Zaliczenie przedmiotu: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska – rozwój zrównoważony w teorii i praktyce

Szanowni Państwo Studenci,

Uprzejmie zawiadamiam, że zaliczenie poprawkowe oraz zaliczenie przedmiotu: Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce, oraz I termin dla osób, które nie mogły przystąpić do zaliczenia w czerwcu, odbędzie się 22 września 2017 (piątek), godz. 16, s. 2112 (sala komputerowa MSOŚ, w gmachu Wydziału Geologii).

Z wyrazami szacunku

Dr Anna Kalinowska
Dyrektor
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. (22) 55 40 701, (22) 822 22 61