W Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej

Nasze publikacje

W Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej

 

W serii Organizacja i Zarządzanie ukazał się kolejny 104. numer Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej w całości poświęcony szeroko pojętej problematyce zrównoważonego rozwoju. Podjęte w tym wydaniu zagadnienia zostały  zaprezentowane  na  Międzynarodowym  Kongresie Naukowym „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” zorganizowanym  w maju 2017 r., w celu wskazania roli ważnych  wydarzeń,  które  przyczyniły  się  do  ukonstytuowania  i  ewolucji  koncepcji zrównoważonego rozwoju, takich jak: 30. rocznica opublikowania Raportu Brundtland (1987), 25. rocznica Szczytu Ziemi w Rio (1992), 15. rocznica Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002) i  5. rocznica Szczytu  Ziemi w Rio (2012). Uczestnicy Kongresu mieli okazję podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji. Pokłosiem  majowego Kongresu  stały  się  artykuły  zebrane  w  dwóch tomach Zeszytów  Naukowych, z których pierwszy właśnie opuścił Centrum Poligrafii Politechniki Śląskiej.

Numer 104 Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej serii „Organizacja i Zarządzanie” (pod redakcją naukową Aleksandry Kuzior i Krzysztofa Wodarskiego) zawiera m. in. artykuł dr Anny Kalinowskiejdr Anny Batorczak (UCBS) pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań celów zrównoważonego rozwoju”, w którym przedstawiona jest historia powołania i zarys działalności UCBS, a także rozważania o przygotowaniu absolwentów studiów świadomych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, takich jak zagrożenie różnorodności biologicznej czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

(K. Walczak)

Artykuł w wersji pdf do przeczytania tutaj

Nota  bibliograficzna

Kalinowska A., Batorczak A. 2017. Uczelnie wyższe wobec wyzwań celów zrównoważonego rozwoju. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 104. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. ISSN 1641-3466.

Link do strony  własnej Zeszytów: >…kliknij…<

Więcej informacji o Kongresie: >…kliknij…<