Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2016

Ojciec Stanisław Jaromi

Człowiek Roku
Polskiej Ekologii 2016

 

Honorowy i zaszczytny tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii 2016 roku przyznany został o. Stanisławowi Jaromiemu, przewodniczącemu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA. Uroczyste wręczenie nagrody i ogłoszenie laureata odbyło się 31 maja 2017 r. w Warszawie podczas inauguracji centralnych obchodów Światowego Dnia Ziemi w Polsce. O wynikach konkursu zadecydowała niezależna kapituła, złożona m. in. z laureatów konkursu z lat ubiegłych, w której uczestniczyli m. in.: Piotr Gliński, Anna Kalinowska, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Andrzej Kassenberg, Ewa Smuk-Stratenwerth, Krzysztof Smolnicki, Grażyna Hodun, Grzegorz Wiśniewski i Andrzej Guła. Nagroda dla o. Stanisława Jaromi jest docenieniem jego wysiłku dla promocji encykliki Laudato si’ oraz przybliżania ekologicznego orędzia Papieża Franciszka polskiemu społeczeństwu.

Kandydaci do tytułu Człowieka Roku Polskiej Ekologii to autorytety w szeroko rozumianej ochronie środowiska zgłaszane przez pozarządowe organizacje ekologiczne, instytucje oraz osoby prywatne. Jak głosi komunikat „Człowiek Roku Polskiej Ekologii to osoba, która w sposób ponadprzeciętny zasłużyła się w roku 2016 dla ochrony środowiska, nie bacząc na trud prac podjętych dla dobra wspólnego”.

Stanisław Jaromi, absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii. Promotorem jego magisterium z ochrony środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL był prof. Stefan Kozłowski a promotorem doktoratu nauk humanistycznych w zakresie filozofii przyrody i nauk przyrodniczych na Wydziale Filozofii KUL był abp prof. Józef Życiński. Ojciec Jaromi od lat zaangażowany jest w edukację ekologiczną. Jest przewodniczącym Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA i szefem portalu www.swietostworzenia.pl, wieloletnim delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii.

Wydał m.in. Eco-book o Eko-Bogu (Kraków 2010) i ebook Ekologia (Kraków 2016) razem z W. Hryniewiczem i J. Weinerem. Od prawie 30 lat popularyzuje ekologiczne przesłanie nauki społecznej Kościoła i franciszkańskie inspiracje w ekologii. W ostatnich miesiącach zaangażowany w promocję idei eko-encykliki Papieża Franciszka. Autor kilkunastu tekstów nt. różnych jej aspektów. Jest pomysłodawcą i współredaktorem monografii pt. Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’ (Kraków 2016) oraz popularnej książeczki W trosce o nasz wspólny dom. Przewodnik po encyklice Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka (Kraków – Warszawa 2016). Od 2010 prowadzi swój blog https://ekai.pl/bio/ekoblog/

W 2010 r. o. Stanisław Jaromi był gościem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem wygłaszając wykład pt. „Różnorodność biologiczna „po Bożemu” w działaniach ekologów franciszkańskich”. (wykład zamieszczony jest tutaj).

(K. Walczak)