszedł Robert Kęder

Straciliśmy Przyjaciela

Robert Kęder (w środku) – jako gość na wystawie zorganizowanej przez UCBS: Lasy wokół miast, listopad 2013 r.

 

Z ogromnym żalem informujemy: dziś dotarła do nas smutna wiadomość, że 19 września 2018 r. zmarł Robert Kęder, nasz Przyjaciel i wieloletni współpracownik. Inicjator, autor i koordynator wielu projektów, głównie edukacyjnych, prowadzonych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, członek-założyciel Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Założyciel i prezes Fundacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Pracowaliśmy z Robertem niemal do ostatnich dni. Niektóre działania zostawił nam i współpracownikom „w połowie drogi”.

Człowiek wielu pasji, niespokojny duch, niesamowicie pracowity i kreatywny w każdej dziedzinie, której oddawał się z zapałem i bez reszty. Jednocześnie optymista, mimo przeciwności losu.  Był producentem telewizyjnym, scenarzystą, redaktorem i wydawcą publikacji, animatorem działań edukacyjnych w ochronie środowiska i popularyzatorskich w dziedzinie medycyny. Współtworzył projekty ekologiczne, witryny internetowe, angażował się w działania związane m.in. z ochroną klimatu.

Robert miał też drugą pasję. Był osobą, której transplantacja przed ponad dwiema dekadami dała drugie życie. Poświęcił swoje umiejętności i talent na promocję idei przeszczepiania narządów. Robert był założycielem i prezesem Polskiej Federacji Pacjentów DIALTRANSPLANT. Niestety, szansę na trzecie życie dostał na krótko. Żył tylko 53 lata, ale w naszej pamięci i wspomnieniach będzie żył wiecznie, tak, jak wszystko co z nami tworzył.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Zespół UCBS

Pożegnanie Roberta odbędzie się w sobotę 29 września br. o godz. 11.00 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, w Warszawie, Al. KEN 101, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Wildze. Zgodnie z wolą Rodziny prosimy, nie kupujcie kwiatów,
pieniążki przelejcie na konto WOŚP. Robert tak by chciał.

Nagroda przyznawana od ponad 20 lat

Cecylia Malik

Człowiek Roku
Polskiej Ekologii 2017

 

Podczas niedawnego wydarzenia pod nazwą „Ekokreatywna Warszawa” ogłoszono wyniki konkursu, w którym Człowiekiem Roku Polskiej Ekologii za rok 2017 została Cecylia Malik z Krakowa. Kim jest? Artystką, kuratorem sztuki współczesnej, działaczką ekologiczną.

Na swoim profilu na Facebooku napisała: „Jest mi bardzo miło i bardzo dziękuję szanownej kapitule konkursu za tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii, który dostałam podczas [imprezy] „Ekokreatywna Warszawa”. Dołączyłam do cudownych ludzi, których kocham i cenię (nagroda przyznawana jest od 20 lat) takich jak: Jacek Bożek z Klubu Gaja, Anna Dworakowska, Ewa Oz, Andrzej Guła, Andrzej Kassenberg, O. Stanisław Jaromi, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Adam Wajrak, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Radosław Gawlik i wielu innych ekologów i ekolożek – bardzo jestem wzruszona, bo towarzystwo jest wspaniałe”. I dalej: „Jest to też wyróżnienie dla moich cudownych kolektywów, z którymi działam: Matki Polki na wyrębie, Siostry Rzeki, niedzielni, Wodna Masa Krytyczna, Modraszek Kolektyw, Stowarzyszenie CSW Wiewiórka i Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition i przede wszystkim mój mąż Piotrek Dziurdzia i mama Anna Malik i Antek, Urszulka i ostatnio Ignaś”.

Czytaj dalej

A za rok spotkamy się na Dniu Ziemi…

Z udziałem RCE Warsaw Metropolitan

Ekokreatywna Warszawa – miasto zrównoważone

 

Zapewne powinno być odwrotnie: najpierw prezentacja w Warszawie, potem w Europie. Ale kalendarz wydarzeń sprawił, że nasze Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), po wiosennej inauguracji na Uniwersytecie Warszawskim (relacja tutaj), najpierw prezentowało się na zjeździe podobnych instytucji europejskich we Francji (przeczytaj), a dopiero potem w Warszawie.

Na zdjęciu obok: silny, chociaż niepełny, zespół UCBS i sekretariatu RCE Warsaw Metropolitan. Od lewej: Danuta Zalewska, Anna Batorczak, Krzysztof Walczak, Anna Kalinowska, Małgorzata Roge-Wiśniewska.

Niestety, w tym roku (po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat) nie odbył się tradycyjny kwietniowy festyn na Polu Mokotowskim z okazji Dnia Ziemi. A skoro zamiast niego zaproszono nas na wrześniową stołeczną inaugurację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pt. Ekokreatywna Warszawa, to oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć. Bo Warszawa jest miastem proekologicznym i ma arcyciekawą ofertę w tej dziedzinie dla mieszkańców, co znakomicie widać było w i wokół zabytkowej Zajezdni Autobusowej na Żoliborzu. Tak samo myślą ambitni ludzie, z prezes Grażyną Hodun na czele, z ochockiej Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, która od lat organizowała wielki festyn Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim. W tym roku, nie z ich winy, w kwietniu nie udało się. Za to mieliśmy bardziej kameralną, ale również udaną prezentację wrześniową, w modnym ostatnio stylu… industrialnym. Wielkie brawa dla wszystkich instytucji i firm zajmujących się komunikacją w stolicy.

