Podsumowanie sympozjum „Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities: teaching approaches, methods, examples and case studies”

W dniu 7 marca 2017r.  dyrektor UCBS dr Anna Kalinowska i dr Anna Batorczak uczestniczyły w sympozjum: „Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities: teaching approaches, methods, examples and case studies”.

Głównymi celami sympozjum było:

– zapoznanie kadry dydaktycznej szkół wyższych  i osób z przykładami dobrych praktyk  w nauczaniu zagadnień zrównoważonego rozwoju,

– wymiana informacji, pomysłów i doświadczeń nabytych w ramach realizacji zajęć dydaktycznych uwzględniających zagadnienia ZR w obrębie różnych dziedzin,

– omówienie możliwości  dalszej współpracy.

Podczas tego jednodniowego wydarzenia zaprezentowano 16 przykładów dobrych praktyk wprowadzania tematyki zrównoważonego rozwoju i  realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w nauczaniu akademickim oraz podejmowanych badań w tym zakresie. Przykłady dotyczyły całego spektrum działań w obrębie różnych dziedzin: od kształcenia kompetencji EZR i włączania zagadnień ZR do programów nauczania w obrębie nauczania biznesowego, prozdrowotnego, ekonomicznego, nauki języków i wielu innych po tworzenie strategii i pisania raportów z działań instytucji wyższej edukacji odnoszących się do podejmowania i realizacji działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Wydarzenie odbywało się siedzibie głównego Organizatora Manchester Metropolitan University.

Współorganizatorem był Hochschule fur Angewanddte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg). Na stronie tej instytucji znajduje się więcej informacji na temat tego sympozjum oraz innych o podobnej tematyce, które będą organizowane w przyszłości.