Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017

Zaproszenie na wystawę

 

„Planeta Kobiet” na Uniwersytecie Warszawskim

 

Zbliża się ku końcowi rok 2017 i kończy się także Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017, obchodzony na mocy rezolucji  Zgromadzenia Ogólnego ONZ  (A/RES/70/193).  Z tej okazji Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza na wystawę pt. „Planeta kobiet” – rzeźba i malarstwo Maryny Szöllősi.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 15 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego, która znajduje się w holu Pałacu Kazimierzowskiego, w budynku Rektoratu UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Wystawa czynna będzie w dniach 15-30 grudnia 2017 r.

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017

W czasie obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017 ONZ zachęcało rządy państw i instytucje oraz międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe do podejmowania różnorodnych działań  zwiększających świadomość społeczeństw na temat znaczenia takiej turystyki, która jest przyjazna środowisku i respektuje prawa miejscowej ludności. Rozwój zrównoważonej turystyki, która charakteryzuje się wysokim poziomem etycznym i wrażliwością na zagrożenia środowiska i problemy lokalnych społeczności, to szansa dla harmonijnego rozwoju najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo obszarów naszej planety. Zrównoważona turystyka przyczynia się do ochrony ekosystemów i bioróżnorodności a także do zachowania dziedzictwa narodowego i kulturowego. Powinna też prowadzić do zapewnienia równego statusu mężczyzn i kobiet.

Promowanie tego rodzaju turystyki powinno inspirować miejscowe władze i organizacje turystyczne oraz samych turystów do takich zachowań, które sprawią, że zwiedzanie świata stanie się motorem pozytywnych zmian – mówi dr Anna Kalinowska, dyrektorka UCBS – cennym przykładem promocji jest inspiracja poprzez sztukę, która wywołuje dobre emocje i zachęca do poznawania świata nie obrazami luksusowych hoteli i atrakcji z błyszczących folderów ale skupia się na wrażliwej obserwacji ludzi w ich naturalnym otoczeniu. Pani Maria Szöllősi, dr nauk biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, która łączy wrażliwość artystki i wiedzę przyrodnika, zabiera nas w podróż po świecie. Poprzez sztukę prezentuje kobiety, które możemy spotkać w ich codziennych zajęciach w różnych krajach dziś i niegdyś, w różnych epokach. Kobiety, które nadają piękno i kolor dnia powszedniego naszej planety, Planety Kobiet.

  • Zaproszenie na wystawę „Planeta Kobiet” w formacie pdf: tutaj
  • Plakat wystawy „Planeta Kobiet” w formacie pdf: tutaj

————————————————————————–

Nota o autorce prac prezentowanych na wystawie

 

Maryna Szöllősi (pseudonim artystyczny – Maryna). Doktor biologii, adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego do 1985 roku, następnie do 1997 roku pracownik naukowy Institut National de la Recherche Agronomique we Francji. Autorka licznych publikacji naukowych i współautorka podręczników akademickich. Pod nazwiskiem Sołtyńska uczestniczyła w ponad 500 programach telewizyjnych „Zwierzyniec”. Autorka kilku książek dla dzieci o zwierzętach. Wróciła do kraju w 1998 roku. Rzeźbi i maluje od wczesnej młodości. We Francji rzeźbiła w pracowni Bernarda Grassias w Ateliers de la Cour Roland. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i w wielu innych krajach. Tematem jej prac jest głównie portret. Malowała lub rzeźbiła m. in. Karola Darwina, Marię Skłodowską-Curie, Camille Claudel, dr Dana Szöllősi, ks. Jana Twardowskiego, ks. kan. Leona Kantorskiego, prof. Ludwika Kolankowskiego, prof. Zdzisława Raabe, prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prof. Jana Albrechta, Franciszka Karasiewicza, Józefa Hena, Jerzego Stuhra, Waldemara Świerzego, Witolda Sadowego… Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i we Francji. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Ceramików Keramos.

(tekst: A. Kalinowska, opr. K. Walczak)