Globalny kryzys i technologie zrównoważonego rozwoju

Nowości  światowej literatury w Bibliotece  UCBS

 

Globalny kryzys i technologie zrównoważonego rozwoju

 

Opublikowana we wrześniu 2017 r. przez renomowane wydawnictwo World Scientific Publishing Co. praca “Global Crisis and Sustainability Technologies” profesora Kenji UchinoPennsylvania State University (USA), od kilku dni jest już w księgozbiorze Biblioteki UCBS. To interesujące rozważania nad genezą i wykorzystaniem technologii zrównoważonego rozwoju, które narodziły się w wyniku narastających na świecie sytuacji kryzysowych. Autor, prof. Kenji Uchino, fizyk i technolog o bogatym doświadczeniu zawodowym zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych, wprowadza w temat „politico-engineering” – inżynierii inicjowanej politycznie – zwłaszcza w relacjach międzynarodowych.

Książka koncentruje się w szczególności na zarządzaniu ryzykiem, technologiach kryzysowych, które powstały i powstają w odpowiedzi na klęski żywiołowe, zmiany klimatu, choroby zakaźne, ogromne wypadki, katastrofy i zagrożenia ekologiczne, toksykologiczne, incydenty terrorystyczne lub przestępcze, wojnę lub terytorialne inwazje. Omawia m. in. wykorzystanie energii odnawialnej jako jednego z antidotum na kurczące się zasoby. Opisane przypadki ilustrują doświadczenia i badania autora w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach, które mogą być rozszerzone i stosowane w innych krajach. W swoim wywodzie naukowym wiele miejsca prof. Kenji Uchino (na zdjęciu obok) poświęca narastającym zagrożeniom klimatycznym i sposobom reakcji świata politycznego, ekonomicznego i technicznego na zmiany środowiska i adaptację do nowych realiów klimatycznych. Analizując w kontekście historycznym wdrażanie międzynarodowych konwencji związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem praca odnosi się także do najnowszych wydarzeń i sytuacji na świecie, nie omijając np. dyskusji nad debatą kandydatów w wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku, w której jeden z ówczesnych pretendentów do Gabinetu Owalnego w Białym Domu nazwał “nonsensem” regulacje zmierzające do redukcji emisji dwutlenku węgla.

(opr. K.Walczak)

Nota bibliograficzna:

Uchino K. 2017. Global Crisis and Sustainability Technologies. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. New Jersey (i in.). ISBN 978 -981-3142-29-9.