Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia

Książka jest dziełem 16 autorów, pod redakcją Andrzeja Richlinga i Ewy Malinowskiej. Dotyczy zróżnicowania i antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego – terenu zróżnicowanego pod względem przyrodniczym, historycznym, gospodarczym i społecznym.

Pierwowzorem książki jest opracowanie „Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia”, opublikowane w 2003 roku w Wydawnictwach Wyższej Szkoły Humanistycznej (obecnie Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) w Pułtusku. Obecne opracowanie odnosi się do znacznie większego terenu całego województwa mazowieckiego.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się zagadnieniami ochrony i kształtowania środowiska, pracowników organów administracji, planistów przestrzennych oraz organizatorów turystyki. Może być również przydatna w procesie nauczania studentów wydziałów
przyrodniczych różnych uczelni.
Książka załączona jest tutaj