Nowe podręczniki akademickie w Bibliotece UCBS

Wydawnictwa UW i SGGW

Nowe podręczniki akademickie
w Bibliotece UCBS

 

Jednym z elementów bogatego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, z której korzystają przede wszystkim studenci i pracownicy naukowi Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW, są podręczniki akademickie (krajowe i zagraniczne) wiodących ośrodków nauki. W ostatnich dniach na półce Biblioteki UCBS pojawiły się dwa kolejne cenne opracowania.

„Ochrona przyrody” prof. Ewy Symonides to zaktualizowane i rozszerzone trzecie wydanie (pierwsze ukazało się w 2007 r. – także dostępne w Bibliotece UCBS) nowoczesnego podręcznika prezentującego ogólne zasady ochrony przyrody na tle realiów przyrodniczych Polski. Napisany głównie z myślą o studentach ochrony środowiska, biologii, geografii, geologii, leśnictwa i rolnictwa oraz specjalizujących się w tych zagadnieniach studentów kierunków nieprzyrodniczych, np. turystyki, dziennikarstwa, prawa i ekonomii, adresowany jest także do szerokiego grona zawodowych służb ochrony przyrody oraz działaczy organizacji pozarządowych.

Przedstawiając najnowsze dane oraz rozwiązania prawne i organizacyjne obowiązujące obecnie w Polsce, podręcznik może stanowić równie cenną pomoc dla twórców planów przestrzennego zagospodarowania kraju na każdym szczeblu administracyjnym – od gminnych wydziałów ochrony środowiska po urzędy centralne. Książka (prawie 800 stron!) zawiera bogaty materiał ilustracyjny. Istotnym uzupełnieniem jest obszerna bibliografia, w której zebrano komplet najważniejszych aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń, konwencji i porozumień międzynarodowych oraz Dyrektyw Rady EWG przyjętych w krajach Unii Europejskiej – regulujących kwestie ochrony przyrody w Polsce.

Autorka prof. Ewa Symonides jest doświadczonym nauczycielem akademickim od wielu lat związanym z Uniwersytetem Warszawskim; opublikowała ponad 150 prac naukowych i artykułów popularnonaukowych. Jest zarazem wybitnym znawcą zarówno prawnych, jak i praktycznych aspektów ochrony przyrody. Była m. in. Głównym Konserwatorem Przyrody, wiceprzewodniczącą i przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ekspertem ds. różnorodności biologicznej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, a także członkiem rad naukowych parków narodowych – Słowińskiego i Bieszczadzkiego oraz rady naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.

W ubiegłym roku Wydawnictwa SGGW opublikowały pracę trójki autorów z Katedry Ochrony Środowiska SGGW prof. dr hab. inż. Zbigniewa M. Karaczuna, dr inż. Grażyny Obidoskiej i dra inż. Leonarda Indeki pt. „Ochrona środowiska – współczesne problemy”. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają m. in.: podstawy ochrony środowiska, politykę ekologiczną i jej instrumenty, zagadnienia degradacji i ochrony wybranych komponentów środowiska, koncentrując się na potencjalnych zagrożeniach dla środowiska związanych z rolnictwem, podejmując także temat zagrożeń środowiskowych i ich wpływu na zdrowie człowieka.

Oba podręczniki są już dostępne w wypożyczalni i czytelni Biblioteki UCBS.

(opr. K. Walczak)

—————————————————–

Nota bibliograficzna:

Symonides E.. 2014. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. ISBN 978-83-235-1344-5

Karaczun M.Z., Obidoska G., Indeka L. 2016. Ochrona środowiska – współczesne problemy. Wydawnictwa SGGW. Warszawa. ISBN: 978-83-7583-667-7