Symboliczny płomień za Nieobecnych

Czas wspomnień i zadumy

 

Symboliczny płomień
za Nieobecnych

 

Początek listopada, Zaduszki – to czas zadumy nad przemijaniem i tym, co nieprzemijające, to czas, kiedy nasze myśli szczególnie intensywnie biegną ku tym, którzy odeszli. Wspominamy naszych bliskich, przyjaciół, kolegów oraz współpracowników.

To czas, kiedy także w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zapalamy symboliczne światełka pamięci tym, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju naszego Centrum, współtworzyli jego programy i uczestniczyli w naukowych i edukacyjnych działaniach. Inspirowali nas i naszych studentów swoją wiedzą, służyli doświadczeniem, byli naszymi Przyjaciółmi.

Zawsze zostaną w naszej pamięci.

Prof. dr hab. Kazimierz A. Dobrowolski (†2002) – wybitny ekolog, ornitolog. Pełniąc różne funkcje: kierownika Zakładu Zoologii i Ekologii na Wydziale  Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora Instytutu Ekologii PAN, czy Głównego Konserwatora Przyrody, jak mało kto rozumiał, że ochrona środowiska wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Wspominamy Go z wdzięcznością jako jednego z głównych inicjatorów utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim naszego Centrum jako instytucji interdyscyplinarnej, międzywydziałowej. Spoczywa na Starych Powązkach.

Dr Andrzej Kowalczewski (†2007) – hydrobiolog, kierownik Stacji Terenowej Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Pilchach. Przez przyjaciół zwany Kowalem. Uroczy gawędziarz, świetny popularyzator wiedzy ekologicznej, co udowadniał między innymi prowadząc serię programów telewizyjnych: Spacery z Dziadkiem. Uczestniczył w wielu projektach edukacyjnych prowadzonych przez nasze Centrum, zawsze pełen inspirujących pomysłów. Spoczywa na Starych Powązkach.

Dr Barbara Stejgwiłło Laudańska (†2008) – biolog, ceniona propagatorka edukacji ekologicznej. Przez przyjaciół zwana Kasią; oddana przewodniczka nauczycieli studiujących na naszym studium podyplomowym dla nauczycieli – Metody i Treści Edukacji Ekologicznej, wskazująca, jak mądrze uczyć o świecie przyrody. Twórcza recenzentka wielu naszych publikacji i programów. Spoczywa na Starych Powązkach.

Przemysław Czajkowski (†2013) – Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2006. Przez 30 lat wspierał i wzmacniał polski ruch ekologiczny. Był sercem i mózgiem kilkuset projektów Programu Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (UNDP), służących ludziom i przyrodzie. Przemek wzbogacał nasze Centrum przywożonymi ze świata cennymi wydawnictwami, naszym studentom służył swą wiedzą, a prowadzone przez niego projekty stawały się tematami prac magisterskich. Spoczywa na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Drągowski (†2013) – geolog, wieloletni kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na Wydziale Geologii UW. Wykorzystywał głęboką wiedzę geologiczną do rozwiązywania problemów środowiskowych oraz do ochrony zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego. Jako wieloletni członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zawsze wspierał naszą działalność swoją wiedzą oraz wzbogacał prowadzone działania cennymi pomysłami i twórczą krytyką. Spoczywa na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.

Dr hab. Konrad Bajer (†2014) – naukowiec, którego głęboka wiedza z różnych dziedzin fizyki atmosfery służyła ochronie środowiska. Niestrudzony popularyzator wiedzy, zarówno przez staranne i przemyślane wykłady, jak i przybliżanie zagadnień nauki niespecjalistom. Szczególnie zauważalny był jego udział w programach telewizyjnych popularyzujących wiedzę na temat ochrony środowiska, jak w prowadzonym przez Niego cyklu telewizyjnym: Życie na Cieplejszej Planecie. Jako wieloletni wicedyrektor naszego Centrum wnosił w jego działalność twórcze pomysły oraz niespotykane poczucie humoru. Jego śmierć przerwała realizację wielu wspólnych planów i pomysłów Centrum. Konrad zawsze służył nam wszystkim radą, pomocą i życzliwym słowem kwitując każdą prośbę swoim słynnym: nie ma sprawy. Spoczywa na Cmentarzu w Pyrach.

Dr Tadeusz Burger (†2015) – socjolog, prekursor badań nad świadomością ekologiczną społeczeństwa polskiego. Autor wielu podstawowych, powszechnie cytowanych publikacji w tej dziedzinie. Zawsze chętnie służył pomocą i konsultacją przy opracowywaniu publikacji Centrum oraz prac dyplomowych naszych studentów. Znany nie tylko ze swojej wielkiej wiedzy, ale i z poczucia humoru. Spoczywa na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

Prof. dr hab. Krzysztof Skóra (†2016) – wybitny biolog i ekolog morza, kierownik Stacji Morskiej w Helu i fokarium Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Badacz, dydaktyk, ekspert, popularyzator nauki. Człowiek z charyzmą, jak nikt inny konsekwentnie budował świadomość społeczną, że polska przyroda nie kończy się na brzegu Bałtyku. Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2008. Nasz Przyjaciel i Współpracownik, dzielił się swoją wiedzą i inspirował do działania.  Spoczywa na Cmentarzu Witomińskim  w Gdyni .

Wspominamy z największym szacunkiem i ciepłem także wielu innych wielkich twórców polskiej myśli zrównoważonego rozwoju: prof. Mieczysława Górnego (†2005), prof. Stefana Kozłowskiego (†2007), prof. Janusza Janeckiego (†2008), księdza prof. Marcelego Józefa Dołęgę (†2014) i prof. Romana Andrzejewskiego (†2015). Ich cenne publikacje wzbogaciły bibliotekę naszego Centrum. Prowadzone przez Nich wykłady w naszym stałym cyklu wykładów: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska dały naszym studentom możliwość poznania wybitnych postaci naukowców i czerpania z ich wiedzy. Kontakt z tym Zacnym Gronem Profesorów – Mistrzów pozostanie na zawsze zaszczytem dla naszego Centrum.