Bieżące doniesienia z 13 Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Konwencji o różnorodności biologicznej – (UN Biodiversity Conference COP 13)

W dniach 4-17. grudnia 2016 w Cancun w Meksyku odbywa się 13 Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Konwencji o różnorodności biologicznej – COP 13 (Conference of the Parties). W delegacji z Polski biorącej udział w tym ważnym wydarzeniu doc. dr Anna Kalinowska – Dyrektor UCBS, reprezentuje Uniwersytet Warszawski jako ekspert International Advisory Committee on Communication, Education and Public Awarness.
Szczegółowe informacje na temat Konwencji o  różnorodności biologicznej, programu COP 13 oraz historii dwunastu poprzednich COP znajdują się na stronie Konfrencji: https://www.cbd.int/cop
cop13na zdjęciu: doc. dr Anna Kalinowska i prof. Ruth Spencer – szefowa delegacji z Antyli.