Jak powiedziała dr Anna Kalinowska, Przewodnicząca Rady RCE Warsaw Metropolitan, była to w pewnym sensie pierwsza prezentacja tej nowej nieformalnej instytucji na arenie warszawskiej. Napiszemy jeszcze o szczegółach (impreza trwa dwa dni 15-16 września br.), ale było nam bardzo miło, że zostaliśmy przychylnie przyjęci już pierwszego dnia w obecności pani wiceprezydent Renaty Kaznowskiej (na pierwszym planie obok), która w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w stolicy zadania z zakresu polityki mobilności i transportu, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, infrastruktury oraz sportu i rekreacji.

Zanim opowiemy w najbliższych dniach o całym, bardzo udanym wydarzeniu – zapraszamy poniżej na fotorelację z pierwszego dnia imprezy. A za rok spotkamy się znowu na Polu Mokotowskim…

Czytaj dalej

Relacja ze Zjazdu Europejskich RCE

RCE Brittany, Vannes 28-31 sierpnia 2018 r.

Debiut
RCE Warsaw Metropolitan na arenie europejskiej

 

Ważnym forum rozwijania współpracy, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim miejscem  nawiązywania bezpośrednich, personalnych kontaktów w ramach Sieci Regionalnych Centrów Eksperckich Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE), akredytowanych przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych (UNU), są odbywające się co roku, międzynarodowe Zjazdy RCE.

Oprócz dorocznego Zjazdu Światowego (RCE Global Meeting) szczególną rolę i to nie tylko ze względu na podobny obszar, pełnią zjazdy RCE każdego z kontynentów. Zjazd Europejskich RCE w tym roku w dniach 28-31 sierpnia zorganizowało RCE Brittany przy Uniwersytecie Południowej Bretanii (UBS) w historycznym mieście Vannes we Francji. Organizację Zjazdu logistycznie i finansowo wsparł Światowy Sekretariat (Service Centre) RCE przy UNU w Tokio.

Uniwersytet Południowej Bretanii to najmłodszy, założony w 1995 roku, uniwersytet we Francji. Mimo stosunkowo krótkiej tradycji studiuje tu 10.000 studentów. Obrady Europejskiego Zjazdu RCE odbywały się na Kampusie Nauk Ścisłych, tam też wykładają kierownicy RCE: pani Francoise Laveue i pan Salim Lardiane – organizatorzy i gospodarze Zjazdu.

Czytaj dalej

Temat dnia na europejskim Zjeździe RCE

Po dymisji ministra środowiska Francji

Demonstracje poparcia
dla Nicolasa Hulot

 

W czasie tegorocznego spotkania Europejskiej sieci RCEs na Uniwersytecie w Vannes (relacja powyżej) sensacją dnia, ze zrozumiałych względów szczególnie poruszającą przedstawicieli Regionalnych Centrów z Paryża, Bordeaux i Vannes była wiadomość, że 30 sierpnia 2018 r. francuski minister środowiska Nicolas Hulot podał się do dymisji. Nicolas Hulot to dla Francuzów prawdziwa ikona zaangażowania w ochronę środowiska. Żeglarz, dziennikarz, prezenter telewizyjny i popularyzator wiedzy, pisarz, działacz ekologiczny i polityk, miał być gwarancją, że sprawy ekologii będą priorytetem rządu. W licznych telewizyjnych wywiadach w dniu dymisji minister Hulot jako powód swojego odejścia podawał, że nie chciał firmować braku rzeczywistego zaangażowania rządu w rozwiązywanie palących problemów ekologicznych. Wskazał również na siłę lobby przemysłowego i swoją samotność wobec stawki w grze o jakość środowiska, która powinna by zmobilizować wszystkich członków rządu dookoła niego. W kuluarach zjazdu RCE mówiło się szerzej o tych powodach, przypominając o zagrożeniu Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu, braku decyzji o zaprzestaniu używania szkodliwych pestycydów i wielu innych zaniechanych sprawach.

Jednak nie sama dyskusja specjalistów akademickich z grona RCE ale przypadkowe spotkanie w pociągu młodego małżeństwa Manon i Pierr-Yves z dwójką małych dzieci wywarło na mnie wielkie wrażenie. Cała rodzina jechała do Nantes na demonstrację wspierającą ministra Hulot, by domagać się podjęcia przez rząd zagadnień ekologicznych w trosce o przyszłość swoich dzieci Annaig i Marcela. Doceniając ich przekonanie, że RCE Warsaw Metropolitan uznaje podobne wartości, czuję się w obowiązku przedstawić relacje i zdjęcia, które przysłali ze zgromadzenia, w którym uczestniczyli (czytaj poniżej).

Anna Kalinowska

Czytaj dalej