Czy Polska ma skąpe zasoby wodne?

Echa naszych wykładów

 

Czy Polska ma skąpe zasoby wodne?

 

Zasoby wodne Polski przy obecnym użytkowaniu są wystarczające do pokrycia potrzeb wszystkich użytkowników – twierdzi prof. Artur Magnuszewski (na zdjęciu obok) z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Relację z wykładu pt. „Czy Polska ma skąpe zasoby wodne? Woda w Celach Zrównoważonego Rozwoju”, który odbył się pod koniec kwietnia 2017 r., zamieścił miesięcznik „Środowisko”. Prof. Artur Magnuszewski był gościem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem organizującego w semestrze letnim 2016/2017 cykl wykładów poświęconych różnym aspektom ekorozwoju.

Powołując się na wykład prof. Magnuszewskiego autorka artykułu pt. „Polska woda” red. Krystyna Forowicz przytacza wiele danych, które świadczą – co prawda, o małych zasobach wodnych w naszym kraju, ale z drugiej strony, przy obecnym i prognozowanym poziomie zużycia – nie grozi nam powszechny i niebezpieczny w skutkach brak wody.

Mogą występować lokalne jej niedobory w rolnictwie, zwłaszcza w obliczu zmian klimatu i konieczności wprowadzenia rolniczych nawodnień – cytuje prof. Magnuszewskiego miesięcznik „Środowisko” – nie ma obaw co do braku zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz wodę dla przemysłu”. Prof. Artur Magnuszewski powołał się także na dane Eurostatu (urzędu statystycznego Unii Europejskiej), który uznaje, że w Europie Środkowo-Wschodniej na razie nie ma jeszcze problemu wody. Ale, tak jak w Polsce Kujawy, Wielkopolska bądź Mazowsze, są regiony wybitnie rolnicze, które odczuwają już skutki zmian klimatu i okresowe niedobory opadów. Tam zużycie wody do nawadniania gruntów i upraw będzie rosło.

Więcej w artykule red. Krystyny Forowicz „Polska woda” na stronach 22-23 czerwcowego wydania miesięcznika „Środowisko”.

(K. Walczak)