Pod auspicjami UNESCO

Polska w centrum uwagi

Komitet Światowego Dziedzictwa w Krakowie

 

W dniach 2–12 lipca 2017 r. w Krakowie odbywa się 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Obrady przedstawicieli 21 państw wchodzących w skład tego gremium międzyrządowego skupiają na sobie uwagę całego świata. Prowadzi je prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Jako obserwatorzy, w sesji biorą udział delegacje pozostałych spośród 193 państw sygnatariuszy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Uwagę publiczności i mediów w czasie dorocznych sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa przyciągają zwłaszcza dyskusje nad nowymi kandydaturami do wpisu na Listę światowego dziedzictwa. Komitet Światowego Dziedzictwa podejmuje również decyzje w sprawie działań służących ochronie miejsc już wpisanych na tę Listę i przyjmuje uchwały dotyczące systemu ochrony światowego dziedzictwa, zagadnień ogólnych i budżetu.

Ochrona światowego dziedzictwa to dziś złożony system, zbudowany w oparciu o zasady i procedury określone w „Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa” oraz prace ekspertów z organizacji doradczych UNESCO – ICOMOS, IUCN i ICCROM. Oprócz rządów państw sygnatariuszy Konwencji UNESCO, które odpowiadają za właściwą ochronę i zarządzanie miejscami zaliczonymi w poczet światowego dziedzictwa, ważną rolę w tym systemie odgrywają bezpośredni opiekunowie tych miejsc i społeczności lokalne.

Głównym organizatorem sesji z ramienia Rządu RP jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obrady transmitowane są on line w Internecie  kliknij

Więcej informacji: https://41whckrakow2017.pl/pl

(K. Walczak)