Dzienne archiwum: 28 Wrz 2016

Petycja dot. globalnego ocieplenia

Global Climate Change Week opublikował list otwarty na rok 2016 (dot. realizacji i wzmacniania Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu). Może być on podpisany przez wszystkich (nie tylko naukowców, jak w zeszłym roku), do czego zachęcamy, jeśli zgadzają się Państwo z przedstawionymi postulatami.
 
Petycja po angielsku: GCCW’s Open Letter for 2016
 
Tłumaczenie:
 
„List otwarty dot. realizacji i wzmacniania Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu:
 
Do szefów rządów 25 najbardziej zanieczyszczających gazami cieplarnianymi państw:
Wzywamy was do ratyfikowania porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, oraz do wdrożenia środków niezbędnych do wywiązania się z zobowiązań, jakie zostały tam przedstawione – bez zwłoki. Niestety, nawet jeśli wszystkie rządy będą realizować zobowiązania, jest nadal prawdopodobne, że globalna temperatura wzrośnie o około 2,7°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Dlatego o wiele bardziej energiczne działania to realna szansa na ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C.
Ponadto, Porozumienie Paryskie przyznaje, że ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, a nie 2°C „doprowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka i skutków zmian klimatu”, dlatego rządy na spotkaniu w Paryżu uzgodniły, że wprowadzą „wysiłki mające na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C (Artykuł 2.1. (a))”. Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C wymaga jeszcze bardziej radykalnych i energicznych działań.
W konsekwencji, również zachęcamy do wzmocnienia zobowiązań, które zostały podane, aby były zgodne z tym, co jest wymagane do spełnienia wzrostu temperatury do zaledwie 1,5°C, a także wdrożyć środki niezbędne do spełnienia tych zobowiązań tak szybko, jak to możliwe. Środki te obejmują przyspieszenie wysiłków w zakresie efektywności energetycznej, szybkie odejście od węgla w energetyce i przemyśle; natychmiastowe usunięcie wszelkich subsydiów dla paliw kopalnych; brak nowych projektów wydobycia paliw kopalnych lub wytwarzania energii roślin; i pilne poszukiwania, rozwój i zwiększanie skali technologii emisji ujemnych.
Nie ma czasu do stracenia. Im dłużej rządy świata będą zwlekać z odpowiedzialną polityką klimatyczną, tym gorsze będą efekty, szczególnie dla biednych, dla przyszłych pokoleń oraz dla gatunków innych niż człowiek. Niepowodzenie w realizacji takich polityk byłoby zatem wstydliwą abdykacją naszej odpowiedzialności moralnej.
Będziemy wdzięczni za odzew na temat Waszych planów w celu realizacji zobowiązań Porozumienia Paryskiego, a także wspieranie dążenia do wzrostu globalnego ocieplenia o 1,5 zamiast 2°C.”