Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce – wykłady UCBS w sem. letnim 2016/17

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

zaprasza na cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce.

Wykłady będą odbywały się w semestrze letnim 2016/2017 w czwartki, w godzinach 16.00-17.45

Auli A, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A

Równo 30 lat temu przygotowany dla ONZ Raport Komisji Brundtland „Nasza wspólna przyszłość” wprowadził do oficjalnego obiegu pojęcie „rozwój zrównoważony” jako wykładnię nowoczesnego, trwałego i sprawiedliwego kierunku rozwoju cywilizacyjnego. Jak obecnie rozwija się ujęcie filozoficzne oraz praktyka harmonijnego uwzględniania wymagań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w różnych obszarach ludzkiej działalności – odpowiedzą znani eksperci.

Zapraszamy serdecznie na nasze wykłady.

Program wykładów:

23.02.  Dr Anna Kalinowska, UCBS, UW – Konwencja o różnorodności biologicznej – czy uda się zabezpieczyć naturalny kapitał na „Naszą wspólną przyszłość”. Prezentacja jest tutaj

02.03   Dr Piotr Mikołajczyk, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, UNEP/GRID-Warszawa – Globalne cele zrównoważonego rozwoju z perspektywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Prezentacja jest tutaj

09.03. Leszek Drogosz, Urząd m. st. Warszawy – Rozwój zrównoważony w wielkim mieście – jak to wygląda w Warszawie. Prezentacja jest tutaj

16.03.  Dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju – Strategia adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Prezentacja jest tutaj

23.03.  Krzysztof Lenart, Fundacja Wspomagania Wsi – Małe opowieści hydroenergetyczne. Prezentacja jest tutaj

30.03.  Dr Witold Lenart, UCBS, UW – Mazowsze – szanse na zrównoważony rozwój. Prezentacja jest tutaj

06.04.  Dr Bożena Haczek, Ministerstwo Środowiska – ABS nie tylko w samochodach – społeczny wymiar Konwencji o różnorodności biologicznej. Prezentacja jest tutaj

20.04.  Prof. dr hab. Ewa Bulska, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, UW – Zrównoważony świat według chemii. Prezentacja jest tutaj

27.04.  Prof. dr hab. Artur Magnuszewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW – Czy Polska ma skąpe zasoby wodne? Woda w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Prezentacja jest tutaj

04.05   Pokaz filmów – rozwój zrównoważony w skali lokalnej i globalnej

11.05.  Marta Gontarska, Ewa Jakubowska-Lorenz, Instytut Globalnej Odpowiedzialności – Społeczny i ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju z perspektywy społeczności globalnego Południa. Prezentacje: tutaj WSTĘP, tutaj

18.05.  Dr Witold Lenart, UCBS – Wisła – rzeka zachwytów i problemów. Prezentacja tutaj

25.05.  Dr Paweł J. Napiorkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, UW – Fizyka jądrowa – zagrożenie czy szansa zrównoważonego rozwoju. Prezentacja tutaj

01.06.  Dr Anna Batorczak, UCBS, UW – „Kształtując przyszłość, jakiej chcemy” – refleksje z raportu na koniec Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Prezentacja tutaj

08.06.  Panel na temat: Przyszłość zrównoważonego rozwoju w nauce i na uczelniach wyższych, z udziałem zaproszonych Gości Specjalnych.

Moderatorzy: dr Anna Kalinowska, dr Witold Lenart.

W panelu wezmą udział:
Prof. Kazimierz Równy – Jak w warunkach polskich wdrażać prawo zrównoważonego rozwoju?
Mgr inż. Jerzy Iwanicki – Dlaczego zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi? Prezentacja tutaj
Dr Małgorzata Roge-Wiśniewska – Jak transferować wiedzę dla zrównoważonego rozwoju?

Program wykładów w wersji do pobrania tutaj