Tradycyjne Polskie Sady – nowy projekt Fundacji BOŚ

Pod patronatem UCBS

 

 Tradycyjne Polskie Sady – nowy projekt Fundacji BOŚ

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem objęło patronat nad nowym, ogólnopolskim projektem edukacyjnym „Tradycyjne Polskie Sady”, realizowanym od jesieni 2017 r. przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Projekt prowadzony jest pod merytorycznym patronatem Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Celem projektu „Tradycyjne Polskie Sady” jest restytucja rodzimych odmian roślin sadowniczych, które funkcjonowały na ziemiach polskich od stuleci, świetnie zaaklimatyzowanych w polskich warunkach, odpornych na choroby, szkodniki i mrozy – powiedziała nam Barbara Lewicka-Kłoszewska wiceprezes Fundacji BOŚ – niestety wyparte one zostały przez odmiany nowej generacji. Wraz z rozwojem sadownictwa pojawiły się nowe, bardziej plenne odmiany owocujące każdego roku, a nie przemiennie, jak w przypadku starych odmian drzew owocowych. Te nowe wymagają zwiększonej ochrony chemicznej, a w dobie zwiększającej się świadomości skażenia środowiska, społeczeństwo coraz wyraźniej zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej chemizacji.

Przyjmując patronat nad projektem „Tradycyjne Polskie Sady” dyrektorka UCBS dr Anna Kalinowska zwróciła uwagę na edukacyjne wartości projektu, bowiem w jego realizację włączone będą szkoły, m.in. rywalizujące w konkursie poświęconym tradycyjnemu sadownictwu. Młodzież zaangażowana będzie także w tworzenie Ogólnopolskiej Mapy Pomologicznej, jako wkładu w realizację projektu naukowego prowadzonego pod egidą Polskiej Akademii Nauk.

Od 1 listopada 2017 r. postępy w realizacji projektu „Tradycyjne Polskie Sady” będzie można śledzić na dedykowanej witrynie www.tradycyjnysad.pl

(K. Walczak)