Nowa inicjatywa UCBS

Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

 

Pod koniec czerwca br., z inicjatywy Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), odbyło się pierwsze, nieformalne spotkanie partnerów nowej inicjatywy międzynarodowej, która realizowana jest pod auspicjami UCBS. To bardzo ambitne i wymagające szerokiej współpracy zadanie polega na utworzeniu Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju pod logotypem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (United Nations University – Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development). Lista partnerów w tej inicjatywie jest już spora (obejmuje m. in. Uniwersytet Warszawski oraz kilka innych szkół wyższych i placówek naukowych w Warszawie, Urząd m. st. Warszawy, kilka fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających m. in. na rzecz edukacji ekologicznej, Centrum UNEP/GRID, Kampinoski Park Narodowy, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy). Trwają rozmowy z kilkoma innymi potencjalnymi partnerami Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego.

Wstępny wniosek do Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Tokio (United Nations University, Institute for the Advanced Study of Sustainability) został już złożony i po odpowiednich uzupełnieniach ostateczna aplikacja będzie przesłana do Tokio jeszcze w sierpniu/wrześniu br. Jest szansa i nadzieja, że być może jeszcze w tym roku Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju zostanie formalnie powołane i uzyska prawo posługiwania się logotypem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych. Byłaby to jedna z pionierskich tego typu inicjatyw w tej części Europy. Pod koniec kwietnia zainaugurowało działalność Regionalne Centrum Eksperckie w Czechach. Według stanu na koniec grudnia 2016 r. na świecie istniało ponad 150 Regionalnych Centrów Eksperckich (vide: mapa powyżej).

(K. Walczak)

Więcej o RCE:  https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Centres_of_Expertise_(RCE)

Oficjalna strona sieci RCE:  http://www.rcenetwork.org/portal/